• W bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim znajduje się blisko 6 tyś. pozycji. Zbiory uporządkowane są zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną. Lektury szkolne zgromadzone są
     w odrębnym dziale. Poza tym w zbiorach znajdują się również książki w języku angielskim, niemieckim, audiobooki, DVD, CD-ROMy.

     Biblioteka gromadzi czasopisma: Biuletyn Informacyjny IPN, Nowy Napis i Biblioteka w Szkole
     oraz informacje dotyczące preorientacji zawodowej w postaci informatorów i ulotek.

     Aktualnie trwa komputeryzacja biblioteki w systemie e-biblio na platformie Librus.

     W czytelni znajdują się 2 stanowiska komputerowe dla uczniów oraz stanowisko komputerowe redakcji gazety szkolnej Kontrast.

    • Regulamin biblioteki i czytelni

     • Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele  szkoły.
     • Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz na Librusie.
     • W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
     • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
     • Książki w ilości maksymalnie 4 pozycji wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Po upływie tego czasu można prosić o prolongatę. W przypadku przetrzymania książki bez prolongaty naliczana będzie kara w wysokości 50 gr za tydzień.
     • Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
     • W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu.
     • Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
     • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

      

    • Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

     • Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
     • Przed przystąpieniem do pracy należy swą obecność zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
     • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
     • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
     • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
     • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi  lub administratorowi.
     • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie