•  

    W marcu 2022 roku Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół  w Kaliszu Pomorskim otrzymało dotację
    z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysokości 12.000 zł 
    z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia oraz organizację imprez promujących czytelnictwo.

    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 jest drugą edycją wieloletniego programu rządowego, nakierowanego
    na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.

    Całkowita kwota dotacji wraz ze środkami przekazanymi przez Starostwo Drawskie wyniesie 15.000 zł. Ponad połowa tych  środków zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i lektur, pozostała zaś część
    na wyposażenie biblioteki i akcje czytelnicze.

     (ZS KP)

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie