• Szkolenie poligonowe kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

     31.05.2021

     W dniu 24 maja 2021 r. kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z opiekunem
     mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli w szkoleniu poligonowym na strzelnicy Jaworze.

     Uczniowie klasy 1b po raz pierwszy w ramach edukacji wojskowej odbyli zajęcia praktyczne, które prowadzone są we współpracy
     z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Na początku zajęć pan mjr Marcin Pracowity, oficer szkolenia z CSWL omówił warunki bezpieczeństwa na poligonie oraz przeprowadził szkolenie związane z tematyką  niewybuchów i niewypałów. Po podziale na punkty nauczania kadeci przystąpili pod bacznym okiem instruktorów z CSWL do szkolenia obejmującego pierwszą pomoc przedmedyczną, strzelectwo, taktykę i musztrę.   

     Na szkoleniu strzeleckim instruktorzy zapoznali kadetów z budową, składaniem i rozkładaniem broni oraz zasadami prowadzenia ognia
     do  celów z wykorzystaniem urządzenia Cyklop.  Szkolenie taktyczne było dynamiczne. Dotyczyło sposobów przemieszczania się w terenie. Kadeci zapoznali się z zasadami pierwszej pomocy podczas ćwiczeń postępowania z poszkodowanym. W ramach musztry uczyli się występowania i wstępowania do szyku, zmiany kierunku marszu, zwrotów w miejscu. Kadeci wykazali się dużym zaangażowaniem podczas szkolenia, a wstępne doświadczenie, które zdobyli na pierwszym swoim szkoleniu poligonowym przyda się im się w przyszłości. Na koniec mogli podzielić się wrażeniami i posilić przy ognisku.                                     

      
     Dziękujemy żołnierzom, instruktorom i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko pułkownikowi Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą
     oraz stworzenie uczniom Oddziału Przygotowania Wojskowego możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby  
     w Wojsku Polskim.

      

     (ZS KP)

   • Laureaci szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych
    • Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego

     28.05.2021

     W czwartek, 20 maja 2021 r. w kaliskim Zespole Szkół odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego.

     Konkurs adresowany był do uczniów zainteresowanych krajami anglojęzycznymi, szczególnie Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, ale również Kanadą, Irlandią, Australią i Nową Zelandią. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Obejmował następujące zagadnienia: symbole narodowe, geografia, historia, system polityczny, kultura, nauka, edukacja,  sport, życie codzienne wyżej wymienionych krajów.

     Pierwsze miejsce zajęła Nadia Mrozińska. Kolejne lokaty zdobyły: Patrycja Zdyr, Aleksandra Mickun,  Katarzyna Susołowska  oraz Roksana Misztal.

     Organizatorką konkursu była nauczycielka języka angielskiego Izabella Chojnacka. W  komisji konkursowej zasiadła pani Magdalena Jarząbek, a wręczenia dyplomów dokonała pani wicedyrektor Katarzyna Witek.

     Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy na temat innych krajów i kultur. Radzie Rodziców i wydawnictwu Macmillan dziękujemy za ufundowanie nagród. 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    (ZSKP)

   • Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z Drawska Pomorskiego
    • Lekcje otwarte z języka angielskiego

     19.05.2021

     W Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim maj jest okresem szczególnym nie tylko przez odbywające się egzaminy maturalne, ale także przez działania promujące naukę w klasie o profilu dwujęzycznym. W dniach od 12 do 14 maja 2021 r. odbyły się lekcje otwarte online z języka angielskiego, w których  uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z Kalisza Pomorskiego, Drawna, Złocieńca i  SP nr 1 z Drawska Pomorskiego. Zajęcia prowadziły nauczycielki języka angielskiego Joanna Boniecka i Magdalena Łojek.

     Celem lekcji było pokazanie nie tylko specyfiki nauki w klasach dwujęzycznych, ale także  przygotowanie
     do egzaminu z języka angielskiego, który czeka uczniów już niebawem. Dlatego spotkanie podzielone było
     na dwie części. Podczas pierwszej części uczniowie rywalizowali ze sobą wykonując ćwiczenia sprawdzające
     ich znajomość środków językowych. Najlepsi uczniowie z każdej ze szkół otrzymają nagrody. Drugą część stanowiła prezentacja przygotowana przez absolwentów klasy o profilu dwujęzycznym, która dostarczyła ósmoklasistom informacji na temat ciekawych i niestandardowych sposobów nauki w klasie o profilu dwujęzycznym.

     Za pomoc w zorganizowaniu spotkania szczególnie dziękujemy pani Małgorzacie Maziarz, pani Katarzynie Pater, pani Oldze Kępińskiej, pani Żanecie Podlipniak oraz pani Annie Gorczycy.

      

     (ZSKP)

   • Prezentacja podczas egzaminu
    • Egzamin z AutoCAD

     19.05.2021

     W dniu 8 maja 2021 r. 22 uczniów z klasy 3 technikum informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, pod opieką nauczyciela informatyki Szymona Minkiewicza przystąpiło do egzaminu praktycznego z projektowania w aplikacji AutoCAD. Egzamin odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

     Egzamin był sprawdzianem umiejętności nabytych przez uczniów podczas kursu AutoCAD, który odbył się w ramach projektu „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego 
     i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych
     na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego”
     , finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

     Wszyscy uczestnicy egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym. Uzyskali międzynarodowe zaświadczenie firmy AUTODESK (producenta aplikacji AutoCAD), potwierdzające nabycie umiejętności i kompetencji
     w zakresie projektowania w aplikacji AutoCAD. Kaliscy informatycy potrafią m.in. zarządzać cechami obiektów, tworzyć geometrię dwuwymiarową i modelować obiekty 3D.

     Uczniowie kaliskiego technikum informatycznego poszerzyli swoje kompetencje i uzyskali dodatkowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.

     (ZS KP)

   • maturzyści z LO i LOdD
    • Matura 2021 w reżimie sanitarnym

     11.05.2021

     Tradycyjnie od języka polskiego, 4 maja 2021r. rozpoczęły się w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim egzaminy maturalne, do których przystępują absolwenci Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi, Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Matura potrwa do 19 maja 2021r. W egzaminach weźmie udział łącznie około 140 zdających. Stąd tak ważne były przygotowania aby wszystkie egzaminy przebiegły w bezpieczny sposób. Z tym zadaniem świetnie poradzili sobie pracownicy administracji i obsługi pod nadzorem kierownika internatu  - Jadwigi Czernigi oraz nauczyciele we współpracy z wicedyrektorem – Katarzyną Witek.

     Ze względu na sytuację epidemiczną, podobnie jak w ubiegłym roku, maturzyści zdają tylko egzaminy pisemne, obowiązkowo: z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Uczniowie nie mieli obowiązku przystępowania do egzaminów
     w zakresie rozszerzonym, jednak wszyscy uczniowie w ZS w Kaliszu Pomorskim piszą arkusz rozszerzony przynajmniej z jednego przedmiotu.

     Paulo Coelho powiedział „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” My życzymy naszym maturzystom aby odnaleźli zastosowanie zdobytej wiedzy
     i umiejętności nie tylko na każdym egzaminie ale również w codziennym życiu.

     Wszystkim zdającym życzymy również tradycyjnie połamania piór na maturze i jak najlepszych wyników.

     ZS Kalisz Pomorski

    • BE AWARE FOR YOUR FUTURE

     11.05.2021

     W dniu 30 kwietnia 2021 roku razem z uczniami oraz nauczycielami szkół partnerskich tj. Polski, Turcji, Włoszech, Litwy oraz Łotwy zakończyliśmy zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez szkołę na Łotwie. Pojedyncze spotkania prowadzone były online od 25 marca do 30 kwietnia tego roku. W projekcie brało udział około 50 uczniów i nauczycieli. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Podczas projektu mieliśmy możliwość zapoznać się z zagrożeniami, przed którymi stoimy dzisiaj oraz dowiedzieć się więcej
     o ochronie danych i o cyberhigienie. Wykład ten poprowadził

     Vitālijs Rakstiņš – dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony. Uczyliśmy się również teorii z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz m. in. jak postępować w przypadku udaru, cukrzycy lub drgawek u osoby poszkodowanej. Nie obyło się również bez prezentacji swoich krajów – naszych szkół, miast, tradycji oraz wierszy i łamańców językowych, przy których mieliśmy dużo zabawy. Uczniowie z Łotwy przygotowali także prezentacje o zdrowiu psychicznym oraz wiele zabaw integracyjnych. Na zakończenie, każdy uczestnik wykonał test podsumowujący wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dziękujemy partnerskiej szkole z Jaunpils
     na Łotwie, naszym kolegom i koleżankom i ich nauczycielom za możliwość spotkania się online z wszystkimi partnerami z innych krajów
     i spotykamy się na przełomie maja i czerwca w Kaliszu Pomorskim. Czekamy na Was !

                                                                                                                                                                              Paulina Klimczak

     Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

   • Przypięcie koniczynki na szczęście od wychowawcy
    • ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH MATURALNYCH

     04.05.2021

     Piątek 30 kwietnia 2021 r. upłynął w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w uroczystej atmosferze. Odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów. Ze względu na warunki bezpieczeństwa każda klasa oddzielnie
     w półgodzinnych odstępach przeznaczonych na dezynfekcję i przewietrzenie auli spotykała się z wychowawcą i dyrektorem szkoły, aby odebrać świadectwa ukończenia kaliskiego liceum i technikum.

     Wychowawcy czterech klas liceum, klasy technikum i semestru VI liceum dla dorosłych oraz dyrektor szkoły Maciej Rydzewski gratulowali absolwentom uzyskania średniego wykształcenia, życzyli sukcesów
     na egzaminie maturalnym, w dalszej edukacji oraz w dorosłym życiu. Najlepsi z absolwentów odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Maturzyści podziękowali dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom, kierownikowi i wychowawcom internatu oraz pracownikom szkoły za pomoc w edukacji  i możliwość rozwoju pasji i zainteresowań.

     Maturzyści z technikum informatycznego odebrali certyfikaty poświadczające odbycie zajęć dodatkowych
     na uczelniach wyższych - Wyższej Szkole Morskiej w Szczecnie i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
     w Wałczu. Certyfikaty wręczyli im: dr inż. Łukasz Nozdrzykowski - Prodziekan ds. kształcenia AM w Szczecinie oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego PWSZ w Wałczu dr inż. Wojciech Musiał.
     Z absolwentami połączył się online i złożył im gratulacje także Rektor AM w Szczecinie
     prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka.

     Uczniowie klasy wojskowej odebrali z rąk mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego zaświadczenia ukończenia szkolenia z przedmiotu edukacja wojskowa w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON. Członkinie grupy medycznej Medical Team odebrały podziękowania od opiekunek Jadwigi Czerniki i Renaty Pietroń.  Dyrektor szkoły podziękował za współpracę i wzorowe kierowanie Samorządem Uczniowskim jego przewodniczącej Małgorzacie Mickun i jej zastępczyni Martynie Safaryn.

     Dyrektor złożył też maturzystom gratulacje i życzenia sukcesów od Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli, Przewodniczącej Rady Powiatu Drawskiego Urszuli Ptak i Burmistrza Kalisza Pomorskiego Janusza Garbacza. Podziękował za pomoc i wsparcie w edukacji absolwentów samorządowcom z powiatu drawskiego, gminy Kalisz Pomorski, jednostkom wojskowym, a szczególnie CSWL Drawsko, jednostce patronackiej CWKM, uczelniom wyższym i innym instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą. Podziękował również
     za współpracę rodzicom uczniów klas maturalnych. Wyraził nadzieję, że pierwszym udanym krokiem
     w dorosłe życie będzie dla 116 tegorocznych absolwentów sukces na egzaminie maturalnym.

     Cała galeria zdjęć jest dostępna po kliknięciu w [LINK]

     ZSP

      

      

      

   • Kacper Farbisz
    • Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

     04.05.2021

     Rok szkolny 2020/2021 powoli dobiega końca. Końca dobiega też kadencja obecnego Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim i jego przewodniczącej. W kwietniu 2021 r. odbyły się wybory nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny.

     Wybory przygotowały, obecna przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Mickun
     i jej zastępczyni Martyna Safaryn razem z opiekunami Beatą Wrzosek - Majewską i Konradem Chwastkiem.

     Wybory poprzedzała kampania wyborcza w nieco zmienionej formie. Kandydaci zostali poproszeni
     o nagranie krótkich filmików, w których przedstawili siebie oraz swoje plany dotyczące szkoły. Filmy zostały umieszczone na facebookowej stronie szkoły. Następnie odbyło się głosowanie online przez portal ankietowy.

     Uczniowie oddali 263 ważne głosów, które wyłoniły nowego przewodniczącego. Na  nową kadencję wybrany został Kacper Farbisz, uczeń klasy 2ag, który będzie reprezentował ich sprawy zarówno na forum szkoły,
     jak i poza jej murami.

     Przed nowym przewodniczącym stoją kolejne pilne zadania, jak chociażby wybór pozostałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

     Życzymy Kacprowi podejmowania trafnych decyzji oraz sukcesów w nowej misji. Ustępującej przewodniczącej Małgorzacie Mickun i jej zastępczyni Martynie Safaryn dziękujemy za wzorowe kierowanie Samorządem Uczniowskim i zaangażowanie w życie szkoły.

                                                                

                                                                                   Beata Wrzosek-Majewska - opiekun Samorządu Uczniowskiego

   • Logotyp konkursu
    • Sukces kaliskich licealistek w konkursie historycznym

     24.04.2021

     W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Wśród laureatów i osób wyróżnionych w konkursie znalazły się kaliskie licealistki
     z klasy 2b.
     Zuzanna Kowalczyk zajęła III miejsce w kategorii prac pisemnych, a Katarzyna Susołowska zdobyła wyróżnienie w kategorii prac plastycznych.

     Tegoroczna edycja konkursu stała na bardzo wysokim poziomie. W konkursie wzięło udział ponad 900 uczniów z całej Polski. Wśród nich dwie uczennice z Zespołu Szkół z Kalisza Pomorskiego. Zuzanna Kowlaczyk w nagrodzonej pracy pt. „Odkrywanie tajemnicy kaliskiego Żołnierza Wyklętego” przedstawiła sylwetkę
     i kolejne etapy badania losów oraz upamiętnienia postaci Kazimierza Przybysławskiego, nauczyciela kaliskich szkół, żołnierza AK, do października 1945 r. walczącego w organizacji niepodległościowej „Wojskowa Organizacja Bezpieczeństwa”. Katarzyna Susołowska przygotowała poruszającą pracę plastyczną upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych. Opiekunem uczestniczek konkursu był dyrektor Maciej Rydzewski.

     To kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim w największym i najbardziej prestiżowym konkursie poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Polsce. W ostatnich kilku latach sześcioro licealistów
     i uczniów technikum zdobywało tytuły laureatów i wyróżnienia w konkursowych zmaganiach.

     Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Ważnymi wartościami jest też budzenie tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

     Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” organizowany jest przez Fundację i Stowarzyszenie
     im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
     , XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński, Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosław Szarek
     oraz Kuratorzy Oświaty.

     Gratulujemy nagrodzonym licealistkom. Życzymy kontynuowania historycznej pasji oraz kolejnych sukcesów w konkursach.

     ZS KP

   • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ze Starostą Drawskim, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Dyrektorem szkoły
    • ODEBRALI NAGRODY I STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

     21.04.2021

     W dniu 16 kwietnia 2021 r. w auli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczniom szkół podstawowych, laureatom konkursu „Język angielski pomysł na Twoją przyszłość”. Dyplomy odebrali stypendyści Prezesa Rady Ministrów - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego w Kaliszu Pomorskim. Uroczystość miała miejsce  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

     Nagrody i dyplomy wręczyli laureatom konkursu: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz oraz Dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski. Samorządowcy pogratulowali uczniom sukcesu. Podkreślili znacznie wykształcenia i znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie. Dyrektor szkoły podziękował pani Magdalenie Łojek, nauczycielce języka angielskiego w kaliskim liceum i technikum za pomysł, za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Pogratulował laureatom, ich rodzicom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów.

     Konkurs „Język angielski pomysł na Twoją przyszłość” adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych sprawdzał znajomość języka angielskiego oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu m. in. z geografii, literatury, muzyki i sportu. Podzielony był na dwa etapy, testy online w sesji zimowej
     i wiosennej. Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie szkół podstawowych ze Złocieńca, Wierzchowa, Drawska Pomorskiego, Recza, Ińska oraz Kalisza Pomorskiego.

     Zwyciężczynią konkursu została Maria Jackiewicz ze SP w Złocieńcu, drugie miejsce zajął Tymoteusz Podlipniak ze SP w Drawsku Pomorskim , trzecie miejsce zajęły ex aequo Karolina Jasińska ze SP w Kaliszu Pomorskim oraz Zofia Stalmaczonek ze SP w Złocieńcu, piątą lokatę uzyskała Natalia Maślak ze SP w Kaliszu Pomorskim. Podziękowania i upominki odebrali także nauczyciele języka angielskiego  przygotowujący uczniów do konkursu: Olga Kępińska, Żaneta Podlipniak, Anna Nadkierniczna, Adrianna Pacześna-Kozina, Barbara Tomiczek, Daria Weremczuk oraz Maciej Tuźnik,

     Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę i Zarząd Powiatu Drawskiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego oraz wydawnictwa Macmillani Express Publishing. Dziękujemy serdeczne za wsparcie
     w organizacji konkursu.

     Następnie stypendia Prezesa Rady Ministrów z rąk Starosty Drawskiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego
     i Dyrektora szkoły odebrali kaliscy stypendyści: uczennice liceum - Martyna Kocoń i Zuzanna Bürger oraz uczeń technikum Adrian Narowski, drugim stypendystą z technikum, nieobecnym na uroczystości jest Tomasz Kuca.

     Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły podziękował zebranym za przybycie. Zaprosił  laureatów konkursu
     z języka angielskiego do kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego
     z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim.

      

     ZS KP

   • Program Erasmus+
    • Erasmus + i my

     15.04.2021

     8 kwiecień to kolejny dzień naszej wirtualnej mobilności w Jaunpils – kontynuujemy zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Tak jak poprzednio  w zajęciach uczestniczyło 50 uczniów i nauczycieli
     z krajów partnerskich tj Polski, Łotwy, Litwy, Włoszech i Turcji.

     Nasze przyjaźnie z uczniami z innych  krajów europejskich europejskimi zaczęły w 2018 roku dzięki programowi Erasmus +. Widywaliśmy się dwa razy do roku, ale tym razem z powodu pandemii nie mieliśmy takiej możliwości. Wszystkie pięć państw: Polska, Turcja, Włochy, Litwa i Łotwa zdecydowały spotkać się
     na  innych zasadach. Na jakich ? Chyba każdy wie - wirtualnie. 
       

     Obecnie organizatorem mobilności jest szkoła z Jaunpils na Łotwie. Jedno z naszych spotkań polegało
     na integracji, na poznaniu siebie nawzajem. Mimo małych,  ale zarazem śmiesznych problemów technicznych,  każdy dobrze się bawił i wszystko odbyło się zgodnie z planem.

     Pierwszą częścią tego spotkania był filmik przygotowany przez uczniów - organizatorów na temat pierwszej pomocy oraz tego jak należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. Przypomniano nam ogólny schemat takiego postępowania. W filmiku  przedstawiono sytuację pracownika szkoły, który podczas swojej pracy w wyniku upadku doznał poważnego urazu głowy. W takiej sytuacji  powinniśmy w pierwszej kolejności wezwać pomoc,  a następnie udzielić pomocy osobie poszkodowanej i zostać z nią do czasu przybycia karetki.

     Druga część była oparta na zabawie uczestników i poznaniu się nawzajem. Były to trzy gry, w których każdy wziął udział. Pierwszą z nich było przedstawienie się i opowiedzenie jednej ciekawostki o sobie,  a następie przekazanie pałeczki kolejnemu uczestnikowi. Niestety było trochę utrudnień,  ponieważ  każdy z nas musiał zapamiętać imiona oraz zainteresowania poprzedników oraz ponownie przedstawić pozostałym uczniom.  Drugą grą było rozpoznawanie obiektów, zwierząt lub bohaterów różnych kreskówek, które były pokazane
     w dużym przybliżeniu. Nie ukrywam , że  wiele osób miało problem z rozpoznaniem niektórych rzeczy. Polska nie została oczywiście w tyle. Pierwsze miejsce zdobyła  Viviane  Januszke , zaś drugie ja, czyli Jola Małysz. Trzecia gra polegała na włączaniu kamerek, jeśli coś było związane z nami, naszym wyglądem, czy charakterem. Było przy tym dużo śmiechu.

     Wszyscy bardzo dobrze wspominamy to spotkanie. Jako grupa Medical Team mogliśmy wiele sobie przypomnieć, poćwiczyć , a również przeanalizować ponownie, ponieważ postępowania w dziedzinie pierwszej pomocy nieustannie ewoluują.

     A to filmik przygotowany przez naszych partnerów. Włożyli w niego pracę i serce. 

                                                                                                                                                                 Jolanta Małysz

     Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

   • Projekt Erasmus +
    • BE AWARE FOR YOUR FUTURE

     15.04.2021

     29 marzec to kolejny dzień naszej wirtualnej mobilności w Jaunpils. Tym razem nasi gospodarze przedstawili nam metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tak jak i poprzednie, zajęcia były prowadzone w języku angielskim Prelegentką była Baiba Lucaua-Makalistere – przedstawicielka Łotewskiego Czerwonego Krzyża. Prowadząca odniosła  się m. In. do takich zagadnień, jak drgawki, ból w klatce piersiowej
     lub duszność, ból brzucha, cukrzyca, udar.

     W zajęciach uczestniczyło 50 uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich tj Polski, Łotwy, Litwy, Włoszech
     i Turcji. 

     Pani Baiba Lucaua-Makalistere udostępniła prezentację uczestnikom spotkania. Możesz ją obejrzeć [tutaj]

                                                                                                                                                        Anna Arcimowicz

     Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

   • Program Erasmus+
    • BE AWARE FOR YOUR FUTURE

     15.04.2021

     Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wszystkie sfery naszego życia, w sposób szczególny dotknęła edukację. Przed nami mieliśmy wyjazd na Łotwę, zaplanowane atrakcyjne spotkania z naszymi rówieśnikami,  wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poznanie kultury i tradycji, kraju mało nam znanego, a przecież możemy tam znaleźć wiele wspólnego z naszą historią.

     Jaunpils , to niewielkie miasteczko leżące na terenach dawnej Kurlandii, a najbardziej znanym zabytkiem jest Zamek Neuenburg, który  powstał w drugiej połowie, a być może nawet i pod koniec XIV wieku. Pierwsza pewna informacja o nim pochodzi dopiero z 1411 roku. Wzniesiono go z powodu wzmocnienia południowej granicy Inflant, której fortyfikacje okazały się niewystarczające, by powstrzymać serię najazdów litewskich z połowy XIV stulecia. Co najmniej od początku XVI wieku do Neuenburga sprowadzano chorych,  bądź starszych członków zakonu krzyżackiego, zamek musiał więc być uważany za stosunkowo bezpieczny.

     Tak prezntuje się Zamek Neuenburg.

     Po sekularyzacji inflanckiej gałęzi zakonu, warownię przejął były komtur Doblen, Matthias von der Recke, już jako świecki rycerz. Był to przełomowy moment dla zamku, gdyż potomkowie komtura zarządzali nim przez kolejne 300 lat, aż do roku 1920. Jako wierni poddani księstwa kurlandzkiego brali oni udział w walkach polsko – szwedzkich po stronie Rzeczypospolitej, przez co Neuenburg był niszczony przez żołnierzy szwedzkich, najpoważniej w 1625 roku. Zniszczenia te posłużyły za powód do gruntownej przebudowy, która nadała zamkowi wygląd nowożytnej rezydencji. Wzniesiono wówczas od zewnętrznej strony północno – wschodniego muru nowe skrzydło mieszkalne, niewielką wieżę bramną, drewniany ganek wymieniono na kamienne krużganki, a pozostałe zabudowania podwyższono o jedno piętro.

     W 1906 roku budowlę spalili rewolucjoniści i choć późniejsze prace przywróciły część jej dawnego blasku to jednak nie odtworzyły w pełni historycznego wyglądu, zwłaszcza zamkowych wnętrz. Jako ciekawostkę można przytoczyć, iż na polowania przyjeżdżał do Jaunpils August II Mocny ( który nie ma zbyt wielu zasług, aczkolwiek miał burzliwe życie oraz (również ciekawostka) ustanowił Order Orła Białego.

     Źródło informacji [TUTAJ]

     Wracając do naszego projektu – zwiększamy naszą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  dzielimy się naszą wiedzą i- realizujemy wirtualnie spotkanie na Łotwie.  W czwartek –
     25 marca uczestniczyliśmy w webinarium na  temat zagrożeń współczesnego świata, o których wiedzą podzielił się z nami Dyrektor Zarządzania Kryzysowego Łotewskiego Ministerstwa Obrony pan Vitālijs Rakstiņš oraz jego współpracownica pani Elīna Timma.  Prelegenci podzielili się z nami problemami naszych czasów, zachęcamy do obejrzenia prezentacji [TUTAJ].

                                                                                                                                                            Anna Arcimowicz

     Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

   • Uczniowie w rozmowie z żołnierzami amerykańskimi
    • Prima aprilis z żołnierzami US Army

     08.04.2021

     W dniu 1 kwietnia 2021r. odbyło się spotkanie uczniów klasy drugiej liceum o profilu wojskowym Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim z żołnierzami Armii USA w ramach innowacji pedagogicznej „How to be a soldier – język angielski specjalistyczny”, realizowanej przez nauczycielkę języka angielskiego Magdalenę Łojek,

     Godzinne spotkanie online z kapitanem Zacharym Ferrym oraz porucznikiem Luisem Lopezem poświęcone było tematyce dostosowanej do poziomu wiedzy uczniów i ich możliwości językowych. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe. Wzbogacili angielski o słownictwo specjalistyczne używane w wojsku. Podczas spotkania dowiedzieli się również, że służba wojskowa nie jest zwykłym zawodem, ale jest służbą Ojczyźnie,
     w imię wartości, takich takim jak patriotyzm, honor czy przyjaźń.

     Po zajęciach z uczniami zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić Izbę Pamięci i dowiedzieć się o wielu fascynujących przedmiotach i faktach związanych z historią Kalisza Pomorskiego i naszego regionu. Wyczerpujących wiadomości udzielił dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, odpowiadając na pytania zainteresowanych.

     Dziękujemy żołnierzom za życzliwość, przyjazd do kaliskiego liceum, spotkanie z uczniami i przeprowadzenie ciekawych zajęć rozwijających kompetencje językowe oraz budujących podstawy przyjaźni polsko – amerykańskiej oraz uczniom za uczestniczenia w zajęciach w czasie trwającej przerwy świątecznej.

      

     Magdalena Łojek

   • Jeden z projektów w programie AutoCAD
    • Kaliscy informatycy uzyskują dodatkowe kwalifikacje

     01.04.2021

     W dniach 22 i 23 marca 2021 r. 22 uczniów klasy 3 technikum informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, pod opieką nauczyciela informatyki Szymona Minkiewicza wzięło udział w wykładach
     z mechatroniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Ze względu
     na bezpieczeństwo uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy.

     Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego”, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej,
     z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

     Wykłady z mechatroniki nawiązują tematycznie do kursów, w których także w ramach projektu uczestniczą kaliscy informatycy. W lutym i marcu 2021 r. ukończyli kurs „AutoCAD”, a od marca do kwietnia 2021 r. doskonalą dodatkowe umiejętności i zdobywają wiedzę na kursie „Operator - programista CNC”. Zajęcia odbywają się przede wszystkim online lub w pracowni informatycznej, w małych grupach, zgodnie
     z zalecaniami dotyczącymi nauczania zawodowych przedmiotów praktycznych w dobie pandemii.

     Znajomość oprogramowania AutoCAD umożliwia dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) komputerowe wspomaganie projektowania (CAD). Program jest używany m.in. przez konstruktorówarchitektówelektroników i mechaników. Operator maszyn CNC, takich jak tokarka CNC czy frezarka CNC wytwarza obrobione części poprzez programowanie, konfigurowanie i obsługę maszyny sterowanej numerycznie.

     Kursy wykraczają poza podstawę programową technikum informatycznego. Dają uczniom możliwość zdobycia dodatkowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

      

     Szymon Minkiewicz

   • Uczniowie oraz instruktorzy i egzaminatorzy z CSWL Drawsko i WKU Szczecinek
    • Egzamin końcowy kaliskich kadetów

     18.03.2021

     W poniedziałek 15 marca 2021 r. kadeci z klasy 3c - Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim przystąpili do egzaminu końcowego w ramach III edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Egzamin składał się z dwóch części - teoretycznej, która odbyła się w szkole oraz praktycznej, która miała miejsce na poligonie drawskim.

     W trudnej sytuacji epidemicznej, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły i  komisję egzaminacyjną uczniowie na sali gimnastycznej przystąpili do egzaminu teoretycznego. W czasie 45 minut rozwiązywali test składający się z 30 pytań, dotyczących wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia wojskowego.

     Następnie kadeci wraz z opiekunem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim udali się poligon drawski, gdzie
     w ośrodku szkolenia Jaworze odbyła się część praktyczna egzaminu. Komisja Egzaminacyjna dokonała omówienia warunków bezpieczeństwa, zasad zachowania się na poligonie oraz organizacji części praktycznej. Sprawdzian przeprowadzono w formie ścieżki taktycznej. Zadania weryfikowały wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych
     i musztry. Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.

     Wiedzę i umiejętności kaliskich kadetów sprawdzała Komisja Egzaminacyjna w skład, której weszli: przedstawiciele jednostki patronackiej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim:
     mjr  Marcin Pracowity, mjr Henryk Babicki, mjr Grzegorz Janiak, reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień w Szczecinku kpt. Tomasz Brycki, oraz przedstawiciel szkoły, opiekun klas wojskowych, mjr rez. Andrzej Kowalewski.

     Przebieg i prawidłowość organizacji egzaminu sprawdził Zastępca Komendanta CSWL Drawsko ppłk Andrzej Niegmański. Zastępcy Dowódcy towarzyszyli żołnierze CSWL współpracujący ze szkołą w realizacji programu szkolenia kadetów, kapelan jednostki ksiądz Grzegorz Lach, kpt. Roman Szkudlarek
     oraz st. chor. szt. Marcin Czerwiński
     .

     Egzamin jest podsumowaniem cyklu szkolenia kadetów CWKM trwającego półtora roku. Uczniowie z klasy 3c zrealizowali łącznie 135  godzin szkolenia teoretycznego oraz  praktycznego. Niemal każdego miesiąca realizowane były całodniowe zajęcia z przysposobienia wojskowego na terenie poligonu drawskiego
     lub online w oparciu o kadrę instruktorską oraz bazę jednostki patronackiej - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

     Biorąc pod uwagę wysoki poziom wyszkolenia oraz zaangażowanie kadetów mamy nadzieję na pozytywny wynik egzaminu wszystkich zdających i uzyskanie przez nich certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę
     i umiejętności.

     Dziękujemy serdecznie żołnierzom i Komendantowi CSWL Drawsko pułkownikowi Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę, objęcie patronatu nad kaliskimi kadetami w ramach programu CWKM MON, zorganizowanie profesjonalnego szkolenia oraz egzaminu praktycznego na terenie jednostki wojskowej. Dziękujemy również za wsparcie i współpracę w zapoznaniu uczniów z możliwościami kontynuowania nauki
     i służby w Wojsku Polskim Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Szczecinku
     ppłk. mgr inż. Zbigniewowi Urbaniakowi
     oraz kpt. Tomaszowi Bryckiemu.

      

     Mjr rez. Andrzej Kowalewski

   • Adriana Cybulska podczas turniejowej gali online
    • „Sąsiad” - reportaż na medal

     14.03.2021

     W czwartek, 11 marca,  jurorzy i organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. W. Dybalskiej  we Wrocławiu  ogłosili, jakie nagrody otrzyma piątka finalistów. Adriana Cybulska, uczennica klasy maturalnej Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku została wyróżniona nagrodą wojewody dolnośląskiego.

     To już dwudziesta edycja wyjątkowego konkursu, którego autorką jest polonistka  Ewa Obara - Grączewska
     z X LO we Wrocławiu. Tym razem jurorzy (dziennikarze i pisarze) przeczytali około stu prac, nawet z USA
     i Czech.  Recenzję reportażu Adriany Cybulskiej przygotowała reporterka, pisarka Joanna Kuciel - Frydryszak.

      - Za staranny język zdradzający empatię, za reporterską wrażliwość oraz umiejętność syntetycznego opisu. Autorka skonstruowała swój tekst bardzo świadomie, prowadząc nas przez historię pana Zdzisława i jego opiekunów. Dzięki dobrze przemyślanej koncepcji powstała praca dojrzała, przejrzysta w konstrukcji i plastyczna w opisach, zgłębiająca trudne tematy biedy i odchodzenia w sposób czuły i rozumiejący – uzasadniała

     „Sąsiad” to opowieść z kaliskiej ulicy Poprzecznej, gdzie  w bardzo trudnych warunkach żył bohater. Inspiracją do jej napisania było śledzenie pracy Stowarzyszenia „Ruch Oporu”.  Dzięki bezinteresownej pomocy  działających non - profit młodych ludzi Ada dotarła do pana Zdzisława i pani Ani, jego sąsiadki.

     - Pisanie reportaży uczy dostrzegania detalu, małe rzeczy są ważne w naszym życiu, często o tym zapominamy.
     One wiele o nas mówią.  Bardzo się cieszę z nagrody i jestem pod wrażeniem wspaniałej organizacji gali
     – mówiła uczennica.

     Warto dodać, że laureatka od kilku lat pełni funkcję redaktor naczelnej szkolnej gazety „Kontrast” i właśnie tam zdobywała dziennikarskie szlify.

     Z powodu pandemii już drugi raz spotkanie finałowe odbywa się online. Dzięki Wojciechowi Promie, który
     od początku konkursu czuwa nad jego organizacją, można było je śledzić na żywo, w formie streamingu.

     Pracę uczniów i nauczycieli podsumowała pomysłodawczyni turnieju, Ewa Obara- Grączewska.

     – Nie spodziewałam się, że tylu nauczycieli i uczniów podejmie to wzywanie. Reportaż wymaga zupełnie innego spojrzenia na świat i z własnej perspektywy wiem, jak trudno jest namówić nastolatków do tego wysiłku. Tymczasem są pedagodzy wielkiego formatu, którym się chce: angażują prywatny czas, potrafią wyłowić dzieci z pasją, przekazać im zapał, przekonać je do pisania. Jak choćby Danuta Matusz z Jarosławia czy Aleksandra Radecka
     z Kalisza Pomorskiego, których podopieczni niemal co roku są w finale. To nauczyciele, którzy wierzą, że opisanie ludzi i świata jest ważne, może nawet ważniejsze niż realizowanie podstawy programowej.

     Ogólnopolski Turniej Reportażu zakończyła niespodzianka z Kalisza Pomorskiego, utwór „Let`s Dance” Davida Bowiego zaśpiewała i zagrała na gitarze basowej Hanna Bruzi.

     Dyrekcja Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim zadbała o bezpieczne warunki techniczne. Adriana Cybulska
     i Aleksandra Radecka korzystały ze szkolnego łącza internetowego. Podziękowania należą się także panu Adamowi Stąporkowi, który nad tym czuwał.

                                                                                

                      Aleksandra Radecka

   • Matura próbna w szkolnej auli
    • Wielka próba kaliskich maturzystów

     08.03.2021

     Ponad setka maturzystek i maturzystów z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego i klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w dniach od 3 do 16 marca 2021 r. bierze udział
     w maturze próbnej, ostatnim poważnym sprawdzianie przed majowym egzaminem dojrzałości.

     Swoją próbę rozpoczęli od przedmiotów obowiązkowych - w środę pisali język polski, w czwartek matematykę, a w piątek język angielski. Każdego dnia zgodnie z harmonogramem CKE uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując zadania z arkuszy przygotowanych według nowych wytycznych, zmieniających wymagania na egzaminie maturalnym.

     Dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim pan Maciej Rydzewski wraz z zespołem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zapewnił uczniom optymalne warunki, by każdy mógł spróbować swoich sił, zachowując reżim epidemiologiczny zarówno w szkole jak i w internacie.  W salach ustawiono ławki
     w bezpiecznych odległościach, a zespoły nadzorujące czuwały nad samodzielnością pracy maturzystów.

     „Życzymy powodzenia maturzystom i samych stuprocentowych wyników nie tylko na próbnej maturze”, dodała
     w imieniu nauczycieli Katarzyna Witek zastępca dyrektora ZS w Kaliszu Pomorskim.

      

     Katarzyna Witek

   • Żołnierze wyklęci - baner
    • PAMIĘTALI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

     03.03.2021

     Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim w dniu 1 marca 2021 r. uczcili Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W auli szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia nagród pięciorgu laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. We współpracy z Urzędem Miasta w Kaliszu Pomorskim wzięli udział we mszy świętej oraz w uroczystościach na kaliskim cmentarzu.     

     Nauczyciele historii - Krzysztof Wójciak i Konrad Chwastek przygotowali i przeprowadzili online Szkolny Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. W poniedziałkowe południe odbyło się uroczyste wręczenie nagród pięciorgu laureatom konkursu. Pierwsze miejsce zajął Dariusz Guz. Kolejne lokaty zdobyli: Wiktor Piwnicki, Zuzanna Kowalczyk, Oliwia Gabrysiak oraz Igor Bruzgo.

     Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele samorządu terytorialnego i jednostek wojskowych, którzy ufundowali nagrody w konkursie - Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kulbacki, reprezentujący
     14 Brygadę Obrony Terytorialnej ze Szczecina major Leszek Jabłko
     , kapitan Tomasz Brycki
     z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku
     oraz major Marcin Pracowity z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i proboszcz kaliskiej parafii ksiądz Tomasz Jaskółka.

     Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski podziękował przybyłym za współpracę i pomoc w organizacji konkursu,
     a także nauczycielom historii za jego przygotowanie i przeprowadzenie. Głos zabrali również, podkreślając znaczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych w patriotycznym wychowaniu młodzieży, Wicestarosta Drawski, Burmistrz Kalisza Pomorskiego i przedstawiciel 14. ZBOT. Następnie laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk gości oraz dyrektora szkoły. Nagrodzeni zostali także finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - Dariusz Guz i Wiktor Piwnicki, którzy reprezentując województwo zachodniopomorskie zajęli 5 miejsce w konkursie.

     Uroczystość wzbogaciła wiązanka piosenek patriotycznych w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego Distractor pod kierunkiem pana Konrada Chwastka.

     Przed uroczystością grupa młodzieży z klas mundurowych i poczet sztandarowy ZS w Kaliszu Pomorskim
     pod opieką majora rez. Andrzeja Kowalewskiego wzięła udział w mszy świętej za Żołnierzy Niezłomnych
     w kaliskim kościele. Po uroczystości przedstawiciele szkoły wraz z dyrektorem złożyli kwiaty wraz z władzami miasta i przedstawicielami wojska na kaliskim cmentarzu przy pomniku Żołnierzy Wyklętych oraz na grobie kaliskiego Żołnierza Wyklętego, kawalera orderu Virtuti Militari, majora Kazimierza Przybysławskiego pseudonim „Młot”.

     Skromniejsze niż zwykle i przebiegające z zachowaniem reżimu sanitarnego obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” były dla młodzieży lekcją patriotyzmu. Nie zapominając o bohaterach, którzy walczyli
     z komunizmem o suwerenną Polskę pamiętajmy, że wolność nie jest nam dana na zawsze.

     Maciej Rydzewski

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie