• Uczniowie ZS w Kaliszu Pomorskim pojadą na Łotwę

     21.06.2021

     W połowie czerwca 2021 r. Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim otrzymał informację o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu wymiany międzynarodowej uczniów ze szkołą z Łotwy pn. „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat”.

     Projekt jest finansowany z Programu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkoła otrzymała dotację w wysokości  74.054 zł. Partnerem przyjmującym kaliską młodzież i nauczycieli będzie szkoła średnia w Jaunpils na Łowie.

     Projekt będzie realizowany przez pół roku, począwszy od 27 czerwca 2021 r. Dotyczy propagowania i podnoszenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, której będą uczyli młodzież ze szkoły łotewskiej polscy licealiści działający w grupie medycznej Medical Team. Będzie też wzmacniał i rozszerzał kompetencje uczniów z języka angielskiego oraz umiejętność współpracy w grupie
     oraz przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia innym osobom. Działania zostaną rozszerzone o naukę tańców ludowych - polskich
     i łotewskich. Poszerzą też wiedzę młodzieży o historii i kulturze naszych narodów.  Autorką i koordynatorką projektu ze szkoły jest nauczycielka matematyki, pani Anna Arcimowicz.

     Nabór uczestników już wkrótce!!!  Zapraszamy!

      

     (ZS KP)

   • Logo DNTE
    • Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim zwycięzcą konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r.

     21.06.2021

     W dniu 15 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji
     i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Pierwsze miejsce
     w kategorii szkół ponadpodstawowych zajął
     Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
     .

     W konkursie wyróżnionych zostało 7 szkół, w tym 3 ponadpodstawowe, które wcześniej zgłosiły swój udział
     w Dniu Nowych Technologii w Edukacji jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono te przedszkola, szkoły i placówki, które wykazały się najlepszym pomysłem na zorganizowanie DNTE. Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE, ciekawy
     i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
     oraz atrakcyjność wykonania relacji.

     Udział w DNTE wymagał od nauczycieli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim nie tylko kreatywności
     i umiejętności zastosowania technologii TIK, w tym platformy E-podręczniki, w pracy z uczniami, ale też współpracy w przygotowaniu wydarzenia i relacji z niego.

     Koordynatorką działań w ramach DNTE była zastępca dyrektora szkoły, Katarzyna Witek. Relację
     z wydarzenia we współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów przygotowała
     nauczycielka informatyki Marta Woźniak. W organizację DNTE oprócz wymienionych, zaangażowali się następujący nauczyciele
     ZS w Kaliszu Pomorskim:
     Zyta Bogacz, Izabella Chojnacka, Zbigniew Jarząbek, Agnieszka Kubat, Kamila Kulik, Maciej Rydzewski, Sebastian Stateczny, Adam Stąporek, Artur Stąporek, Danuta Stempień, Magdalena Wiśniewska, Beata Wrzosek - Majewska.

     - Bardzo cieszę się z sukcesu szkoły w konkursie z okazji DNTE. Gratuluje nauczycielom. To przede wszystkim docenienie ich zaangażowania w pracę z uczniami, podczas której wykorzystują różnorodne narzędzia TIK, powiedział dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim, Maciej Rydzewski.

      (ZS KP)

      

     Link do nagrodzonej relacji z DNTE:

     https://moje.zpe.gov.pl/a/anonymous/DBi5XnJzd/sKdOzkQ1

   • Wspólne zdjęcie na zakończenie zawodów
    • Dwumecz z żołnierzami amerykańskimi

     20.06.2021

     W dniu 15 czerwca 2021 r. uczniowie kaliskiego liceum i technikum rozegrali dwumecz w piłkę nożną
     i koszykówkę z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi na poligonie drawskim. Było to kolejne działanie
     w ramach współpracy szkoły z Armią Amerykańską.

     Mecze dostarczyły obu stronom sportowych emocji. Przede wszystkim chodziło jednak o dobrą zabawę zarówno dla kibiców, jak i zawodników oraz wzajemne poznanie i umacnianie przyjaźni polsko
     - amerykańskiej.

     Pierwszy z meczów odbył się na boisku w kompleksie sportowym „Orlik” przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Mecz koszykówki został rozegrany w nowoczesnej hali sportowej należącej do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców
     - nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Pomoc medyczną zabezpieczały uczennice z grupy Medical Team.

     Obie drużyny po zakończeniu rywalizacji i hymnach państwowych otrzymały od dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy i medale. Organizatorkami zawodów ze strony szkoły były - nauczycielka wychowania fizycznego, pani Martyna Pacześna oraz nauczycieli języka angielskiego, panie Joanna Boniecka i Magdalena Łojek.

     Dziękujemy za owocną współpracę dowódcy drużyny żołnierzy amerykańskich kapitanowi Nicolasowi Fasanelli. Składamy również podziękowania sędziom zawodów, nauczycielom wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - panom Zbigniewowi Witkowi i Waldemarowi Pawluczukowi. Za użyczenie hali sportowej dziękujemy dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, pani Dorocie Ławniczak.

      

     (ZS KP)

   • Zuzanna Sumara odbiera gratulacje i nagrody od organizatorów konkursu
    • Kaliska laureatka odebrała gratulacje i nagrody

     20.06.2021

     W dniu 14 czerwca 2021 r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w II edycji konkursu pn. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Wśród 20 laureatów konkursu znalazła się kaliska licealistka z klasy 1a Zuzanna Sumara.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska–Kulesza oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk. Pani Kurator i pan Dyrektor pogratulowali zwycięzcom zaangażowania i historycznej pasji. Nagrodzone prace zostaną zebrane
     w specjalnie z tej okazji przygotowanej i wydanej przez Kuratorium i Archiwum Państwowe publikacji.

     Gratulujemy Zuzannie, życzymy rozwijania historycznej pasji oraz kolejnych sukcesów w konkursach.

      

     (ZS KP)

   • Kaliscy licealiści z dyrektorem szkoły i kapitanem Tomaszem Bryckim z WKU Szczecinek
    • Delegacja ZS w Kaliszu Pomorskim na święcie 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

     18.06.2021

     W dniu 11 czerwca 2021 r. delegacja Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim na zaproszenie Komendanta
     ppłk-a Bogusława Pisały
     , wzięła udział w obchodach 10. rocznicy powstania 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie. W skład delegacji weszli dyrektor szkoły Maciej Rydzewski oraz uczniowie
     i wychowawca klasy wojskowej 2c, mjr rez. Andrzej Kowalewski
     .

     Uczniowie mieli okazję zapoznania się z ceremoniałem wojskowym. Dużym przeżyciem był dla nich udział
     w defiladzie wraz z żołnierzami  i orkiestrą wojskową. Po uroczystości obejrzeli sprzęt wojskowy, w tym najnowszy sprzęt Wojska Polskiego - moździerz samobieżny M120 Rak. Po wzmocnieniu wojskową grochówką młodzież została oprowadzona przez Daniela „Wojnę” Iwańskiego, konsultanta mundurów
     i batalistyki z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu po wystawie historycznej broni i wyposażenia z okresu
     II wojny światowej, przygotowanej w Sali Tradycji CSWL Drawsko.

     Udział w święcie 16. WOG był dla dyrektora szkoły okazją do podziękowania Komendantowi, żołnierzom
     i pracownikom za współpracę oraz złożenia życzeń sukcesów i wytrwałości w służbie Ojczyźnie. Dyrektor szkoły otrzymał z rąk Komendanta 16. WOG pamiątkowy medal przygotowany z okazji 10. rocznicy powstania jednostki.

     Dziękujemy Komendantowi, żołnierzom i pracownikom 16. WOG za zaproszenie na uroczystości rocznicowe
     i gościnne przyjęcie kaliskich licealistów wraz z opiekunami.

      

     (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie uczestników certyfikatu z zastępcą dyrektora szkoły
    • Certyfikaty z języka niemieckiego

     18.06.2021

     W dniu 8 czerwca 2021 r. siedmioro uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim przystąpiło do certyfikatu z języka niemieckiego. Egzamin został przeprowadzony w szkole pod nadzorem dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Goethe – Institut oddział w Szczecinie Izabeli Zalewskiej.

     Uczniowie przystąpili do części pisemnej egzaminu, który sprawdzał umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, tworzenie tekstów użytkowych - listu prywatnego, listu formalnego oraz odniesienie się do opinii wpisu na forum i wypowiedzi opiniującej. W części ustnej zdający realizowali zadania w parach - planowanie wyznaczonego zadania oraz wypowiedź w postaci monologu na wylosowany temat.

     Oczekując na wyniki już teraz gratulujemy uczestnikom pasji i zaangażowania w przygodzie z językiem niemieckim, którego znajomość daje ogromne możliwości studiowania i interesującej pracy w krajach niemieckojęzycznych.

     Kaliskich licealistów do certyfikatów przygotowywała i zorganizowała egzamin nauczycielka języka niemieckiego Mirosława Kacperska. Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie certyfikatów.

      

     (ZS KP)

   • Koniec pracy
    • Uczniowie przygotowywali ścianę pod mural historyczny

     16.06.2021

     Uczniowie klas wojskowych kaliskiego liceum spędzili pracowicie czwartkowe popołudnie i wieczór
     w dniu 10 czerwca 2021 r. Pod opieką nauczyciela przysposobienia wojskowego mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego zbili luźny tynk ze ściany, na której powstanie mural historyczny dofinasowany przez MON
     w ramach projektu działającego przy szkole Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”.

     Praca nad przygotowaniem ściany pod mural nie była łatwa, ale młodzieży nie brakowało motywacji i chęci
     do pracy. Łącznie siedmioro uczniów wraz z nauczycielem poświęciło sześć godzin w całości skuwając tynk
     ze ściany. W pracach przygotowawczych nad muralem wzięli udział uczniowie klas wojskowych, klasy 1b
     - kadet Hubert Dudzik i kadet Bartosz Malec oraz klasy 2d - kadet Szymon Zioło, kadet Jakub Wiewiórkowski, kadet Konrad Andrukaniec, kadetka Weronika Mazur i kadetka Agata Bober.

     Dzięki zaangażowaniu kadetów już w tym tygodniu będzie możliwe podjęcie kolejnych prac remontowych przygotowujących powierzchnię ściany, na której powstanie mural „Eskadra Kościuszkowska”. Fachową pomoc w przygotowaniu muru zadeklarowała firma CeMaBud Centrum Materiałów Budowlanych z Kalisza Pomorskiego, należąca do pana Cezarego Gozdery. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                               (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Warsztaty z żołnierzami US Army

     16.06.2021

     W środę, 9 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim żołnierze amerykańscy z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army kapitan Nicolas Fasanella i sierżant Todd wraz z medykami z
     7 Batalionu Kawalerii (1-7 CAV) US Army przeprowadzili warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów z klasy wojskowej i szkolnej grupy medycznej Medical Team. Amerykanie spotkali się również z uczniami klas dwujęzycznych.

     Spotkanie było podzielone na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną. Podczas pierwszej części uczniowie drugiej klasy o profilu wojskowym uczestniczący w programie własnym „How to be a Soldier” oraz grupa uczniów z grupy medycznej Medical Team brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie nie tylko mieli okazję ćwiczyć język angielski specjalistyczny, ale także wykorzystać wiedzę w praktyce korzystając ze sprzętu, doświadczenia i wskazówek  prowadzących szkolenie żołnierzy amerykańskich. Druga część spotkania skierowana była do uczniów klas dwujęzycznych. Żołnierze w przyjaznej atmosferze przekazali uczniom wiedzę o USA. Uczniowie mogli sprawdzić umiejętności komunikacyjne oraz uzyskać odpowiedzi na pytania, które ich nurtowały.

     Dziękujemy żołnierzom za życzliwość i profesjonalne przeprowadzenie warsztatów. Spotkanie dostarczyło uczniom wiedzy, umiejętnosci oraz niesamowitych przeżyć, które długo będą wspominać. Koordynatorkami warsztatów ze szkoły były nauczycielki języka angielskiego Magdalena Łojek i Joanna Boniecka.

     Kolejnym planowanym działaniem w ramach współpracy szkoły z UA Army będzie mecz piłki nożnej
     i koszykówki pomiędzy kaliskimi licealistami i technikami a żołnierzami amerykańskimi.

      

      

     (ZS KP)

      

      

      

   • Dowódca 2 BZ w Złocieńcu płk dypl. Dariusz Machula z dyrektorem ZS w Kaliszu Pomorskim
    • Wizyty dowódców jednostek wojskowych w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     W czerwcu 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim gościli nowi dowódcy współpracujących ze szkołą jednostek wojskowych, 2 czerwca Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu płk dypl. Dariusz Machula oraz Szef Sekcji Wychowawczej mjr Maciej Wiśniewski. 8 czerwca Zastępca Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk mgr inż. Dariusz Krywiak i Szef Sekcji Komunikacji Społecznej mjr Małgorzata Krywiak.

     Goście spotkali się z Dyrektorem Szkoły Maciejem Rydzewskim oraz opiekunem klas wojskowych
     i koordynatorem współpracy z wojskiem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim. Dyrektor podziękował dowódcom i scharakteryzował dotychczasową współpracę. Omówiono perspektywy współpracy szkoły
     z jednostkami wojskowymi. Uczniowie klas wojskowych będą uczestniczyć w ćwiczeniach i uroczystościach
     na terenie jednostek, a instruktorzy oddelegowani przez dowódców w ramach planów współpracy ze szkołą będą szkolić młodzież podczas zajęć w szkole. Bardzo ważne dla szkoły jest wsparcie żołnierzy z 2 BZ i
     12 BBSP  organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Jeszcze
     w czerwcu przedstawiciele 2 Brygady Zmechanizowanej spotkają się z uczniami klas mundurowych,
     aby zachęcić ich do służby w jednostce.

     Głównym celem współpracy szkoły z 2 Brygadą Zmechanizowaną oraz 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych jest przygotowanie uczniów klas wojskowych do służby w Wojsku Polskim i umożliwienie młodzieży poznanie specyfiki służby wojskowej.

     Dziękujemy płk dypl. Dariuszowi Machuli i płk mgr inż. Dariuszowi Krywiakowi za przyjazd do szkoły, wrażliwość na potrzeby młodzieży z klas wojskowych oraz za deklarację współpracy z kaliskim liceum.

      

     (ZS KP)

      

   • Zapisy kandydatów do testów do klasy POW
    • Sprawdziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej i wojskowej liceum w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     We wtorek, 8 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim zagościło kilkudziesięciu uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy zgodnie z regulaminem rekrutacji przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej oraz prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego.

     Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, przygotowanego przez nauczycielki języka angielskiego Joannę Boniecką i Magdalenę Łojek w szkolnej auli. Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego odbyli próby sprawności fizycznej na sali gimnastycznej. Próby przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Renata Effenberg-Nawrot, Renata Pietroń, Martyna Pacześna
     i Sebastian Stateczny wraz z opiekunem klas wojskowych mjr rez. Andrzejem Kowalewskim. Nad bezpieczeństwem zdających czuwała młodzież z kaliskiej grupy medycznej, a organizację prób sprawności fizycznej zabezpieczali uczniowie klas mundurowych.

     Uczniów oraz ich rodziców powitał dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który życzył im powodzenia podczas sprawdzianów i zaprosił do nauki w kaliskim liceum od września 2021 r. Kandydaci mieli też okazję poznania swoich przyszłych wychowawców - Joanny Bonieckiej, która będzie opiekunką klasy dwujęzycznej i Pawła Łuczko, wychowawcy klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego.

     Do sprawdzianu kompetencji językowych przystąpiło 27 uczniów klas ósmych. Poza tym czworo laureatów konkursu języka angielskiego o tematyce tożsamej ze sprawdzianem zaliczyło go już wcześniej. Do prób sprawności fizycznej przystąpiło 36 uczniów szkół podstawowych. Prawie wszyscy zdający zaliczyli sprawdzian i próby.

     Gratulujemy i zapraszamy do kaliskiego liceum!

      

     (ZS KP)

   • Wyróżnieni uczestnicy Pikniku z koordynatorką wydarzenia
    • IX Piknik Młodych Pasjonatów w ZS w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     Podsumowaniem IX Pikniku Młodych Pasjonatów, który odbył się w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim 28 maja 2021 r. było wręczenie w dniu 8 czerwca 2021r. nagród dla najbardziej aktywnych uczestników warsztatów.

     W quizie najwięcej wiadomości zapamiętała Zofia Dybner ze Szkoły Podstawowej w Pomierzynie. Warsztaty organizowane są w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim już od dziewięciu lat. Z powodu pandemii COVID-19 tym razem odbyły się 28 maja 2021r. w wersji on-line. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli ZS w Kaliszu Pomorskim i wykładowców uczelni wyższych,
     z którymi współpracujemy oraz przyjaciół naszej szkoły. Młodzi pasjonaci zobaczyli wykłady: Co potrafią humanoidy?- prowadzący dr Łukasz Nozdrzykowski z Akademii Morskiej w Szczecinie; Co kryje kaliska izba pamięci?- twórcy izby Maciej Rydzewski  dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim oraz Wiesław Piotrowski; Krótkie spotkanie
     z astronomią - obserwacje Słońca i Księżyca –
     prowadził Piotr Sieradzon; Mnożenie i dzielenie – czy tylko pisemnie? – zaprezentowała Marta Woźniak oraz poznali  Nieznane oblicze państw niemieckojęzycznych
     w opracowaniu  Mirosławy Kacperskiej, Barbary Tuziak i Kamili Kulik.

     Ósmoklasiści mogli również zapoznać się z atutami Szkoły odwiedzając stronę internetową szkoły i piknikowy kosz ciekawostek, w którym znalazły się m.in.: szkolenie Medical Team, wykład Mariusza Garbacza Wielki pożar w Kaliszu Pomorskim z 1771 r.; współpraca z panem dr inż. Wojciechem Musiałem z PWSZ w Wałczu; szkolna grupa teatralna Klepsydra; Yes, you can! Studia w Anglii na wyciągnięcie ręki; In the picture I can see... Interaktywny opis obrazka; Being a responsible tourist; Drukarka 3D; AutoCAD, a w zakładce Kalejdoskop galeria zdjęć z poprzednich edycji Pikniku.

     Gratulujemy zwyciężczyni quizu i wszystkim uczestnikom Pikniku. Zapraszamy ósmoklasistów do nauki
     i rozwijania pasji w ZS w Kaliszu Pomorskim.

      

     (ZS KP)

   • 1. egzamin FCE (B2)
    • CERTYFIKATY CAMBRIDGE ENGLISH W KALISKIM ZESPOLE SZKÓŁ

     10.06.2021

      

     Długi weekend czerwcowy był dla uczniów Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim sprawdzianem ich sprawności językowych. W sobotę 5 czerwca 2021 r. uczniowie zdawali egzaminy Cambridge English z języka angielskiego w Centrum Egzaminacyjnym OPEN MIND w Szczecinie.

     Do sobotnich egzaminów na poziomie B1 (PET) i B2 (FCE) przystąpiło 33 uczniów z Kalisza Pomorskiego.
     W kolejnych dniach sześcioro uczniów będzie zdawało certyfikat na poziomie C1(CAE) oraz jedna uczennica na poziomie C2 (CPE). Życzymy wszystkim połamania piór.

     Szkolnymi koordynatorkami egzaminów były nauczycielki języka angielskiego - Joanna Boniecka
     i Magdalena Łojek. Do certyfikatów oprócz koordynatorek przygotowywali młodzież również: Zbigniew Jarząbek, Agnieszka Kubat oraz Beata Wrzosek-Majewska. Wyniki poznamy już w lipcu. Biorąc pod uwagę sukcesy crertyfikatowe  z poprzednich lat możemy być o nie spokojni.

     W imieniu młodzieży dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie certyfikatów.

      

     Magdalena Łojek, Joanna Boniecka

      

   • Pamiątkowe zdjęcie z uczniami, nauczycielami i dyrektorem ZS w Kaliszu Pomorskim
    • Współpraca szkoły z Armią USA

     06.06.2021

     We wtorek, 1 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim gościli żołnierze amerykańscy
     z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army - kapitan Fasanella i sierżant Todd wraz z tłumaczką. Gości przyjął dyrektor Maciej Rydzewski, nauczycielka języka angielskiego Magdalena Łojek i koordynator szkolenia klas wojskowych mjr rez. Andrzej Kowalewski.

     Podczas spotkania omówiono formy współpracy szkoły z jednostką amerykańską od czerwca do jesieni
     2021 r. W czerwcu planowane jest spotkanie żołnierzy amerykańskich  z uczniami klas wojskowych przygotowywanych przez panią Magdalenę Łojek do wojskowego certyfikatu językowego STANAG w ramach programu własnego „How to be a Soldier” oraz z uczniami klasy dwujęzycznej. Odbędą się także rozgrywki sportowe w koszykówkę i piłkę nożną miedzy żołnierzami amerykańskimi a uczniami. Współpraca ma być kontynuowana po wakacjach od września.

     Dyrektor szkoły scharakteryzował profile kształcenia, pokazał gościom budynki oraz otoczenie placówki,
     m.in. kompleks sportowy „Orlik”, ogród, izbę pamięci, aulę i nowoczesną pracownię informatyczną.
     W ogrodzie szkolnym żołnierze amerykańscy spotkali się z grupą uczniów klasy drugiej o profilu wojskowym. Otrzymali od młodzieży na pamiątkę spotkania tarcze ZS w Kaliszu Pomorskim.

     Współpraca szkoły z Armią USA prowadzona jest nieprzerwanie od 20 lat. Jej kolejnym rozdziałem, przynoszącym obu stronom wymierne korzyści, będzie realizacja planów i ustaleń z wtorkowego spotkania.

      

     (ZS KP)

   • Strona tytułowa pracy Zuzanny Sumary
    • Kaliska licealistka laureatką konkursu historycznego

     06.06.2021

     W dniu 31 maja 2021 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów
     II edycji konkursu na pracę historyczną pn.
     „Znajdź swoją pamiątkę rodzinnąmi opisz jej historię”, zorganizowanego przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wśród laureatów konkursu znalazła się Zuzanna Sumara, uczennica klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Kaliska licealistka opisała niezwykłą historię modlitewnego dywanu perskiego, który przetrwał m.in.
     rewolucję bolszewicką w Rosji oraz Powstanie Warszawskie i towarzyszy jej rodzinie od ponad stu lat.
     Na konkurs napłynęły 452 prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Tytuł laureata konkursu uzyskało 20 uczniów.  Opiekunem Zuzanny Sumary był dyrektor szkoły Maciej Rydzewski.

      

     (ZS KP)

      

   • Logo konkursu dotacyjnego MON MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO
    • W kaliskim Zespole Szkół powstanie mural historyczny

     01.06.2021

     W dniu 31 maja 2021 r. został ogłoszony wykaz ofert podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
     na realizację murali w ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Wśród nich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, działającego przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Mural pn. „Eskadra Kościuszkowska” powstanie na należącym do szkoły terenie, murze oporowym
     o wysokości 3 i szerokości 16 metrów. Będzie widoczny od strony kompleksu sportowego „Orlik”, na którym uprawiają sport nie tylko uczniowie, ale też po południu mieszkańcy Kalisza Pomorskiego oraz sportowcy
     z drużyn przebywających na obozach w Kaliszu Pomorskim, co zapewni szeroki zakres oddziaływania artystycznego i historycznego muralu.

     Uczestnicy projektu w okresie letnim, w ramach wolontariatu, wezmą udział w przygotowaniu i namalowaniu muralu przez studenta ASP w Poznaniu. We wrześniu odbędzie się jego uroczyste odsłonięcie. Po odsłonięciu muralu uczniowie klas wojskowych pod opieką nauczycieli historii przygotują cykl spotkań dla uczniów
     ze szkół podstawowych w Kaliszu Pomorskim, Pomierzynie i Drawnie, podczas których zaprezentują im mural, zapoznają z jego symboliką oraz z historią polsko - amerykańskiego braterstwa broni. Będą także dbali o pomnik pilotów zestrzelonego w 1944 r. w okolicach Dębska, na terenie gminy Kalisz Pomorski, amerykańskiego bombowca B-17 i upowszechniali historię tego wydarzenia oraz jego bohaterów.

     Na realizację przedsięwzięcia Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało dotację w wysokości 9.600 złotych.

      

     (ZS KP)

      

      

   • Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami uroczystości
    • Delegacja ZS w Kaliszu Pomorskim upamiętniła 77 rocznicę katastrofy samolotu B-17

     01.06.2021

     W sobotę, 29 maja 2021 r. przy obelisku upamiętniającym zestrzelenie i katastrofę amerykańskiego samolotu B-17 „Popcorn Fort” w okolicach Dębska odbyły się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Na zaproszenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego wzięła w niej udział delegacja uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim z dyrektorem Maciejem Rydzewskim.

     W uroczystości hołd trzem poległym i sześciu wziętym do niewoli amerykańskim lotnikom, którzy walczyli
     o wolność uciśnionych przez Niemcy narodów Europy oddali polscy i amerykańscy żołnierze wraz z oficerami - płk Markiem Gmurskim, Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
     płk Bogusławem Pisałą, Komendantem 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Drawsko, płk Ricardo Roig, dowódcą 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia SZ USA oraz ppłk Richard Groen, dowódcą batalionu 1-7CAV.

     Polsko amerykańskie - braterstwo broni oraz znaczenie osób, które kultywują pamięć o tych, którzy walczyli za wolną Polskę podkreślił w swoim przemówieniu Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Janusz Garbacz. Modlitwę za amerykańskich bohaterów II wojny światowej odmówił z zebranymi kpt. Grzegorz Lach
     – kapelan Garnizonu Drawsko. W uroczystości udział wzięli także członkowie Stowarzyszenia
     „Bastion Tradycji”
     z Kalisza Pomorskiego, które walnie przyczyniło się do upamiętnienia miejsca katastrofy
     Krzysztof Ignaszewski, Paweł Nowakowski i Marek Ledwik oraz pracownicy MGOK i Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

     Udział w uroczystości był dla uczennic kaliskiego liceum - Kingi Majchrzak, Sandry Michalak, Nikoli Sroczyńskiej i Pauliny Przybylskiej dużym przeżyciem, lekcją patriotyzmu oraz przyjaźni
     polsko - amerykańskiej. Warto podkreślić, że w ramach akcji „Mundurowa Pamięć” młodzież z klas wojskowych i policyjnych ZS w Kaliszu Pomorskim opiekuje się miejscami, gdzie spoczywają żołnierze polegli podczas II wojny światowej, m.in. pomnikiem lotników amerykańskich pod Dębskiem.

      

     (ZS KP)

    • Szkolenie poligonowe kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

     31.05.2021

     W dniu 24 maja 2021 r. kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z opiekunem
     mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli w szkoleniu poligonowym na strzelnicy Jaworze.

     Uczniowie klasy 1b po raz pierwszy w ramach edukacji wojskowej odbyli zajęcia praktyczne, które prowadzone są we współpracy
     z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Na początku zajęć pan mjr Marcin Pracowity, oficer szkolenia z CSWL omówił warunki bezpieczeństwa na poligonie oraz przeprowadził szkolenie związane z tematyką  niewybuchów i niewypałów. Po podziale na punkty nauczania kadeci przystąpili pod bacznym okiem instruktorów z CSWL do szkolenia obejmującego pierwszą pomoc przedmedyczną, strzelectwo, taktykę i musztrę.   

     Na szkoleniu strzeleckim instruktorzy zapoznali kadetów z budową, składaniem i rozkładaniem broni oraz zasadami prowadzenia ognia
     do  celów z wykorzystaniem urządzenia Cyklop.  Szkolenie taktyczne było dynamiczne. Dotyczyło sposobów przemieszczania się w terenie. Kadeci zapoznali się z zasadami pierwszej pomocy podczas ćwiczeń postępowania z poszkodowanym. W ramach musztry uczyli się występowania i wstępowania do szyku, zmiany kierunku marszu, zwrotów w miejscu. Kadeci wykazali się dużym zaangażowaniem podczas szkolenia, a wstępne doświadczenie, które zdobyli na pierwszym swoim szkoleniu poligonowym przyda się im się w przyszłości. Na koniec mogli podzielić się wrażeniami i posilić przy ognisku.                                     

      
     Dziękujemy żołnierzom, instruktorom i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko pułkownikowi Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą
     oraz stworzenie uczniom Oddziału Przygotowania Wojskowego możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby  
     w Wojsku Polskim.

      

     (ZS KP)

   • Laureaci szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych
    • Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego

     28.05.2021

     W czwartek, 20 maja 2021 r. w kaliskim Zespole Szkół odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego.

     Konkurs adresowany był do uczniów zainteresowanych krajami anglojęzycznymi, szczególnie Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, ale również Kanadą, Irlandią, Australią i Nową Zelandią. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Obejmował następujące zagadnienia: symbole narodowe, geografia, historia, system polityczny, kultura, nauka, edukacja,  sport, życie codzienne wyżej wymienionych krajów.

     Pierwsze miejsce zajęła Nadia Mrozińska. Kolejne lokaty zdobyły: Patrycja Zdyr, Aleksandra Mickun,  Katarzyna Susołowska  oraz Roksana Misztal.

     Organizatorką konkursu była nauczycielka języka angielskiego Izabella Chojnacka. W  komisji konkursowej zasiadła pani Magdalena Jarząbek, a wręczenia dyplomów dokonała pani wicedyrektor Katarzyna Witek.

     Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy na temat innych krajów i kultur. Radzie Rodziców i wydawnictwu Macmillan dziękujemy za ufundowanie nagród. 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    (ZSKP)

   • Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z Drawska Pomorskiego
    • Lekcje otwarte z języka angielskiego

     19.05.2021

     W Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim maj jest okresem szczególnym nie tylko przez odbywające się egzaminy maturalne, ale także przez działania promujące naukę w klasie o profilu dwujęzycznym. W dniach od 12 do 14 maja 2021 r. odbyły się lekcje otwarte online z języka angielskiego, w których  uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z Kalisza Pomorskiego, Drawna, Złocieńca i  SP nr 1 z Drawska Pomorskiego. Zajęcia prowadziły nauczycielki języka angielskiego Joanna Boniecka i Magdalena Łojek.

     Celem lekcji było pokazanie nie tylko specyfiki nauki w klasach dwujęzycznych, ale także  przygotowanie
     do egzaminu z języka angielskiego, który czeka uczniów już niebawem. Dlatego spotkanie podzielone było
     na dwie części. Podczas pierwszej części uczniowie rywalizowali ze sobą wykonując ćwiczenia sprawdzające
     ich znajomość środków językowych. Najlepsi uczniowie z każdej ze szkół otrzymają nagrody. Drugą część stanowiła prezentacja przygotowana przez absolwentów klasy o profilu dwujęzycznym, która dostarczyła ósmoklasistom informacji na temat ciekawych i niestandardowych sposobów nauki w klasie o profilu dwujęzycznym.

     Za pomoc w zorganizowaniu spotkania szczególnie dziękujemy pani Małgorzacie Maziarz, pani Katarzynie Pater, pani Oldze Kępińskiej, pani Żanecie Podlipniak oraz pani Annie Gorczycy.

      

     (ZSKP)

   • Prezentacja podczas egzaminu
    • Egzamin z AutoCAD

     19.05.2021

     W dniu 8 maja 2021 r. 22 uczniów z klasy 3 technikum informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, pod opieką nauczyciela informatyki Szymona Minkiewicza przystąpiło do egzaminu praktycznego z projektowania w aplikacji AutoCAD. Egzamin odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

     Egzamin był sprawdzianem umiejętności nabytych przez uczniów podczas kursu AutoCAD, który odbył się w ramach projektu „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego 
     i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych
     na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego”
     , finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

     Wszyscy uczestnicy egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym. Uzyskali międzynarodowe zaświadczenie firmy AUTODESK (producenta aplikacji AutoCAD), potwierdzające nabycie umiejętności i kompetencji
     w zakresie projektowania w aplikacji AutoCAD. Kaliscy informatycy potrafią m.in. zarządzać cechami obiektów, tworzyć geometrię dwuwymiarową i modelować obiekty 3D.

     Uczniowie kaliskiego technikum informatycznego poszerzyli swoje kompetencje i uzyskali dodatkowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.

     (ZS KP)

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie