• Koniec pracy
    • Uczniowie przygotowywali ścianę pod mural historyczny

     16.06.2021

     Uczniowie klas wojskowych kaliskiego liceum spędzili pracowicie czwartkowe popołudnie i wieczór
     w dniu 10 czerwca 2021 r. Pod opieką nauczyciela przysposobienia wojskowego mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego zbili luźny tynk ze ściany, na której powstanie mural historyczny dofinasowany przez MON
     w ramach projektu działającego przy szkole Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”.

     Praca nad przygotowaniem ściany pod mural nie była łatwa, ale młodzieży nie brakowało motywacji i chęci
     do pracy. Łącznie siedmioro uczniów wraz z nauczycielem poświęciło sześć godzin w całości skuwając tynk
     ze ściany. W pracach przygotowawczych nad muralem wzięli udział uczniowie klas wojskowych, klasy 1b
     - kadet Hubert Dudzik i kadet Bartosz Malec oraz klasy 2d - kadet Szymon Zioło, kadet Jakub Wiewiórkowski, kadet Konrad Andrukaniec, kadetka Weronika Mazur i kadetka Agata Bober.

     Dzięki zaangażowaniu kadetów już w tym tygodniu będzie możliwe podjęcie kolejnych prac remontowych przygotowujących powierzchnię ściany, na której powstanie mural „Eskadra Kościuszkowska”. Fachową pomoc w przygotowaniu muru zadeklarowała firma CeMaBud Centrum Materiałów Budowlanych z Kalisza Pomorskiego, należąca do pana Cezarego Gozdery. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                               (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Warsztaty z żołnierzami US Army

     16.06.2021

     W środę, 9 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim żołnierze amerykańscy z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army kapitan Nicolas Fasanella i sierżant Todd wraz z medykami z
     7 Batalionu Kawalerii (1-7 CAV) US Army przeprowadzili warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów z klasy wojskowej i szkolnej grupy medycznej Medical Team. Amerykanie spotkali się również z uczniami klas dwujęzycznych.

     Spotkanie było podzielone na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną. Podczas pierwszej części uczniowie drugiej klasy o profilu wojskowym uczestniczący w programie własnym „How to be a Soldier” oraz grupa uczniów z grupy medycznej Medical Team brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie nie tylko mieli okazję ćwiczyć język angielski specjalistyczny, ale także wykorzystać wiedzę w praktyce korzystając ze sprzętu, doświadczenia i wskazówek  prowadzących szkolenie żołnierzy amerykańskich. Druga część spotkania skierowana była do uczniów klas dwujęzycznych. Żołnierze w przyjaznej atmosferze przekazali uczniom wiedzę o USA. Uczniowie mogli sprawdzić umiejętności komunikacyjne oraz uzyskać odpowiedzi na pytania, które ich nurtowały.

     Dziękujemy żołnierzom za życzliwość i profesjonalne przeprowadzenie warsztatów. Spotkanie dostarczyło uczniom wiedzy, umiejętnosci oraz niesamowitych przeżyć, które długo będą wspominać. Koordynatorkami warsztatów ze szkoły były nauczycielki języka angielskiego Magdalena Łojek i Joanna Boniecka.

     Kolejnym planowanym działaniem w ramach współpracy szkoły z UA Army będzie mecz piłki nożnej
     i koszykówki pomiędzy kaliskimi licealistami i technikami a żołnierzami amerykańskimi.

      

      

     (ZS KP)

      

      

      

   • Dowódca 2 BZ w Złocieńcu płk dypl. Dariusz Machula z dyrektorem ZS w Kaliszu Pomorskim
    • Wizyty dowódców jednostek wojskowych w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     W czerwcu 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim gościli nowi dowódcy współpracujących ze szkołą jednostek wojskowych, 2 czerwca Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu płk dypl. Dariusz Machula oraz Szef Sekcji Wychowawczej mjr Maciej Wiśniewski. 8 czerwca Zastępca Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk mgr inż. Dariusz Krywiak i Szef Sekcji Komunikacji Społecznej mjr Małgorzata Krywiak.

     Goście spotkali się z Dyrektorem Szkoły Maciejem Rydzewskim oraz opiekunem klas wojskowych
     i koordynatorem współpracy z wojskiem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim. Dyrektor podziękował dowódcom i scharakteryzował dotychczasową współpracę. Omówiono perspektywy współpracy szkoły
     z jednostkami wojskowymi. Uczniowie klas wojskowych będą uczestniczyć w ćwiczeniach i uroczystościach
     na terenie jednostek, a instruktorzy oddelegowani przez dowódców w ramach planów współpracy ze szkołą będą szkolić młodzież podczas zajęć w szkole. Bardzo ważne dla szkoły jest wsparcie żołnierzy z 2 BZ i
     12 BBSP  organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Jeszcze
     w czerwcu przedstawiciele 2 Brygady Zmechanizowanej spotkają się z uczniami klas mundurowych,
     aby zachęcić ich do służby w jednostce.

     Głównym celem współpracy szkoły z 2 Brygadą Zmechanizowaną oraz 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych jest przygotowanie uczniów klas wojskowych do służby w Wojsku Polskim i umożliwienie młodzieży poznanie specyfiki służby wojskowej.

     Dziękujemy płk dypl. Dariuszowi Machuli i płk mgr inż. Dariuszowi Krywiakowi za przyjazd do szkoły, wrażliwość na potrzeby młodzieży z klas wojskowych oraz za deklarację współpracy z kaliskim liceum.

      

     (ZS KP)

      

   • Zapisy kandydatów do testów do klasy POW
    • Sprawdziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej i wojskowej liceum w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     We wtorek, 8 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim zagościło kilkudziesięciu uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy zgodnie z regulaminem rekrutacji przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej oraz prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego.

     Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, przygotowanego przez nauczycielki języka angielskiego Joannę Boniecką i Magdalenę Łojek w szkolnej auli. Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego odbyli próby sprawności fizycznej na sali gimnastycznej. Próby przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Renata Effenberg-Nawrot, Renata Pietroń, Martyna Pacześna
     i Sebastian Stateczny wraz z opiekunem klas wojskowych mjr rez. Andrzejem Kowalewskim. Nad bezpieczeństwem zdających czuwała młodzież z kaliskiej grupy medycznej, a organizację prób sprawności fizycznej zabezpieczali uczniowie klas mundurowych.

     Uczniów oraz ich rodziców powitał dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który życzył im powodzenia podczas sprawdzianów i zaprosił do nauki w kaliskim liceum od września 2021 r. Kandydaci mieli też okazję poznania swoich przyszłych wychowawców - Joanny Bonieckiej, która będzie opiekunką klasy dwujęzycznej i Pawła Łuczko, wychowawcy klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego.

     Do sprawdzianu kompetencji językowych przystąpiło 27 uczniów klas ósmych. Poza tym czworo laureatów konkursu języka angielskiego o tematyce tożsamej ze sprawdzianem zaliczyło go już wcześniej. Do prób sprawności fizycznej przystąpiło 36 uczniów szkół podstawowych. Prawie wszyscy zdający zaliczyli sprawdzian i próby.

     Gratulujemy i zapraszamy do kaliskiego liceum!

      

     (ZS KP)

   • Wyróżnieni uczestnicy Pikniku z koordynatorką wydarzenia
    • IX Piknik Młodych Pasjonatów w ZS w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     Podsumowaniem IX Pikniku Młodych Pasjonatów, który odbył się w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim 28 maja 2021 r. było wręczenie w dniu 8 czerwca 2021r. nagród dla najbardziej aktywnych uczestników warsztatów.

     W quizie najwięcej wiadomości zapamiętała Zofia Dybner ze Szkoły Podstawowej w Pomierzynie. Warsztaty organizowane są w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim już od dziewięciu lat. Z powodu pandemii COVID-19 tym razem odbyły się 28 maja 2021r. w wersji on-line. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli ZS w Kaliszu Pomorskim i wykładowców uczelni wyższych,
     z którymi współpracujemy oraz przyjaciół naszej szkoły. Młodzi pasjonaci zobaczyli wykłady: Co potrafią humanoidy?- prowadzący dr Łukasz Nozdrzykowski z Akademii Morskiej w Szczecinie; Co kryje kaliska izba pamięci?- twórcy izby Maciej Rydzewski  dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim oraz Wiesław Piotrowski; Krótkie spotkanie
     z astronomią - obserwacje Słońca i Księżyca –
     prowadził Piotr Sieradzon; Mnożenie i dzielenie – czy tylko pisemnie? – zaprezentowała Marta Woźniak oraz poznali  Nieznane oblicze państw niemieckojęzycznych
     w opracowaniu  Mirosławy Kacperskiej, Barbary Tuziak i Kamili Kulik.

     Ósmoklasiści mogli również zapoznać się z atutami Szkoły odwiedzając stronę internetową szkoły i piknikowy kosz ciekawostek, w którym znalazły się m.in.: szkolenie Medical Team, wykład Mariusza Garbacza Wielki pożar w Kaliszu Pomorskim z 1771 r.; współpraca z panem dr inż. Wojciechem Musiałem z PWSZ w Wałczu; szkolna grupa teatralna Klepsydra; Yes, you can! Studia w Anglii na wyciągnięcie ręki; In the picture I can see... Interaktywny opis obrazka; Being a responsible tourist; Drukarka 3D; AutoCAD, a w zakładce Kalejdoskop galeria zdjęć z poprzednich edycji Pikniku.

     Gratulujemy zwyciężczyni quizu i wszystkim uczestnikom Pikniku. Zapraszamy ósmoklasistów do nauki
     i rozwijania pasji w ZS w Kaliszu Pomorskim.

      

     (ZS KP)

   • 1. egzamin FCE (B2)
    • CERTYFIKATY CAMBRIDGE ENGLISH W KALISKIM ZESPOLE SZKÓŁ

     10.06.2021

      

     Długi weekend czerwcowy był dla uczniów Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim sprawdzianem ich sprawności językowych. W sobotę 5 czerwca 2021 r. uczniowie zdawali egzaminy Cambridge English z języka angielskiego w Centrum Egzaminacyjnym OPEN MIND w Szczecinie.

     Do sobotnich egzaminów na poziomie B1 (PET) i B2 (FCE) przystąpiło 33 uczniów z Kalisza Pomorskiego.
     W kolejnych dniach sześcioro uczniów będzie zdawało certyfikat na poziomie C1(CAE) oraz jedna uczennica na poziomie C2 (CPE). Życzymy wszystkim połamania piór.

     Szkolnymi koordynatorkami egzaminów były nauczycielki języka angielskiego - Joanna Boniecka
     i Magdalena Łojek. Do certyfikatów oprócz koordynatorek przygotowywali młodzież również: Zbigniew Jarząbek, Agnieszka Kubat oraz Beata Wrzosek-Majewska. Wyniki poznamy już w lipcu. Biorąc pod uwagę sukcesy crertyfikatowe  z poprzednich lat możemy być o nie spokojni.

     W imieniu młodzieży dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie certyfikatów.

      

     Magdalena Łojek, Joanna Boniecka

      

   • Pamiątkowe zdjęcie z uczniami, nauczycielami i dyrektorem ZS w Kaliszu Pomorskim
    • Współpraca szkoły z Armią USA

     06.06.2021

     We wtorek, 1 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim gościli żołnierze amerykańscy
     z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army - kapitan Fasanella i sierżant Todd wraz z tłumaczką. Gości przyjął dyrektor Maciej Rydzewski, nauczycielka języka angielskiego Magdalena Łojek i koordynator szkolenia klas wojskowych mjr rez. Andrzej Kowalewski.

     Podczas spotkania omówiono formy współpracy szkoły z jednostką amerykańską od czerwca do jesieni
     2021 r. W czerwcu planowane jest spotkanie żołnierzy amerykańskich  z uczniami klas wojskowych przygotowywanych przez panią Magdalenę Łojek do wojskowego certyfikatu językowego STANAG w ramach programu własnego „How to be a Soldier” oraz z uczniami klasy dwujęzycznej. Odbędą się także rozgrywki sportowe w koszykówkę i piłkę nożną miedzy żołnierzami amerykańskimi a uczniami. Współpraca ma być kontynuowana po wakacjach od września.

     Dyrektor szkoły scharakteryzował profile kształcenia, pokazał gościom budynki oraz otoczenie placówki,
     m.in. kompleks sportowy „Orlik”, ogród, izbę pamięci, aulę i nowoczesną pracownię informatyczną.
     W ogrodzie szkolnym żołnierze amerykańscy spotkali się z grupą uczniów klasy drugiej o profilu wojskowym. Otrzymali od młodzieży na pamiątkę spotkania tarcze ZS w Kaliszu Pomorskim.

     Współpraca szkoły z Armią USA prowadzona jest nieprzerwanie od 20 lat. Jej kolejnym rozdziałem, przynoszącym obu stronom wymierne korzyści, będzie realizacja planów i ustaleń z wtorkowego spotkania.

      

     (ZS KP)

   • Strona tytułowa pracy Zuzanny Sumary
    • Kaliska licealistka laureatką konkursu historycznego

     06.06.2021

     W dniu 31 maja 2021 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów
     II edycji konkursu na pracę historyczną pn.
     „Znajdź swoją pamiątkę rodzinnąmi opisz jej historię”, zorganizowanego przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wśród laureatów konkursu znalazła się Zuzanna Sumara, uczennica klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Kaliska licealistka opisała niezwykłą historię modlitewnego dywanu perskiego, który przetrwał m.in.
     rewolucję bolszewicką w Rosji oraz Powstanie Warszawskie i towarzyszy jej rodzinie od ponad stu lat.
     Na konkurs napłynęły 452 prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Tytuł laureata konkursu uzyskało 20 uczniów.  Opiekunem Zuzanny Sumary był dyrektor szkoły Maciej Rydzewski.

      

     (ZS KP)

      

   • Logo konkursu dotacyjnego MON MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO
    • W kaliskim Zespole Szkół powstanie mural historyczny

     01.06.2021

     W dniu 31 maja 2021 r. został ogłoszony wykaz ofert podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
     na realizację murali w ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Wśród nich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, działającego przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Mural pn. „Eskadra Kościuszkowska” powstanie na należącym do szkoły terenie, murze oporowym
     o wysokości 3 i szerokości 16 metrów. Będzie widoczny od strony kompleksu sportowego „Orlik”, na którym uprawiają sport nie tylko uczniowie, ale też po południu mieszkańcy Kalisza Pomorskiego oraz sportowcy
     z drużyn przebywających na obozach w Kaliszu Pomorskim, co zapewni szeroki zakres oddziaływania artystycznego i historycznego muralu.

     Uczestnicy projektu w okresie letnim, w ramach wolontariatu, wezmą udział w przygotowaniu i namalowaniu muralu przez studenta ASP w Poznaniu. We wrześniu odbędzie się jego uroczyste odsłonięcie. Po odsłonięciu muralu uczniowie klas wojskowych pod opieką nauczycieli historii przygotują cykl spotkań dla uczniów
     ze szkół podstawowych w Kaliszu Pomorskim, Pomierzynie i Drawnie, podczas których zaprezentują im mural, zapoznają z jego symboliką oraz z historią polsko - amerykańskiego braterstwa broni. Będą także dbali o pomnik pilotów zestrzelonego w 1944 r. w okolicach Dębska, na terenie gminy Kalisz Pomorski, amerykańskiego bombowca B-17 i upowszechniali historię tego wydarzenia oraz jego bohaterów.

     Na realizację przedsięwzięcia Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało dotację w wysokości 9.600 złotych.

      

     (ZS KP)

      

      

   • Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami uroczystości
    • Delegacja ZS w Kaliszu Pomorskim upamiętniła 77 rocznicę katastrofy samolotu B-17

     01.06.2021

     W sobotę, 29 maja 2021 r. przy obelisku upamiętniającym zestrzelenie i katastrofę amerykańskiego samolotu B-17 „Popcorn Fort” w okolicach Dębska odbyły się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Na zaproszenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego wzięła w niej udział delegacja uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim z dyrektorem Maciejem Rydzewskim.

     W uroczystości hołd trzem poległym i sześciu wziętym do niewoli amerykańskim lotnikom, którzy walczyli
     o wolność uciśnionych przez Niemcy narodów Europy oddali polscy i amerykańscy żołnierze wraz z oficerami - płk Markiem Gmurskim, Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
     płk Bogusławem Pisałą, Komendantem 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Drawsko, płk Ricardo Roig, dowódcą 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia SZ USA oraz ppłk Richard Groen, dowódcą batalionu 1-7CAV.

     Polsko amerykańskie - braterstwo broni oraz znaczenie osób, które kultywują pamięć o tych, którzy walczyli za wolną Polskę podkreślił w swoim przemówieniu Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Janusz Garbacz. Modlitwę za amerykańskich bohaterów II wojny światowej odmówił z zebranymi kpt. Grzegorz Lach
     – kapelan Garnizonu Drawsko. W uroczystości udział wzięli także członkowie Stowarzyszenia
     „Bastion Tradycji”
     z Kalisza Pomorskiego, które walnie przyczyniło się do upamiętnienia miejsca katastrofy
     Krzysztof Ignaszewski, Paweł Nowakowski i Marek Ledwik oraz pracownicy MGOK i Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

     Udział w uroczystości był dla uczennic kaliskiego liceum - Kingi Majchrzak, Sandry Michalak, Nikoli Sroczyńskiej i Pauliny Przybylskiej dużym przeżyciem, lekcją patriotyzmu oraz przyjaźni
     polsko - amerykańskiej. Warto podkreślić, że w ramach akcji „Mundurowa Pamięć” młodzież z klas wojskowych i policyjnych ZS w Kaliszu Pomorskim opiekuje się miejscami, gdzie spoczywają żołnierze polegli podczas II wojny światowej, m.in. pomnikiem lotników amerykańskich pod Dębskiem.

      

     (ZS KP)

    • Szkolenie poligonowe kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

     31.05.2021

     W dniu 24 maja 2021 r. kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z opiekunem
     mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli w szkoleniu poligonowym na strzelnicy Jaworze.

     Uczniowie klasy 1b po raz pierwszy w ramach edukacji wojskowej odbyli zajęcia praktyczne, które prowadzone są we współpracy
     z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Na początku zajęć pan mjr Marcin Pracowity, oficer szkolenia z CSWL omówił warunki bezpieczeństwa na poligonie oraz przeprowadził szkolenie związane z tematyką  niewybuchów i niewypałów. Po podziale na punkty nauczania kadeci przystąpili pod bacznym okiem instruktorów z CSWL do szkolenia obejmującego pierwszą pomoc przedmedyczną, strzelectwo, taktykę i musztrę.   

     Na szkoleniu strzeleckim instruktorzy zapoznali kadetów z budową, składaniem i rozkładaniem broni oraz zasadami prowadzenia ognia
     do  celów z wykorzystaniem urządzenia Cyklop.  Szkolenie taktyczne było dynamiczne. Dotyczyło sposobów przemieszczania się w terenie. Kadeci zapoznali się z zasadami pierwszej pomocy podczas ćwiczeń postępowania z poszkodowanym. W ramach musztry uczyli się występowania i wstępowania do szyku, zmiany kierunku marszu, zwrotów w miejscu. Kadeci wykazali się dużym zaangażowaniem podczas szkolenia, a wstępne doświadczenie, które zdobyli na pierwszym swoim szkoleniu poligonowym przyda się im się w przyszłości. Na koniec mogli podzielić się wrażeniami i posilić przy ognisku.                                     

      
     Dziękujemy żołnierzom, instruktorom i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko pułkownikowi Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą
     oraz stworzenie uczniom Oddziału Przygotowania Wojskowego możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby  
     w Wojsku Polskim.

      

     (ZS KP)

   • Laureaci szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych
    • Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego

     28.05.2021

     W czwartek, 20 maja 2021 r. w kaliskim Zespole Szkół odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego.

     Konkurs adresowany był do uczniów zainteresowanych krajami anglojęzycznymi, szczególnie Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, ale również Kanadą, Irlandią, Australią i Nową Zelandią. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Obejmował następujące zagadnienia: symbole narodowe, geografia, historia, system polityczny, kultura, nauka, edukacja,  sport, życie codzienne wyżej wymienionych krajów.

     Pierwsze miejsce zajęła Nadia Mrozińska. Kolejne lokaty zdobyły: Patrycja Zdyr, Aleksandra Mickun,  Katarzyna Susołowska  oraz Roksana Misztal.

     Organizatorką konkursu była nauczycielka języka angielskiego Izabella Chojnacka. W  komisji konkursowej zasiadła pani Magdalena Jarząbek, a wręczenia dyplomów dokonała pani wicedyrektor Katarzyna Witek.

     Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy na temat innych krajów i kultur. Radzie Rodziców i wydawnictwu Macmillan dziękujemy za ufundowanie nagród. 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    (ZSKP)

   • Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z Drawska Pomorskiego
    • Lekcje otwarte z języka angielskiego

     19.05.2021

     W Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim maj jest okresem szczególnym nie tylko przez odbywające się egzaminy maturalne, ale także przez działania promujące naukę w klasie o profilu dwujęzycznym. W dniach od 12 do 14 maja 2021 r. odbyły się lekcje otwarte online z języka angielskiego, w których  uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z Kalisza Pomorskiego, Drawna, Złocieńca i  SP nr 1 z Drawska Pomorskiego. Zajęcia prowadziły nauczycielki języka angielskiego Joanna Boniecka i Magdalena Łojek.

     Celem lekcji było pokazanie nie tylko specyfiki nauki w klasach dwujęzycznych, ale także  przygotowanie
     do egzaminu z języka angielskiego, który czeka uczniów już niebawem. Dlatego spotkanie podzielone było
     na dwie części. Podczas pierwszej części uczniowie rywalizowali ze sobą wykonując ćwiczenia sprawdzające
     ich znajomość środków językowych. Najlepsi uczniowie z każdej ze szkół otrzymają nagrody. Drugą część stanowiła prezentacja przygotowana przez absolwentów klasy o profilu dwujęzycznym, która dostarczyła ósmoklasistom informacji na temat ciekawych i niestandardowych sposobów nauki w klasie o profilu dwujęzycznym.

     Za pomoc w zorganizowaniu spotkania szczególnie dziękujemy pani Małgorzacie Maziarz, pani Katarzynie Pater, pani Oldze Kępińskiej, pani Żanecie Podlipniak oraz pani Annie Gorczycy.

      

     (ZSKP)

   • Prezentacja podczas egzaminu
    • Egzamin z AutoCAD

     19.05.2021

     W dniu 8 maja 2021 r. 22 uczniów z klasy 3 technikum informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, pod opieką nauczyciela informatyki Szymona Minkiewicza przystąpiło do egzaminu praktycznego z projektowania w aplikacji AutoCAD. Egzamin odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

     Egzamin był sprawdzianem umiejętności nabytych przez uczniów podczas kursu AutoCAD, który odbył się w ramach projektu „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego 
     i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych
     na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego”
     , finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

     Wszyscy uczestnicy egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym. Uzyskali międzynarodowe zaświadczenie firmy AUTODESK (producenta aplikacji AutoCAD), potwierdzające nabycie umiejętności i kompetencji
     w zakresie projektowania w aplikacji AutoCAD. Kaliscy informatycy potrafią m.in. zarządzać cechami obiektów, tworzyć geometrię dwuwymiarową i modelować obiekty 3D.

     Uczniowie kaliskiego technikum informatycznego poszerzyli swoje kompetencje i uzyskali dodatkowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.

     (ZS KP)

   • maturzyści z LO i LOdD
    • Matura 2021 w reżimie sanitarnym

     11.05.2021

     Tradycyjnie od języka polskiego, 4 maja 2021r. rozpoczęły się w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim egzaminy maturalne, do których przystępują absolwenci Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi, Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Matura potrwa do 19 maja 2021r. W egzaminach weźmie udział łącznie około 140 zdających. Stąd tak ważne były przygotowania aby wszystkie egzaminy przebiegły w bezpieczny sposób. Z tym zadaniem świetnie poradzili sobie pracownicy administracji i obsługi pod nadzorem kierownika internatu  - Jadwigi Czernigi oraz nauczyciele we współpracy z wicedyrektorem – Katarzyną Witek.

     Ze względu na sytuację epidemiczną, podobnie jak w ubiegłym roku, maturzyści zdają tylko egzaminy pisemne, obowiązkowo: z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Uczniowie nie mieli obowiązku przystępowania do egzaminów
     w zakresie rozszerzonym, jednak wszyscy uczniowie w ZS w Kaliszu Pomorskim piszą arkusz rozszerzony przynajmniej z jednego przedmiotu.

     Paulo Coelho powiedział „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” My życzymy naszym maturzystom aby odnaleźli zastosowanie zdobytej wiedzy
     i umiejętności nie tylko na każdym egzaminie ale również w codziennym życiu.

     Wszystkim zdającym życzymy również tradycyjnie połamania piór na maturze i jak najlepszych wyników.

     ZS Kalisz Pomorski

    • BE AWARE FOR YOUR FUTURE

     11.05.2021

     W dniu 30 kwietnia 2021 roku razem z uczniami oraz nauczycielami szkół partnerskich tj. Polski, Turcji, Włoszech, Litwy oraz Łotwy zakończyliśmy zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez szkołę na Łotwie. Pojedyncze spotkania prowadzone były online od 25 marca do 30 kwietnia tego roku. W projekcie brało udział około 50 uczniów i nauczycieli. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Podczas projektu mieliśmy możliwość zapoznać się z zagrożeniami, przed którymi stoimy dzisiaj oraz dowiedzieć się więcej
     o ochronie danych i o cyberhigienie. Wykład ten poprowadził

     Vitālijs Rakstiņš – dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony. Uczyliśmy się również teorii z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz m. in. jak postępować w przypadku udaru, cukrzycy lub drgawek u osoby poszkodowanej. Nie obyło się również bez prezentacji swoich krajów – naszych szkół, miast, tradycji oraz wierszy i łamańców językowych, przy których mieliśmy dużo zabawy. Uczniowie z Łotwy przygotowali także prezentacje o zdrowiu psychicznym oraz wiele zabaw integracyjnych. Na zakończenie, każdy uczestnik wykonał test podsumowujący wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dziękujemy partnerskiej szkole z Jaunpils
     na Łotwie, naszym kolegom i koleżankom i ich nauczycielom za możliwość spotkania się online z wszystkimi partnerami z innych krajów
     i spotykamy się na przełomie maja i czerwca w Kaliszu Pomorskim. Czekamy na Was !

                                                                                                                                                                              Paulina Klimczak

     Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

   • Przypięcie koniczynki na szczęście od wychowawcy
    • ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH MATURALNYCH

     04.05.2021

     Piątek 30 kwietnia 2021 r. upłynął w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w uroczystej atmosferze. Odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów. Ze względu na warunki bezpieczeństwa każda klasa oddzielnie
     w półgodzinnych odstępach przeznaczonych na dezynfekcję i przewietrzenie auli spotykała się z wychowawcą i dyrektorem szkoły, aby odebrać świadectwa ukończenia kaliskiego liceum i technikum.

     Wychowawcy czterech klas liceum, klasy technikum i semestru VI liceum dla dorosłych oraz dyrektor szkoły Maciej Rydzewski gratulowali absolwentom uzyskania średniego wykształcenia, życzyli sukcesów
     na egzaminie maturalnym, w dalszej edukacji oraz w dorosłym życiu. Najlepsi z absolwentów odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Maturzyści podziękowali dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom, kierownikowi i wychowawcom internatu oraz pracownikom szkoły za pomoc w edukacji  i możliwość rozwoju pasji i zainteresowań.

     Maturzyści z technikum informatycznego odebrali certyfikaty poświadczające odbycie zajęć dodatkowych
     na uczelniach wyższych - Wyższej Szkole Morskiej w Szczecnie i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
     w Wałczu. Certyfikaty wręczyli im: dr inż. Łukasz Nozdrzykowski - Prodziekan ds. kształcenia AM w Szczecinie oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego PWSZ w Wałczu dr inż. Wojciech Musiał.
     Z absolwentami połączył się online i złożył im gratulacje także Rektor AM w Szczecinie
     prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka.

     Uczniowie klasy wojskowej odebrali z rąk mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego zaświadczenia ukończenia szkolenia z przedmiotu edukacja wojskowa w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON. Członkinie grupy medycznej Medical Team odebrały podziękowania od opiekunek Jadwigi Czerniki i Renaty Pietroń.  Dyrektor szkoły podziękował za współpracę i wzorowe kierowanie Samorządem Uczniowskim jego przewodniczącej Małgorzacie Mickun i jej zastępczyni Martynie Safaryn.

     Dyrektor złożył też maturzystom gratulacje i życzenia sukcesów od Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli, Przewodniczącej Rady Powiatu Drawskiego Urszuli Ptak i Burmistrza Kalisza Pomorskiego Janusza Garbacza. Podziękował za pomoc i wsparcie w edukacji absolwentów samorządowcom z powiatu drawskiego, gminy Kalisz Pomorski, jednostkom wojskowym, a szczególnie CSWL Drawsko, jednostce patronackiej CWKM, uczelniom wyższym i innym instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą. Podziękował również
     za współpracę rodzicom uczniów klas maturalnych. Wyraził nadzieję, że pierwszym udanym krokiem
     w dorosłe życie będzie dla 116 tegorocznych absolwentów sukces na egzaminie maturalnym.

     Cała galeria zdjęć jest dostępna po kliknięciu w [LINK]

     ZSP

      

      

      

   • Kacper Farbisz
    • Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

     04.05.2021

     Rok szkolny 2020/2021 powoli dobiega końca. Końca dobiega też kadencja obecnego Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim i jego przewodniczącej. W kwietniu 2021 r. odbyły się wybory nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny.

     Wybory przygotowały, obecna przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Mickun
     i jej zastępczyni Martyna Safaryn razem z opiekunami Beatą Wrzosek - Majewską i Konradem Chwastkiem.

     Wybory poprzedzała kampania wyborcza w nieco zmienionej formie. Kandydaci zostali poproszeni
     o nagranie krótkich filmików, w których przedstawili siebie oraz swoje plany dotyczące szkoły. Filmy zostały umieszczone na facebookowej stronie szkoły. Następnie odbyło się głosowanie online przez portal ankietowy.

     Uczniowie oddali 263 ważne głosów, które wyłoniły nowego przewodniczącego. Na  nową kadencję wybrany został Kacper Farbisz, uczeń klasy 2ag, który będzie reprezentował ich sprawy zarówno na forum szkoły,
     jak i poza jej murami.

     Przed nowym przewodniczącym stoją kolejne pilne zadania, jak chociażby wybór pozostałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

     Życzymy Kacprowi podejmowania trafnych decyzji oraz sukcesów w nowej misji. Ustępującej przewodniczącej Małgorzacie Mickun i jej zastępczyni Martynie Safaryn dziękujemy za wzorowe kierowanie Samorządem Uczniowskim i zaangażowanie w życie szkoły.

                                                                

                                                                                   Beata Wrzosek-Majewska - opiekun Samorządu Uczniowskiego

   • Logotyp konkursu
    • Sukces kaliskich licealistek w konkursie historycznym

     24.04.2021

     W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Wśród laureatów i osób wyróżnionych w konkursie znalazły się kaliskie licealistki
     z klasy 2b.
     Zuzanna Kowalczyk zajęła III miejsce w kategorii prac pisemnych, a Katarzyna Susołowska zdobyła wyróżnienie w kategorii prac plastycznych.

     Tegoroczna edycja konkursu stała na bardzo wysokim poziomie. W konkursie wzięło udział ponad 900 uczniów z całej Polski. Wśród nich dwie uczennice z Zespołu Szkół z Kalisza Pomorskiego. Zuzanna Kowlaczyk w nagrodzonej pracy pt. „Odkrywanie tajemnicy kaliskiego Żołnierza Wyklętego” przedstawiła sylwetkę
     i kolejne etapy badania losów oraz upamiętnienia postaci Kazimierza Przybysławskiego, nauczyciela kaliskich szkół, żołnierza AK, do października 1945 r. walczącego w organizacji niepodległościowej „Wojskowa Organizacja Bezpieczeństwa”. Katarzyna Susołowska przygotowała poruszającą pracę plastyczną upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych. Opiekunem uczestniczek konkursu był dyrektor Maciej Rydzewski.

     To kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim w największym i najbardziej prestiżowym konkursie poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Polsce. W ostatnich kilku latach sześcioro licealistów
     i uczniów technikum zdobywało tytuły laureatów i wyróżnienia w konkursowych zmaganiach.

     Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Ważnymi wartościami jest też budzenie tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

     Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” organizowany jest przez Fundację i Stowarzyszenie
     im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
     , XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński, Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosław Szarek
     oraz Kuratorzy Oświaty.

     Gratulujemy nagrodzonym licealistkom. Życzymy kontynuowania historycznej pasji oraz kolejnych sukcesów w konkursach.

     ZS KP

   • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ze Starostą Drawskim, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Dyrektorem szkoły
    • ODEBRALI NAGRODY I STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

     21.04.2021

     W dniu 16 kwietnia 2021 r. w auli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczniom szkół podstawowych, laureatom konkursu „Język angielski pomysł na Twoją przyszłość”. Dyplomy odebrali stypendyści Prezesa Rady Ministrów - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego w Kaliszu Pomorskim. Uroczystość miała miejsce  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

     Nagrody i dyplomy wręczyli laureatom konkursu: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz oraz Dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski. Samorządowcy pogratulowali uczniom sukcesu. Podkreślili znacznie wykształcenia i znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie. Dyrektor szkoły podziękował pani Magdalenie Łojek, nauczycielce języka angielskiego w kaliskim liceum i technikum za pomysł, za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Pogratulował laureatom, ich rodzicom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów.

     Konkurs „Język angielski pomysł na Twoją przyszłość” adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych sprawdzał znajomość języka angielskiego oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu m. in. z geografii, literatury, muzyki i sportu. Podzielony był na dwa etapy, testy online w sesji zimowej
     i wiosennej. Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie szkół podstawowych ze Złocieńca, Wierzchowa, Drawska Pomorskiego, Recza, Ińska oraz Kalisza Pomorskiego.

     Zwyciężczynią konkursu została Maria Jackiewicz ze SP w Złocieńcu, drugie miejsce zajął Tymoteusz Podlipniak ze SP w Drawsku Pomorskim , trzecie miejsce zajęły ex aequo Karolina Jasińska ze SP w Kaliszu Pomorskim oraz Zofia Stalmaczonek ze SP w Złocieńcu, piątą lokatę uzyskała Natalia Maślak ze SP w Kaliszu Pomorskim. Podziękowania i upominki odebrali także nauczyciele języka angielskiego  przygotowujący uczniów do konkursu: Olga Kępińska, Żaneta Podlipniak, Anna Nadkierniczna, Adrianna Pacześna-Kozina, Barbara Tomiczek, Daria Weremczuk oraz Maciej Tuźnik,

     Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę i Zarząd Powiatu Drawskiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego oraz wydawnictwa Macmillani Express Publishing. Dziękujemy serdeczne za wsparcie
     w organizacji konkursu.

     Następnie stypendia Prezesa Rady Ministrów z rąk Starosty Drawskiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego
     i Dyrektora szkoły odebrali kaliscy stypendyści: uczennice liceum - Martyna Kocoń i Zuzanna Bürger oraz uczeń technikum Adrian Narowski, drugim stypendystą z technikum, nieobecnym na uroczystości jest Tomasz Kuca.

     Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły podziękował zebranym za przybycie. Zaprosił  laureatów konkursu
     z języka angielskiego do kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego
     z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim.

      

     ZS KP

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie