• Delegacja z województwa zachodniopomorskiego na centralnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej
    • Kierownik internatu ZS w Kaliszu Pomorskim odznaczona podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie

     18.10.2021

     W dniu 14 października 2021 r., w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W wydarzeniu wzięła również udział Kierownik internatu kaliskiego Zespołu Szkół Jadwiga Czerniga.

     Pani Jadwiga Czerniga wraz z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty Bogusławem Ogorzałkiem oraz wizytatorem Mariuszem Dubojskim reprezentowała podczas uroczystości województwo zachodniopomorskie. Odebrała z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka Brązowy Krzyż Zasługi za osiągnięcia i sukcesy w działalności na rzecz rozwoju oświaty.

     Udział w centralnych obchodach Dnia Edukacji jest szczególnym wyróżnieniem zarówno dla pani Kierownik, jak i dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. Dziękujemy Zachodniopomorskiemu Wicekuratorowi Oświaty Bogusławowi Ogorzałkowi za zaproszenie pani Jadwigi Czernigi do udziału w uroczystości.

      

     (ZS KP)

      

   • Oddali hołd bohaterom spod Kircholmu
    • Oddali hołd bohaterom spod Kircholmu

     18.10.2021

     Dzień Edukacji Narodowej, 14 października 2021 r. uczestnicy wyjazdu projektowego na Łotwę, w ramach działania pn. „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat”, dofinasowanego z funduszy Unii Europejskiej, z programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, uczcili lekcją historii w szczególnym miejscu.

     Pojechali w odległe o 1000 km od Kalisza Pomorskiego miejsce bitwy pod Kircholmem. Dziś to miasto na Łotwie o wdzięcznej nazwie Salaspils. Znajduje się tam obelisk - pomnik upamiętniający jedno z najpiękniejszych polskich zwycięstw w historii. Pan Sylwester Burdyński przybliżył młodzieży tło historyczne bitwy, która jest symbolem waleczności i bohaterstwa polskiego żołnierza. To tutaj polska husaria pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza rozgromiła wojska szwedzkie. Uczestnicy projektu oddali hołd bohaterom pod ponikiem bitwy.

      

     Anna Arcimowicz, koordynator projektu

   • Por. Knap opowiada o rekrutacji do Żandarmerii Wojskowej
    • Spotkanie promujące służbę w Żandarmerii Wojskowej

     18.10.2021

     W dniu 11 października 2021r. grupa ponad 50 uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim uczestniczyła w spotkaniu promującym służbę w Żandarmerii  Wojskowej. Spotkanie prowadził oficer z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie por. Michał Knap.  

     Celem spotkania było ukazanie specyfiki funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej,  realizującej zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Prelekcja miała pomóc uczniom  w podjęciu decyzji o wyborze pracy zawodowej po ukończeniu szkoły średniej. Podczas spotkania por. Knap opowiedział uczniom m.in. o specyfice służby, zasadach rekrutacji i podobieństwie zadań realizowanych przez Żandarmerię Wojskową do pracy w Policji. Uczniowie klasy 3c o profilu policyjnym i klasy 3d, Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej z zaciekawieniem przysłuchiwali się poruszanym zagadnieniom.

     Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Omawiana tematyka zainteresowała młodzież, która być może w przyszłości podejmie służbę w Żandarmerii Wojskowej. Spotkanie przygotował koordynator szkolenia klas wojskowych w kaliskim liceum, mjr rez. Andrzej Kowalewski.

      

     (ZS KP)

      

   • Grupa uczniów klasy policyjnej podczas wizyty w Zakładzie Karnym Wierzchowo
    • Kaliscy licealiści na zajęciach w Zakładzie Karnym w Wierzchowie

     18.10.2021

     W dniu 11 października 2021 r.  klasa policyjno - penitencjarna z kaliskiego liceum brała udział w zajęciach w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

     Uczniowie z klasy 2c po raz pierwszy mieli możliwość przekroczyć bramy zakładu. Na miejscu zapoznali się z obiektem. Dowiedzieli się także na czym polega specyfika działania Służby Więziennej i jakie są możliwości pracy w tym zawodzie. Uczniowie mieli wiele pytań dotyczących Służby Więziennej, samego zakładu i osób tam przebywających.

     Ponieważ w zakładzie karnym nadal obowiązują obostrzenia związane z pandemią klasa została podzielona na dwie grupy. Kiedy jedna grupa przebywała na terenie zakładu, druga brała udział  w zajęciach sportowych na siłowni w Złocieńcu.

     Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Zakładu Karnego w Wierzchowie za ciekawe wprowadzenie klasy do zajęć penitencjarnych, a właścicielom siłowni JK Fitness & GYM w Złocieńcu za możliwość przeprowadzenia zajęć sportowych na siłowni.

     W czasie wyjazdu klasą opiekowali się koordynator szkolenia klas policyjnych Krzysztof Wójciak i ks. Przemysław Gracek.

     (ZS KP)

   • Prace renowacyjne
    • SPOTKANIE Z HISTORIĄ W KALISKIM LICEUM

     15.10.2021

     W dniu 12 października 2021 r. w pracowni historycznej Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z historią w ramach projektu „Kalisz Pomorski wczoraj i dziś”, realizowanego przez działające przy szkole Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”.

      Uczestnicy projektu wzięli udział w praktycznych warsztatach renowacji pamiątek z przeszłości. Pod kierunkiem pana Wiesława Piotrowskiego, pasjonata historii regionalnej, kolekcjonera, autora licznych wystaw, przywracali dawny blask przedmiotom pochodzącym z fabryki spożywczej TEKA, która przed drugą wojną światową znajdowała się w Kaliszu Pomorskim. W zajęciach uczestniczył również, konsultant mundurów i batalistyki z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu w mundurze z okresu drugiej wojny światowej pan Daniel „Wojna” Iwański oraz dyrektor szkoły Maciej Rydzewski.  

     Podczas spotkania pan Wiesław Piotrowski opowiedział młodzieży o swojej historycznej pasji. Zapoznał uczniów z metodami oczyszczania i konserwacji monet, przedmiotów wykonanych z drewna, metalu, skóry oraz książek i gazet. Młodzi ludzie przywracali dawny wygląd opakowaniom, dokumentom oraz starym gazetom znalezionym w czerwcu 2021 r. w dawnej fabryce TEKA. Oczyszczone i opisane przedmioty znajdą miejsce w szkolnej izbie pamięci.

     Twórcza, pełna historycznej pasji atmosfera stworzona podczas zajęć przez pana Wiesława Piotrowskiego udzieliła się uczestnikom warsztatów. Wiedza i zdobyte przez nich w atrakcyjnej formie umiejętności są bezcenne.  

     Dziękujemy za wsparcie finansowe Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego, bez którego realizacja projektu „Kalisz Pomorski wczoraj i dziś” nie byłby możliwa.

      

     (ZS KP)

   • Wrzos 21 dzień 2
    • Kaliscy licealiści na ćwiczeniach WRZOS 21

     12.10.2021

     W dniach od 7 do 8 października 2021 r. uczniowie klasy 1b LO - Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim razem ze strażakami z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej uczestniczyli ćwiczeniach modułu GFFFV Poland pod kryptonimem WRZOS 21 na poligonie drawskim. Opiekę nad młodzieżą sprawowali:  wychowawca, pan Paweł Łuczko oraz pani Martyna Pacześna i ks. Przemysław Gracek.

     W pierwszym dniu uczniowie kaliskiego liceum wraz z uczniami klasy medyczno-ratowniczej z drawskiego liceum obserwowali działania pożarnicze. Po  posiłku i treningu odwagi na Ośrodku Sprawności Fizycznej w Jaworzu, pełnili odpowiedzialną funkcję pozorantów w wypadku autokaru przewożącego młodzież. Działania pododdziałów PSP i WSP polegały na ratowaniu ofiar zdarzenia. Uczniowie wywiązali się z tego zadania znakomicie.

     W kolejnym dniu ćwiczeń młodzież zapoznała się z pojazdami i sprzętem wojskowym Armii Stanów Zjednoczonych, stacjonującej na poligonie drawskim. Dla uczniów pierwszej klasy, była to pierwsza wizyta na poligonie. Udziału w ćwiczeniach strażaków dostarczył im wielu pozytywnych wrażeń i doświadczeń oraz zachęcił do wstąpienia po ukończeniu szkoły w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Był też okazją do integracji zespołu klasowego.

     Dziękujemy Komendantowi PSP z Drawska Pomorskiego bryg. mgr inż. Pawłowi Dymeckiemu, koordynatorowi ćwiczenia st. kpt. Mateuszowi Waszczykowi oraz pozostałym strażakom za zaproszenie do udziału w ćwiczeniu, profesjonalną opiekę, nieodpłatny dowóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów, a przede wszystkim za współpracę i możliwość zdobycia przez młodzież cennych poligonowych doświadczeń.

      

     (ZS KP)

   • Dlaczego agresja-realizacja programu profilaktycznego
    • Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

     12.10.2021

     Dnia 5 października 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, w klasach licealnych - 3ag, 2a i 1c odbyły się warsztaty w ramach rekomendowanych Programów Profilaktycznych ,,Debata” i ,,Dlaczego agresja”. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 70 uczniów. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pana Wiktora Blichowskiego, terapeutę uzależnień.

     Założeniem realizacji programów było uświadomienie młodzieży znaczenia przyglądania się sobie, pracy nad własnymi wartościami i uświadomienie uczniom potrzeby nabywania wiedzy potrzebnej w przyszłości w dokonywaniu właściwych wyborów. Warsztaty miały również na celu pokazanie uczniom sposobów radzenia sobie z agresją własną i radzenia sobie z byciem ofiarą przemocy.

     Młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach. Uczniowie z ciekawością podejmowali się zadań. Oprócz burzy mózgów, pracy w grupie i odgrywania scenek był czas na rzeczową dyskusję i refleksje.

     Warsztaty, dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim były dla uczniów bezpłatne.

     Serdeczne dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie zajęć panu Wiktorowi Blichowskiemu i panu Sewerynowi Szymczakowi, za chęć współpracy ze szkołą i tworzenie możliwości rozwoju naszych wychowanków.

     (ZS KP)

   • Wspólne zdjęcie
    • Spotkanie z historią na kaliskim starym cmentarzu

     12.10.2021

     W piątek 1 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej kaliskiego technikum informatycznego brali udział w poszukiwaniu krzyży na starym cmentarzu w Kaliszu Pomorskim. Niecodzienna lekcja historii regionalnej była możliwa dzięki współpracy Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim ze Stowarzyszeniem „Bastion Tradycji”, kultywującym pamięć o historii i odkrywającym dzieje miasta.

     Uczniowie wraz z członkami Stowarzyszenia pracowali z wykrywaczami metalu, dzięki którym możliwe było poszukiwanie starych, niemieckich krzyży ukrytych pod warstwą ziemi,  pochodzących z XIX wieku. Eksploratorzy wyjaśnili młodzieży zasadę działania sprzętu i umożliwili samodzielną pracę z wykrywaczem. Poszukiwania przyniosły spodziewane efekty w postaci trzech znalezionych wspólnie starych krzyży. Okazało się, że praca odkrywcy historii nie jest taka prosta. Wymaga uwagi, cierpliwości, a czasem też wysiłku fizycznego, kiedy trzeba odkopać i wyrwać spośród korzeni znaleziony przedmiot. Daje też dużo satysfakcji, kiedy ziemia odkrywa przed nami swoje skarby. Kaliskim technikom nie zabrakło żadnej z tych cech. Z zapałem i zaangażowaniem brali udział w poszukiwaniach. Mieli też okazję poznania historii cmentarza i najciekawszych znajdujących się na nim miejsc.

     Prace prowadzone były w ramach akcji porządkowania cmentarza. Odkryte krzyże maję trafić do lapidarium, które powstanie po zakończeniu prac porządkowych.

     Uczniowie spędzili emocjonujące chwile na spotkaniu z historią bliską pod opieką dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego oraz nauczyciela i wychowawcy w internacie pana Wojciecha Sztobrynia.

     Serdecznie dziękujemy za współpracę oraz możliwość udziału we wspólnych poszukiwaniach prezesowi i członkom Stowarzyszenie „Bastion Tradycji”, panom: Krzysztofowi Ignaszewskiemu, Rafałowi Karbowniczakowi, Markowi Ledwigowi, Stanisławowi Ostapiukowi, Marianowi Mozerowi, Andrzejowi Kaszubskiemu, Mirosławowi Kieciowi oraz Wiesławowi Przytarskiemu.

      

     (ZS KP)

    • Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na czas….

     07.10.2021

     Z ogromnym smutkiem, żalem i bólem zawiadamiamy o śmierci Aurelki Mączkowskiej, jedynej córeczki naszej polonistki.

     Nie ma słów,  które wyraziłyby głębię rozpaczy i pustki. Przed oczyma wciąż nam się wyświetla obraz: roześmianej, szczęśliwej dziewczynki, ciekawej świata, kochającej naukę i muzykę, zdobywającej nagrody, niezwykle skromnej.

     Aurelko, jesteś w dotyku naszej pamięci. To niespodziewane rozstanie szczególnie boli tych, którzy kochali Cię bezwarunkowo i którym rozświetliłaś świat.

     I choć tam, za podszewką świata, za górą, za ptakiem, za drzewem jest już ktoś, kto trzyma Cię za rękę, my jesteśmy tu, a Ty jesteś w naszych sercach i tak pozostanie.

     Jesteśmy przy Twojej mamie i tacie, przy twoich bliskich, tylko tak umiemy im powiedzieć, że człowiek stworzony jest do miłości. Jedynie ona pozwala zrozumieć to, czego zrozumieć nie można…

     Rodzicom i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia w imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Msza święta i pogrzeb odbędzie się 9 października 2021r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu Pomorskim.

      

      

      

    • Żegnamy wspaniałego człowieka i nauczycielkę

     07.10.2021

     Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w poniedziałek 4 października odeszła Pani Profesor Feliksa Perzanowska. Przez bardzo wiele lat była nauczycielką historii w naszym liceum. Wykształciła i wychowała wiele pokoleń uczniów. Była niezwykłą osobą, wspaniałym pedagogiem i przyjaciółką. Jednakową troską otaczała uczniów i młodych, początkujących w zawodzie nauczycieli. Z wrodzoną cierpliwością i uśmiechem na twarzy wyjaśniała najbardziej zawiłe problemy historii. Jej pasją był także taniec – niezliczone studniówki rozpoczynały się polonezem z przygotowaną przez Nią choreografią. Wiele programów artystycznych uświetniały tańce ludowe i nowoczesne z Jej układami. W swojej wieloletniej pracy opiekowała się harcerzami, kołami teatralnymi i tanecznymi.

     Zapamiętamy Panią Profesor jako osobę ciepłą i serdeczną, jako oddaną nauczycielkę i przyjaciółkę. Żegnamy wspaniałego człowieka słowami poety:

     „Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

     Tak jakbyś nie chciała  swym  odejściem smucić…

     Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

     Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

     Ks. J. Twardowski

     Msza święta w intencji Zmarłej odprawiona zostanie w sobotę 9 października 2021r. o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Antoniego w Szczecinie ul. Szczecińska 14 po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

     Pogrążeni w głębokim smutku nauczyciele, absolwenci i pracownicy
     Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

   • laureaci nagród ADDVANTAGE 2021
    • Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim nagrodzony w programie British Council Addvantage

     05.10.2021

     W dniu 1 października  2021 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród British Council Addvantage, podczas której Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim został wyróżniony nagrodą dla najbardziej lojalnego partnera. Z rąk dyrektora British Council – Colma McGiverna, w imieniu dyrektora szkoły nagrodę odebrała nauczycielka języka angielskiego pani Joanna Boniecka.

     Kaliski Zespół Szkół znalazł się w prestiżowym gronie trzech wyróżnionych w tym roku placówek współpracujących z British Council, wraz ze szkołami z Częstochowy i Zielonej Góry. Addvantage to program dla szkół i instytucji partnerskich British Council przygotowujących kandydatów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English (w Polsce skupia on ponad 200 placówek edukacyjnych).

     Gala była doskonałą okazją do zawarcia znajomości z reprezentantami innych partnerskich instytucji w Polsce, a także szansą na wymianę doświadczeń i poglądów oraz promocji naszej szkoły w tym polsko-brytyjskim gronie. Gospodarzem imprezy był Colm McGivern – dyrektor British Council Poland – który podkreślił, że angielski nie jest własnością Wielkiej Brytanii, lecz globalną lingua franca, źródłem ekonomicznego sukcesu i indywidualnego dobrobytu milionów ludzi na całym świecie. Podziękował wszystkim obecnym na gali nauczycielom będących częścią ogromnej międzynarodowej sieci za zaangażowanie, entuzjazm i wytrwałość, co przekłada się na niesłabnące dążenie do doskonałości w rozwoju młodych ludzi w Polsce.

     Nagroda jest zwieńczeniem ciężkiej pracy inicjatorki wprowadzenia certyfikatów Cambridge English w ZS w Kaliszu Pomorskim, pani Joanny Bonieckiej. Każdego roku, już od siedmiu lat, kaliscy licealiści i technicy, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, takich jak pani Boniecka, skutecznie przygotowują się do egzaminów Cambridge English Qualifications od poziomu B1 Preliminary English Test, B2 First znanym także pod nazwą First Certificate in English (FCE) oraz C1 Advanced (CAE), znanym także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE) do najwyższego poziomu czyli C2 Certiticate of  Proficiency in English.

     Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim oprócz pani Joanny Bonieckiej reprezentowała na gali nauczycielka języka angielskiego z powodzeniem przygotowująca młodzież do certyfikatów językowych, pani Magdalena Łojek.

      

     (ZS KP)

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Kaliscy licealiści uczyli żołnierzy amerykańskich

     05.10.2021

     W poniedziałek 27 września 2021 r. wychowawczyni internatu Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim Marta Woźniak wraz z dziesięcioma wychowankami uczyli żołnierzy amerykańskich i ich dowódcę języka polskiego.

     Amerykańscy żołnierze od kilku miesięcy mieszkają w Polsce. Chcą poznać naszą kulturę, zwyczaje oraz oczywiście język. Polsko - amerykańska lekcja obejmowała nie tylko zwroty grzecznościowe, ale także liczby i zadania matematyczne. Kaliscy licealiści wykorzystali sytuację by moc sprawdzić swoje umiejętności językowe, ponieważ nie zabrakło rozmów w języku angielskim. Mogli porozmawiać z żołnierzami m.in. o różnicach kulturowych między krajami.

     Lekcja była wynikiem współpracy anglistki z ZS w Kaliszu Pomorskim Magdaleny Łojek ze starszym sierżantem sztabowym Haynsworthem z Pierwszej Pancernej Brygady Bojowej (1st Armored Brigade Combat) US Army, któremu dziękujemy za ogromne zaangażowanie i pomoc przy zorganizowaniu lekcji języka polskiego. Była to pierwsza lekcja z cyklu planowanych zajęć.

      

     Magdalena Łojek

   • X Rajd im. Stanisława Brzosko ps. „Socha” Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D
    • X Rajd im. Stanisława Brzosko ps. „Socha” Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D

     04.10.2021

     W dniach od 1 do 2 października 2021 r. kilkudziesięciu uczniów i Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim uczestniczyło w jubileuszowym X Rajdzie Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D.

     Młodzież wędrowała ulicami i ścieżkami powiatu szczecineckiego, drawskiego i łobeskiego, upamiętniając polskich oficerów – jeńców Oflagu II D, którzy w 1945 roku zmuszeni byli do ewakuacji do obozu w Sandbostel i innych obozów. Uczestnicy rajdu przemierzali fragment trasy, którą wędrowali bohaterowie tamtych dni. W tym roku po wizycie na terenie dawnego obozu, pieszą wędrówkę rozpoczęli w Drawsku Pomorskim, by dojść do Ginawy, Brzeźnicy, Łobzowa i innych miejsc związanych z pobytem jeńców.

     Organizator rajdu, Paweł Łuczko z pomocą opiekunów: pana Adama Stąporka, ks. Przemysława Gracka, oraz pana Krzysztofa Wójciaka składa serdeczne podziękowania pani Burmistrz Węgorzyna Monice Kuźmińskiej, oraz sołtysowi Wiewiecka, panu Robertowi Wrzeszcz za pomoc w realizacji projektu, gościnę i zaangażowanie w zapewnienie uczestnikom rajdu licznych atrakcji. Dzięki ich staraniom młodzież mogła poznać historię migracji ludności Pomorza z ust pana Kazimierza Rynkiewicza – redaktora Tygodnika Łobeskiego. Niezwykłą wiedzą dotyczącą m.in. grodzisk i kurhanów regionu podzielił się z nami archeolog, pan Bogdan Przybyła, prezes Łobeskiej Fundacji Archeologicznej. O postawie patriotyzmu, działaniach i organizacji akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” opowiadał pan Wojciech Woźniak ze Szczecina. Na terenie Oflagu II D o losach jeńców opowiadał nam Przyjaciel Kaliskiego Liceum dr Tomasz Skowronek, wicedyrektor RDLP w Szczecinku. Kilka chwil poświęcił także młodzieży i przekazał podczas przystanku w Bornem Sulinowie garść ciekawostek związanych z losami jeńców - pan Dariusz Czerniawski Kierownik Budynku Kulturalno - Oświatowego w Bornem Sulinowie i także Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim.

     Po wizycie na terenie Oflagu i oddaniu czci tysiącom jeńców przejechaliśmy do Drawska Pomorskiego, gdzie po posiłku i chwilach refleksji na cmentarzu wojennym i przy grobie, naszego zmarłego absolwenta Krzysztofa Krupińskiego, mogliśmy wyruszyć na pieszą wędrówkę w kierunku Ginawy przez Jankowo i Woliczno. Osiemnaście kilometrów udało nam się pokonać stosunkowo szybko i przed wieczorem dotrzeć do świetlicy w Ginawie, gdzie czekała na nas ciepła zupa i ognisko. Kolacja przygotowana dla nas w Ginawie, kiełbaski i przepyszne ciasto, to zasługa pań z Ginawy i sołtysa Wiewiecka, pana Roberta Wrzeszcza. Obecność pani Burmistrz Węgorzyna, pani Moniki Kuźmińskiej, spotkanie przy ognisku z panem Kazimierzem Rynkiewiczem to atuty wieczornego spotkania. Wieczorna msza święta, którą celebrował ks. Przemysław Gracek w intencji jeńców Oflagu IID i gospodarzy tego miejsca, to ważny duchowy wymiar rajdu.

     Drugi dzień rajdu to 15 km wędrówki po opuszczonej Brzeźnicy, ruinach miejscowości Łobzów, w której nocowali jeńcy. Spacer wśród dawnych kurhanów i grodzisk i opowieści archeologa, pana Bogdana Przybyły, prezesa Łobeskiej Fundacji Archeologicznej, oraz sołtysa Wiewiecka, pana Roberta Wrzeszcza był niezwykłą podróżą w czasie. Patriotyczne wskazówki i przykład pana Wojciecha Woźniaka, pomysłodawcy akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" uwieńczone zostały oddaniem czci uczestnikom Powstania Warszawskiego dokładnie w rocznicę zakończenia powstania.

     Kilometry wędrówki w towarzystwie pani Burmistrz Węgorzyna Moniki Kuźmińskiej, sołtysa, opiekunów Adama Staporka i Krzysztofa Wójciaka z grupą niestrudzonych wędrowców - naszych uczniów i absolwentów, minęły szybko i w dobrej pogodzie. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Kalisza Pomorskiego.

     Dziękuję wszystkim za możliwość realizacji X rajdu, będącego jednym z działań w ramach projektu „Kalisz Pomorski wczoraj i dziś”,  dofinansowanego przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego. Dziękuję kolegom opiekunom; Adamowi Stąporkowi, ks. Przemysławowi Gracek i Krzysztofowi Wójciakowi, dziękuję za pomoc i zaangażowanie pani Renacie Effenberg – Nawrot, pani Renacie Pietroń, pani Magdalenie Łojek, oraz panu Andrzejowi Kowalewskiemu.

      

     (ZS KP)

   • Wspólne czytanie
    • Międzyszkolne obchody Dnia Języków Obcych i Dnia Głośnego Czytania

     04.10.2021

      W dniu 30.09.2021 r. uczennice Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, Oliwia Wójtowicz z klasy 1b oraz  Kaja Kwaśniewska i Nadia Mrozińska z klasy 3ag czytały legendy Pojezierza Drawskiego uczniom klasy 5c ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. Legendy zostały odczytane w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

     Piątoklasiści zaopatrzeni zostali w teksty legend w obu wersjach oraz pytania do tekstów po polsku i po angielsku, na które bez problemu odpowiadali. Po zakończeniu czytania odbyło się  głosowanie na najciekawszą legendę. Wygrała opowieść  „O niesfornych skrzatach tkaczach ze Złocieńca”, która pokonała legendy „O księżniczce Matyldzie w grodzie nad Drawą” i „O Güntersbergach i młynie szlifierskim”.

     Wydarzenie czytelnicze zakończył akcent plastyczny. Uczniowie namalowali lub narysowali najciekawsze według nich postacie lub wydarzenia z wybranej legendy.

     Teksty legend zostały przygotowane w oparciu o publikację „W krainie legend Pojezierza Drawskiego”, wydaną przez powiat drawski. Spotkanie zorganizowały: Aneta Hrabeć, polonistka ze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim oraz Izabella Chojnacka, anglistka z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Licealiści poznali działanie oczyszczalni ścieków

     04.10.2021

     W dniu 30 września 2021r.  uczniowie klas trzecich 3ap, 3d i 3b Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczycielek: Magdaleny Wiśniewskiej, Anny Józiak i Martyny Pacześnej uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do kaliskiej oczyszczalni ścieków.

     Uczniowie zapoznali się z technologią mechaniczno - biologiczną oczyszczania ścieków. Młodzież zwiedziła cały obiekt i zobaczyła funkcjonowanie oczyszczalni. Uczestnicy poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków począwszy od mechanicznego oddzielenia odpadów stałych, tutaj zobaczyli żwir i patyczki do uszu. Następnym etapem jest oczyszczanie biologiczne usuwania związków organicznych  oraz usuwanie azotu i fosforu przez odpowiednie bakterie. Powstały osad zbierany jest do kontenera. Później może być wykorzystany jako nawóz pod trawniki, zaś oczyszczone, nie zagrażające już środowisku naturalnemu ścieki trafiają do rzeczki Drawicy. Na zakończenie, młodzież zobaczyła laboratorium chemiczne i centrum sterowania urządzeniami oczyszczalni oraz podgląd na przepompownie gminne.

     Wycieczka dała uczniom dużo do myślenia na temat  prawidłowego gospodarowania wodą, skutków zanieczyszczania wody  oraz  konieczności jej oczyszczania i oszczędzania.

     Dziękujemy dyrektorowi PGKiM w Kaliszu Pomorskim Zbigniewowi Chołujowi za możliwość zwiedzania obiektu i pracowniczce zakładu, która z pasją  opowiadała  i oprowadzała nas po oczyszczalni, omawiając szczegółowo proces uzdatniania ścieków.

      

     (ZS KP)

   • Szkolenie poligonowe kaliskich kadetów
    • Szkolenie poligonowe kaliskich kadetów

     04.10.2021

     W dniu 28 września 2021 r. kadeci z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z nauczycielami: mjr rez. Andrzejem Kowalewskim i Renatą Effenberg-Nawrot uczestniczyli w szkoleniu poligonowym w Ośrodku Poligonowym Głębokie na poligonie drawskim.

     Szkolenie przeprowadzone było w ramach „Programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, w którym uczestniczy klasa 3d LO oraz programu Oddziału Przygotowania Wojskowego prowadzonego w klasie 2b LO. Zajęcia odbyły się we współpracy, w oparciu o infrastrukturę oraz instruktorów z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

      Tematyka ćwiczeń obejmowała musztrę, posługiwanie się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami, budowę i eksploatację sprzętu, szkolenie z wychowania fizycznego oraz reakcje żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych.
     Instruktorzy z CSWL Drawsko przeprowadzając zajęcia z musztry indywidualnej i zespołowej przekazali kadetom niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne. Natomiast żołnierze Grupy Zabezpieczenia Szkolenia przeprowadzili pokaz zabiegów specjalnych sprzętu przeciwchemicznego. Uczniowie mogli w sposób praktyczny dokonać dezynfekcji odzieży ochronnej i sprzętu. Przed rozpoczęciem zajęć  omówiono zasady bezpiecznego posługiwania się bronią B.L.O.S. Zwrócono szczególną uwagę na zachowanie się szkolonych na terenie strzelnicy. Sprawdzono przed szkoleniem broń i wyposażenie kadetów.

     Podczas ćwiczeń instruktorzy sprawdzili predyspozycje i możliwości kadetów, przekazując cenne uwagi koordynatorowi szkolenia ze strony szkoły. Stałe podnoszenie przez uczniów kompetencji oraz sprawności fizycznej jest niezbędnym elementem przyszłej służby w Wojsku Polskim. Zdobyta umiejętności i doświadczenie, przydadzą się im się w przyszłości, w kolejnych etapach szkolenia.                                                   

     Dziękujemy żołnierzom, instruktorom i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko płk Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klas wojskowych możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

     (ZS KP)

   • I spotkanie wolontariuszy-27.09.2021r.
    • Spotkanie z wolontariuszami wspierającymi projekt ,,Szlachetna Paczka”

     30.09.2021

     Dnia 27 września 2021r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” tworzących rejon Kalisz Pomorski z uczniami. Spotkanie prowadziła Lider Rejonu: Wiesława Minkiewicz, Patrycja Wasylów i Edyta Brzychcy. Organizatorem akcji była pedagog szkolny Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, Anna Józiak.

     Podczas spotkania młodzież otrzymała cenne informacje dotyczące misji „Szlachetnej Paczki”,  głównego celu tegorocznej edycji, procesu rekrutacji i zadań wolontariuszy.

     Poczucie radości i szczęścia, jakie płyną z niesienia pomocy i wspólnego dzielenia się dobrem z potrzebującymi sprawiają, że „Szlachetna Paczka” stała się dla uczniów nowym wyzwaniem.

     Licealistki: Julia, Wiktoria, Martyna, Asia, Paulina, Zosia, Maja zadeklarowały chęć udziału w akcji. Wierzymy, że wspólnie uda nam się dotrzeć do potrzebujących rodzin i udzielić im wsparcia.

     Szczegóły akcji dostępne są na www.szlachetnapaczka.pl

     Anna Józiak

      

   • Wspólne zdjęcie
    • Warsztaty z żołnierzami amerykańskimi

     30.09.2021

     W czwartek 23 września 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim żołnierze amerykańscy               przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas dwujęzycznych na temat wiedzy o Stanach                                    Zjednoczonych.

     Z młodzieżą spotkali się żołnierze z Pierwszej Pancernej Brygady Bojowej (1st Armored Brigade Combat) US Army pod dowództwem starszego sierżanta sztabowego Pelhama i starszego sierżanta sztabowego Haynswortha. Koordynatorką spotkania ze strony szkoły była nauczycielka języka angielskiego, pani Magdalena Łojek.

     Trzygodzinne spotkanie było zorganizowane dla każdej z klas dwujęzycznych (1a, 2a, 3ag) z osobna by móc zachować komfort pracy i uczniów, i gości.  Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej części Amerykanie przedstawili elementy wiedzy o Ameryce. W prezentacji nie zabrakło ciekawostek, takich jak ile kilogramów pizzy zjada przeciętny Amerykanin. Druga część spotkania była prowadzona przez uczniów. Młodzi ludzie nie tylko zapoznali amerykańskich przyjaciół z nasze kulturą, ale także przygotowali zabawy aktywizujące.

      

     Po warsztatach żołnierze amerykańcy mieli okazję skosztować smakołyki o jakich wcześniej słyszeli. Pączki najbardziej przypadały im do gustu. Polski obiad składający się z barszczu białego i bigosu nawiązywał do tradycji świątecznych w Polsce.

      

     Dziękujemy wychowawcom klas dwujęzycznych za przygotowanie uczniów, a żołnierzom za  życzliwość oraz profesjonalne przeprowadzenie warsztatów. Spotkanie dostarczyło uczniom niesamowitych przeżyć, było też okazją do sprawdzenia kompetencji językowych. Z niecierpliwością oczekujemy  poniedziałkowych lekcji języka polskiego dla żołnierzy amerykańskich prowadzonych przez uczniów kaliskiego liceum i technikum.

      

                                                                                                                           Magdalena Łojek

   • Klasa 1b na cmentarzu 3
    • Lekcje edukacji regionalnej w praktyce

     30.09.2021

     W ramach zajęć edukacji regionalnej we wtorkowy ranek 21 września 2021 r. uczniowie trzech pierwszych klas licealnych Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pomagali służbom komunalnym z Kalisza Pomorskiego w porządkowaniu starego cmentarza.

     Z dużym zaangażowaniem uczniowie klasy wojskowej, policyjnej i dwujęzycznej zbierali stare znicze, usuwali śmieci i przenosili obcięte wcześniej gałęzie drzew i krzewów. To ważny krok, by przywrócić pamięć o miejscu spoczynku dawnych mieszkańców Kalisza Pomorskiego i dawnego Callies.

     Lekcje edukacji regionalnej w praktyce, to zapewne nie ostatnie tego typu działanie na terenie miasta i regionu. Uczniom towarzyszył nauczyciel geografii i edukacji regionalnej Paweł Łuczko.

     Dziękujemy burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Januszowi Garbaczowi i służbom komunalnym za współpracę i umożliwienie młodzieży udziału w porządkowaniu cmentarza.

     (ZS KP)

   • Mural został odsłonięty
    • Odsłonięcie muralu historycznego w kaliskim Zespole Szkół

     26.09.2021

     W dniu 24 września 2021 r., po zakończeniu obchodów święta szkoły, na terenie kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu historycznego „Eskadra Kościuszkowska”.

     Mural powstał z inicjatywy działającego przy szkole Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, w ramach projektu dofinansowanego z konkursu ogłoszonego przez  Ministerstwo Obrony Narodowej - „MUR,ALE HISTORIAWOJSKA POLSKIEGO”.  

     Uczniowie realizujący projekt przedstawili uczestnikom uroczystości informacje dotyczące muralu wraz z opisem jego symboliki i przesłania. Mural upamiętnia polsko - amerykańską historię i braterstwo broni. Nawiązuje do Eskadry Kościuszkowskiej, w której m. in. podczas wojny polsko - bolszewickiej 1920 r. walczyli amerykańscy piloci - ochotnicy. Jest także wyrazem współpracy szkoły z Armią Amerykańską, która trwa już ponad 20 lat. Następnie młodzież rozdała zebranym ulotki dotyczące generała Meriana Coopera, twórcy Eskadry Kościuszkowskiej.

     Komendant CSWL Drawsko, płk Marek Gmurski, odczytał listu od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczestników projektu i uroczystości. Głos zabrał także dowódca batalionu 2-34 Armii Amerykańskiej, szkolącego się na poligonie drawskim, ppłk Kenneth Selby, który podziękował za tak wspaniałe upamiętnienie wspólnej historii i przyjaźni polsko - amerykańskiej.

     Po ekumenicznym poświęceniu przez proboszcza parafii w Kaliszu Pomorskim księdza Tomasza Jaskółkę i kapelana amerykańskiego nastąpiło odsłonięcie muralu. Mural odsłonili przedstawiciele oświaty, organu prowadzącego szkołę, samorządu lokalnego, Wojska Polskiego, Armii USA i służb mundurowych.

     Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski podziękował uczniom - uczestnikom projektu i ich opiekunom: mjr rez. Andrzejowi Kowalewskiemu i Krzysztofowi Wójciakowi, pomysłodawcy muralu, za zaangażowanie w przygotowanie muralu i działania projektowe.

     Za wsparcie projektu podziękował Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Januszowi Garbaczowi. Za pomoc w przygotowaniu muralu Prezesowi Zarządu firmy CEMABUD z Kalisza Pomorskiego Cezaremu Gozderze, konserwatorowi szkolnemu Władysławowi Sałachubowi oraz projektantom i twórcom muralu, artystom - plastykom: Małgorzacie Piłaszewicz i Mikołajowi Groblenemu.

     Podziękował również zebranym za udział w uroczystości. Wyraził nadzieję, że mural „Eskadra Kościuszkowska” na trwałe wpisze się w krajobraz miasta i będzie w następnych latach trwałym elementem upamiętniającym polsko - amerykańską przyjaźń i współpracę.

      

     (ZS KP)

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie