• Górny rząd od lewej: Sylwester Burdyński, Szymon Minkiewicz, ks. Przemysław Gracek, Zbigniew Jarząbek, Andrzej Kowalewski, Martyna Pacześna, Joanna Boniecka, Mirosława Kacperska, Grażyna Czerner, Anna Arcimowicz, Adam Stąporek, Zyta Bogacz, Barbara Tuziak, Marta Woźniak, Wojciech Sztobryń, Krzysztof Wójciak, Anna Józiak

  Środkowy rząd od lewej: Izabella Chojnacka, Marta Kaczmarek, Emilia Grabowska-Grządziel, Magdalena Wiśniewska, Renata Effenberg-Nawrot, Joanna Mączkowska, Katarzyna Fajger, Marlena Muzyka, Piotr Sieradzon, Sebastian Stateczny, Marta Sadowska, Paweł Łuczko

  Dolny rząd od lewej: Katarzyna Arsoba, Magdalena Łojek, Katarzyna Witek, Maciej Rydzewski, Jadwiga Czerniga, Aleksandra Radecka, Danuta Stempień, Beata Wrzosek-Majewska

 • Kadra kierownicza

 • Maciej Rydzewski - dyrektor, nauczyciel historii

  Katarzyna Witek - wicedyrektor, nauczycielka matematyki

  Jadwiga Czerniga - kierownik internatu, pielęgniarka

 • Nauczyciele

  • Anna Józiak - pedagog, doradztwo zawodowe

   Marta Sadowska - pedagog specjalny

   Grażyna Czerner - język polski

   Joanna Mączkowska - język polski, plastyka, reżyseria

   Aleksandra Radecka - język polski, edukacja medialna

   Sławomira Sydlewska - język polski

   Anna Arcimowicz - matematyka

   Zyta Bogacz - matematyka

   Danuta Stempień - matematyka

   Katarzyna Witek - matematyka

   Marta Woźniak - matematyka, informatyka, systemy baz danych, programowanie i administrowanie bazami danych

   Katarzyna Arsoba - historia, historia i teraźniejszość, etyka

   Konrad Chwastek - historia, wiedza o społeczeństwie

   Joanna Boniecka - język angielski

   Izabella Chojnacka - język angielski, bibliotekarz

   Zbigniew Jarząbek - język angielski

   Magdalena Łojek - język angielski

   Małgorzata Maziarz - język angielski

   Maciej Tuźnik - język angielski

   Beata Wrzosek-Majewska - język angielski, historia Anglii, geografia dwujęzyczna, geografia

   Mirosława Kacperska - język niemiecki

   Kamila Kulik - język niemiecki

   Barbara Tuziak - język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

   Magdalena Wiśniewska - chemia

   Mariola Domańska - biologia, chemia

   Emilia Grabowska-Grządziel - biologia

   Marta Kaczmarek - fizyka

   Paweł Łuczko - geografia, edukacja regionalna

   Maciej Rydzewski - historia

   Szymon Minkiewicz - podstawy informatyki, eksploatacja urządzeń sieciowych, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, przygotowanie do egzaminu zawodowego

   Piotr Sieradzon - adminnistrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, serwerowe systemy operacyjne, systemy operacyjne

   Adam Stąporek - informatyka, język angielski zawodowy, aplikacje internetowe, witryny internetowe, programowanie aplikacji internetowych, programowanie stron internetowych

   Artur Stąporek - urządzenia techniki komputerowej, naprawa urządzeń techniki komputerowej

   Sylwester Burdyński - edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie wojskowe

   Andrzej Kowalewski - edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie wojskowe, przygotowanie obronne

   Krzysztof Wójciak - przysposobienie policyjne, KPA w praktyce, historia

   Wojciech Sztobryń - podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy

   Renata Effenberg-Nawrot  - wychowanie fizyczne

   Martyna Pacześna - wychowanie fizyczne

   Sebastian Stateczny - wychowanie fizyczne, informatyka

   ks. Przemysław Gracek - religia

   Anna Gagat - wychowanie do życia w rodzinie

    

    

 • Wychowawcy klas

 • 1a – Marta Woźniak (dwujęzyczna)

  1b – Krzysztof Wójciak/Sylwester Burdyński (oddział przygotowania wojskowego - OPW)

  1c – Renata Effenberg – Nawrot (policyjno – penitencjarna)

  1d – Katarzyna Arsoba (medyczno – politechniczna)

  1ti – Magdalena Łojek (technikum informatyczne)

  2a – Joanna Boniecka (dwujęzyczna)

  2b – Paweł Łuczko (oddział przygotowania wojskowego - OPW)

  2c – Martyna Pacześna (policyjno – penitencjarna)

  2ti – Marta Kaczmarek (technikum informatyczne)

  3a – Beata Wrzosek - Majewska (dwujęzyczna)

  3b – Sebastian Stateczny (wojskowa)

  3c – Barbara Tuziak (policyjno – penitencjarna)

  3ti – Zyta Bogacz (technikum informatyczne)

  4a – Konrad Chwastek (dwujęzyczna)

  4d – Andrzej Kowalewski (wojskowa)

  4ti – Szymon Minkiewicz (technikum informatyczne)

 • Wychowawcy w internacie

 • Jadwiga Czerniga, Anna Arcimowicz, Sylwester Burdyński, Katarzyna Fajger, Anna Gagat, Stanisława Górnik, Urszula Jarzyńska, Anna Józiak, Marlena Muzyka, Andrzej Kowalewski, Lidia Kucharska, Martyna Pacześna, Beata Pierzgalska, Kamila Staszewska-Kołtun, Wojciech Sztobryń, Zbigniew Witek, Alicja Wojtala, Marta Woźniak, Krzysztof Wójciak

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie