• Mural został odsłonięty
    • Odsłonięcie muralu historycznego w kaliskim Zespole Szkół

     26.09.2021

     W dniu 24 września 2021 r., po zakończeniu obchodów święta szkoły, na terenie kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu historycznego „Eskadra Kościuszkowska”.

     Mural powstał z inicjatywy działającego przy szkole Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, w ramach projektu dofinansowanego z konkursu ogłoszonego przez  Ministerstwo Obrony Narodowej - „MUR,ALE HISTORIAWOJSKA POLSKIEGO”.  

     Uczniowie realizujący projekt przedstawili uczestnikom uroczystości informacje dotyczące muralu wraz z opisem jego symboliki i przesłania. Mural upamiętnia polsko - amerykańską historię i braterstwo broni. Nawiązuje do Eskadry Kościuszkowskiej, w której m. in. podczas wojny polsko - bolszewickiej 1920 r. walczyli amerykańscy piloci - ochotnicy. Jest także wyrazem współpracy szkoły z Armią Amerykańską, która trwa już ponad 20 lat. Następnie młodzież rozdała zebranym ulotki dotyczące generała Meriana Coopera, twórcy Eskadry Kościuszkowskiej.

     Komendant CSWL Drawsko, płk Marek Gmurski, odczytał listu od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczestników projektu i uroczystości. Głos zabrał także dowódca batalionu 2-34 Armii Amerykańskiej, szkolącego się na poligonie drawskim, ppłk Kenneth Selby, który podziękował za tak wspaniałe upamiętnienie wspólnej historii i przyjaźni polsko - amerykańskiej.

     Po ekumenicznym poświęceniu przez proboszcza parafii w Kaliszu Pomorskim księdza Tomasza Jaskółkę i kapelana amerykańskiego nastąpiło odsłonięcie muralu. Mural odsłonili przedstawiciele oświaty, organu prowadzącego szkołę, samorządu lokalnego, Wojska Polskiego, Armii USA i służb mundurowych.

     Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski podziękował uczniom - uczestnikom projektu i ich opiekunom: mjr rez. Andrzejowi Kowalewskiemu i Krzysztofowi Wójciakowi, pomysłodawcy muralu, za zaangażowanie w przygotowanie muralu i działania projektowe.

     Za wsparcie projektu podziękował Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Januszowi Garbaczowi. Za pomoc w przygotowaniu muralu Prezesowi Zarządu firmy CEMABUD z Kalisza Pomorskiego Cezaremu Gozderze, konserwatorowi szkolnemu Władysławowi Sałachubowi oraz projektantom i twórcom muralu, artystom - plastykom: Małgorzacie Piłaszewicz i Mikołajowi Groblenemu.

     Podziękował również zebranym za udział w uroczystości. Wyraził nadzieję, że mural „Eskadra Kościuszkowska” na trwałe wpisze się w krajobraz miasta i będzie w następnych latach trwałym elementem upamiętniającym polsko - amerykańską przyjaźń i współpracę.

      

     (ZS KP)

   • Święto Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim
    • Święto Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim

     26.09.2021

     W piątek, 24 września 2021 r. miało miejsce święto Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. Wrzesień w kaliskim liceum i technikum to nie tylko początek roku szkolnego, ale przede wszystkim uroczystości związane z jej imieniem - Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. To również ważny dzień dla pierwszoklasistów, którzy po ślubowaniu oficjalnie przyjmowani są do szkolnej społeczności.

     Święto szkoły zaszczycili swoją obecnością liczni goście, przedstawiciele organu prowadzącego, władz oświatowych, samorządów lokalnych, wojska, służb mundurowych, uczelni wyższych i wielu innych współpracujących ze szkołą instytucji, przyjaciele szkoły, m.in. Bogusław Ogorzałek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Stanisław Cybula, Starosta Drawski, Małgorzata Bojarska, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Michała Jacha, Burmistrzowie Kalisza Pomorskiego, Drawna i Recza - Janusz Garbacz, Andrzej Chmielewski i Wiesław Łoński, Paweł Kulbacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, prof. dr habilitowany inż. kapitan Janusz Uriasz, Prorektor do Spraw Innowacji i Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, dr inż. Janusz Praźmo, członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, płk. Marek Gmurski, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, ppłk mgr inż. Zbigniew Urbaniak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku, inspektor Norbert Gorzyński, Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim, młodszy brygadier mgr. inż. Andrzej Podolak, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Maciej Duma, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, a także ppłk Kenneth Selby, dowódca amerykańskiego Batalionu 2-34 wraz z żołnierzami amerykańskimi. Rodziców reprezentowała Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Panowicz. Obecne były też media: TVP3 Szczecin, Telewizja E-CHO z Choszczna i Radio Koszalin.

     Nie zabrakło licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. A przede wszystkim głównych bohaterów uroczystości - uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami ze starszych klas.

     Święto szkoły rozpoczęło wspomnienie o tragicznych wydarzeniach, atakach terrorystycznych na USA sprzed 20 lat. Osoby, które zginęły w zamachach zostały uczczone minutą ciszy.

     Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i doskonałą współpracę, która zaowocowała bardzo dobrą rekrutacją do klas pierwszych. Podkreślił wyjątkową rolę kaliskich nauczycieli w sukcesie rekrutacyjnym. Podziękował też uczniom klas pierwszych i rodzicom za zaufanie do szkoły, zapewniając, że  znajdą w kaliskim liceum i technikum doskonałe warunki do nauki, rozwoju pasji i zainteresowań oraz wejścia w dorosłe życie.

     Kurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Michała Jacha Małgorzata Bojarska, a także burmistrzowie gratulowali młodzieży wyboru szkoły, podkreślali wysoki poziom kształcenia i wychowanie uczniów do wartości, a także gotowość do kontynuacji współpracy z kaliską placówką. Życzyli szkole i uczniom sukcesów w kształceniu, szkoleniu klas mundurowych oraz dalszego rozwoju.

     Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się na sztandar szkoły i było niezwykle podniosłe. Po tym, na znak przyjęcia do szkolnej wspólnoty, uczniowie otrzymali z rąk zaproszonych gości tarcze szkolne.

     Następnie uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w konkursach i zawodach sportowych otrzymali stypendia Burmistrza Kalisza Pomorskiego, które wręczył im Burmistrz Janusz Garbacz z przedstawicielami władz miasta.

     Uczniom z najlepszymi wynikami rekrutacyjnymi przyjętym w tym roku do klas pierwszych oraz ich rodzicom listy gratulacyjne wręczyli Wicekurator Oświaty, Starosta Drawski i Dyrektor Szkoły.

     Tradycyjnie list gratulacyjny i upominki od Rektora uczelni patronackiej Technikum Informatycznego - Akademii Morskiej w Szczecinie, odebrał z rąk Prorektora, profesora Janusza Uriasza, najlepszy uczeń przyjęty do klasy pierwszej technikum.

     Po raz pierwszy w historii szkoły zostały także wręczone przez samorządowców upominki dla najlepszych uczniów klas pierwszych z poszczególnych miast i gmin, którzy uzyskali najwyższe wyniki w rekrutacji. Było to możliwe dzięki przychylności burmistrzów  Kalisza Pomorskiego, Drawna, Recza, Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Mirosławca i wójta Wierzchowa. Wyróżnieni uczniowie odebrali gratulacje wraz z rodzicami.

     Apel był również okazją do wręczenia uczniom certyfikatów z języka angielskiego na poziomie B1 i B2 oraz przyznania honorowego tytułu i wręczenia statuetki „Przyjaciela Liceum w Kaliszu Pomorskim” panu doktorowi Tomaszowi Skowronkowi.

     Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego Dystraktor pod kierunkiem pana Konrada Chwastka.

     Na zakończenie życzenia powodzenia w nauce i szkolnym życiu złożył pierwszoklasistom przewodniczący Samorządu Szkolnego Kacper Farbisz.

     Dyrektor Maciej Rydzewski podziękował zebranym za udział w święcie szkoły. Zaprosił też na uroczyste odsłonięcie muralu historycznego „Eskadra Kościuszkowska”, które było ważnym punktem piątkowych obchodów.

     Podziękował także wszystkim zaangażowanym w perfekcyjne przygotowanie święta szkoły: nauczycielom: opiekunowi Samorządu Szkolnego Zbigniewowi Jarząbkowi, Konradowi Chwastkowi, Adamowi Stąporkowi, mjr rez. Andrzejowi Kowalewskiemu, wychowawcom klas pierwszych, Zastępcy Dyrektora Katarzynie Witek oraz Kierownikowi Internatu Jadwidze Czernidze, a także uczniom z zespołu Dystraktor, pocztu sztandarowego i prowadzącym uroczystość: Tatianie Smyczyńskiej i Kacprowi Farbichowi.

     Do zobaczenia na święcie kaliskiego liceum i technikum w przyszłym roku!

     Galeria zdjęć jest dostępna pod linkami: link1 oraz link2.

      

     (ZS KP)

   • Uczniowie z wychowawcą internatu
    • Ognisko integracyjne w internacie

     20.09.2021

     Zgodnie z tradycją lat ubiegłych w  dniach 14 i 15 września   zorganizowaliśmy  nad Jeziorem Młyńskim ogniska integracyjne dla uczniów  mieszkających w internatach ZS w Kaliszu Pomorskim.

     Uczniowie klas pierwszych  mieli okazję bliżej poznać rówieśników oraz starszych kolegów  i koleżanki z innych internatów.   Oprócz tradycyjnych kiełbasek z ogniska były  również  pieczone ziemniaczki z masełkiem  a także warzywa , przygotowane z myślą o uczniach z dietą wegetariańską.

     Dopisała nam piękna pogoda,  wspaniała atmosfera i dobre humory. Nie zabrakło również wesołych pląsów przy ognisku, które trwało do późnego wieczora.  Dziękujemy  Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego  panu Januszowi Garbaczowi za udostepnienie terenu a obsłudze stadionu za pomoc w przygotowaniu ogniska.

   • Paryż, wieża Eiffla
    • Uczniowie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim zwiedzali Europę

     20.09.2021

     W dniach od 7 do 14 września 2021 r. grupa kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim zwiedzała Niemcy, Francję i Hiszpanię pod opieką nauczycielek, pań: Mirosławy Kacperskiej, Kamili Kulik, Zyty Bogacz, Beaty Wrzosek - Majewskiej oraz Renaty Effenberg - Nawrot. Wycieczka odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego, a wszyscy uczniowie biorący w niej udział byli zaszczepieni.

     Zwiedzanie Europy kaliska grupa rozpoczęła od zwiedzenia Paryża. Spacer po mieście wraz z przewodnikiem umożliwił zobaczenie najważniejszych miejsc stolicy Francji. Zobaczyli m.in.  Pałac Luksemburski, Plac Trocadero, wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny i Pola Marsowe.

     Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki dotarli do Lloret de Mar na wybrzeżu Costa Brava w Hiszpanii, a następnie udali się do Barcelony. Zwiedzili miasto, a w nim m.in. Bazylikę Św.Rodziny – Sagrada Familia, park Guell, Stadion Camp Nou i Plac Kataloński. W Gironnie zobaczyli katedrę, łaźnie arabskie, dzielnicę żydowską. Przedostatni dzień wycieczki to rejs statkiem z Lloret de Mar do miejscowości Tossa de Mar, gdzie kaliscy licealiści podziwiali wznoszący się nad zatoką średniowieczny zamek, skaliste wybrzeże, starą dzielnicę Vila Vella, mury obronne z wieżami widokowymi oraz malowniczy port.

     Ostatniego dnia wycieczki w miejscowości Rust w Niemczech młodzież bawiła się  w parku rozrywki Europa Park, który podzielony jest na 15 stref tematycznych, prezentujących różne kraje, m.in. Niemcy, Francję i Hiszpanię. To był wspaniały, pełen wrażeń i atrakcji dzień.

     Wycieczka była niezwykle intensywna i bardzo udana. Uczniowie poznali kulturę i historię części Europy, posmakowali potraw, podziwiali zabytki, doskonalili umiejętności językowe. „Reisen machen klug”, tak brzmiało hasło przewodnie kaliskiej wycieczki, które obrały panie nauczycielki, germanistki: Mirosława Kacperska i Kamila Kulik – inicjatorki niezapomnianej podróży. „Podróże kształcą” – zgodzili się wszyscy uczestnicy wyjazdu.

     Dziękujemy firmie Anawa Tour ze Szczecina za wspaniałą organizację wycieczki i opiekę pilotów - przewodników, a firmie Pol-Bus z Suchania za bezpieczną i spokojną podróż.

                                                                                                                                        (ZS KP)    

   • Otwarcie konferencji przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty fot KO Szczecin
    • Kaliscy licealiści poznali historię polskich więźniarek z KL Ravensbrück

     19.09.2021

     W dniu 13 września 2021 r. grupa siedmiorga licealistów z klasy 2a Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z dyrektorem szkoły Maciejem Rydzewskim wzięła udział w konferencji „Ravensbrück – historia kobiet niezłomnych” w Szczecinie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wojciecha Woźniaka, Prezesa Fundacji Polskich Wartości.

     Konferencja odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Brali w niej udział uczniowie zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie związane było  z 76. rocznicą wyzwolenia obozu Ravensbrück (30 kwietnia 1945 roku). Dramatyczne historie kobiet wywiezionych i dręczonych w KL Ravensbrück przedstawił młodzieży pan Paweł Woźniak, który działa w Niemczech na rzecz upamiętniania więźniarek.

     Udział w konferencji był dla kaliskich licealistów wspaniałą lekcją historii Polski oraz patriotyzmu i niezłomności Polek więzionych w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Młodzież miała okazję, m.in. obejrzenia wywiadu z Wandą Półtawską, byłą więźniarką obozu i wieloletnią przyjaciółką papieża Jana Pawła II, która opowiadała o obozowych doświadczeniach i wartościach, które pozwoliły polskim patriotkom przetrwać piekło KL Ravensbrück, a niektórym zachować godną postawę w obliczu śmierci.

     Dziękujemy pani Kurator za zaproszenie na konferencję oraz panu Prezesowi Wojciechowi Woźniakowi za zaproszenie na przyszłoroczne obchody 77. rocznicy wyzwolenia obozu Ravensbrück, które odbędą się na terenie obozu w Niemczech.

      

     (ZS KP)

   • Nauczyciele, pracownicy Nadleśnictwa -akcja sprzątania świata.
    • Sprzątanie Świata w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim

     19.09.2021

     W dniu 13 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Młodzież pozbierała śmieci z terenu wyznaczonego przez Nadleśnictwo Kalisz Pomorski w Kaliszu Pomorskim i Prostyni.

     Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim jest miejscem, w którym oprócz zdobywania wiedzy młodzież kształtuje postawę odpowiedzialności także za otaczający świat. Ten cel wychowawczy był główną myślą 13 września, podczas dnia poświęconego ekologii i sprzątaniu skrawka Ziemi, który jest naszą Małą Ojczyzną.

     Najskuteczniej śmieci zbierała klasa 3b, wraz z wychowawcą panią Emilią Grabowską –Grządziel. W nagrodę klasa otrzymała bon na wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego.

     Po doświadczeniach nauczania zdalnego, kiedy potrzeba bliskich relacji rówieśniczych była ogromna, uczniowie mieli szansę bycia razem w zespole, nie tylko w szkole, ale we wspólnych działaniach, w bezpiecznych warunkach na świeżym powietrzu. Po skończonej pracy uczestnicy wydarzenia wzięli udział w integracji i wspólnym pieczeniu kiełbasek.                 

     Następnie przedstawicielki Nadleśnictwa w Kaliszu Pomorskim i Drawnie: pani Julia Paszkiewicz i pani Zofia Zmiertka - Kaliniak przedstawiły prelekcję o tematyce proekologicznej. Uczniowie dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku przyrodniczemu i jak można im zapobiegać. W ramach edukacji ekologicznej został zorganizowany konkurs. Zwyciężczyniami konkursu zostały uczennice  klasy 3b: Aleksandra Grządziel, Wiktoria Szpak, Nikola Mickiewicz i Gabriela Jarzębska.

     Organizatorami akcji była pedagog szkolny Anna Józiak, kierownik internatu Jadwiga Czerniga, nauczycielka wos Barbara Tuziak, we współpracy z wychowawcami klas, młodzieżą oraz Nadleśnictwami Kalisz Pomorski i Drawno. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom Nadleśnictwa Kalisz Pomorski i Nadleśnictwa Drawno za wsparcie tegorocznej akcji Sprzątania Świata.

      

      (ZS KP)

   • Kierownik internatu ZS w Kaliszu Pomorskim Jadwiga Czerniga
    • Spotkanie kierowników internatów

     19.09.2021

     Z inicjatywy pani Jadwigi Czernigi, kierownika internatu Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim w dniu 17 września 2021r., w przytulnym „Zaciszu” kaliskiego liceum odbyło się spotkanie kierowników internatów szkół ponadpodstawowych z powiatu drawskiego.

     W spotkaniu udział wzięli: pani Jolanta Gawlik, kierownik internatu zespołu Szkół w Czaplinku, pan Zbigniew Juchnik, kierownik burs Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz pani Jadwiga Czerniga, gospodyni spotkania, a także dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski.

     W trakcie spotkania kierownicy mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem i informacjami wynikającymi z zadań związanych z prowadzeniem internatów. Omówiono najistotniejsze problemy, zarówno w pracy wychowawczej, jak też niezwykle ważnej sferze organizacji pracy i żywienia zbiorowego. Wypracowano wspólne wnioski, które zostały przedstawione organowi prowadzącemu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze.

     Pani Jadwiga Czerniga podziękowała dyrektorowi ZS w Kaliszu Pomorskim Maciejowi Rydzewskiemu i kierownikom internatów za udział w spotkaniu oraz Wicestaroście Drawskiemu, panu Mariuszowi Ngórskiemu za wsparcie inicjatywy spotkań kierowniczych. Mamy nadzieję, że to dopiero początek współpracy kierowników internatów powiatu drawskiego, a podobne spotkania będą odbywały się cyklicznie.

      

     (ZS KP)

   • Obóz zadaniowy klas policyjnych kaliskiego liceum
    • Obóz zadaniowy klas policyjnych kaliskiego liceum

     16.09.2021

     W dniu 6 września 2021 r. klasy policyjno - penitencjarne kaliskiego liceum: 2c i 3c realizowały w okolicach Drawna całodniowy obóz zadaniowy. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała realizowaniu zadań, jakie mieli do wykonania uczniowie. 

     Po dotarciu na miejsce koncentracji uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z grup rozpoczęła zmagania w grze w paintballa, natomiast druga rozpoczęła 8 kilometrowy marsz zadaniowy z elementami gry miejskiej. Te zadania zajęły uczestnikom całe przedpołudnie. Po odpoczynku i obiedzie uczniowie przystąpili do kolejnych zajęć, którymi były podstawy survivalu i przetrwania w lesie.

     Część popołudniową rozpoczęło spotkanie z Komendantem Straży Leśnej Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, panem Grzegorzem Stempniem. Zajęcia były bardzo ciekawe. Uczniowie dowiedzieli się jak znaleźć w lesie miejsce na odpoczynek, jak zbierać wodę, gdzie szukać pożywienia. Bardzo interesujące były również informacje na temat zwyczajów zwierząt, które możemy spotkać w naszych lasach. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na praktykę - uczniowie uczyli się rozpalać ogniska, przygotowywać posiłki, oraz wybierać miejsca na biwakowanie. Ostatnim punktem zajęć było wspólne ognisko, oraz śpiewy przy ognisku prowadzone przez pana Konrada Chwastka, opiekuna szkolnego zespołu muzycznego Distractor.

     W trakcie obozu uczniami opiekowali się nauczyciele: wychowawcy klas - Barbara Tuziak i Krzysztof Wójciak oraz Zbigniew Kowalski i ks. Przemysław Gracek.

      

     (ZS KP)

   • Uczniowie z klasy wojskowej przed hummerem
    • Kaliscy kadeci na Święcie Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

     12.09.2021

     W słoneczny czwartek 9 września 2021 r. klasa 2b - oddział przysposobienia wojskowego z liceum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, wzięła udział wraz z pocztem sztandarowym w Święcie Wojsk Lądowych oraz uroczystości nadania chorągwi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Wydarzenie miało miejsce w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim.

     Uczniowie reprezentowali szkołę podczas uroczystości pod opieką wychowawcy pana Sebastiana Statecznego i koordynatora szkolenia klas wojskowych mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego. W obchodach wziął udział także dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski.

     Młodzież miała okazję zapoznania się z ceremoniałem wojskowym oraz wzięcia udziału w defiladzie wraz z polskimi i amerykańskimi żołnierzami. Udział w Święcie Wojsk Lądowych był też piękną lekcją patriotyzmu dla przyszłych żołnierzy Wojska Polskiego. Po zakończeniu części oficjalnej kadeci mogli zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem polskich i amerykańskich żołnierzy oraz służb mundurowych. Posili się też wojskową grochówką. Pełni pozytywnych wrażeń po południu wrócili do szkoły.

     Dziękujemy Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko pułkownikowi Markowi Gmurskiemu za zaproszenie na uroczystość.

      

     (ZS KP)

   • Żołnierze amerykańscy z zainteresowaniem słuchają prelekcji
    • Prelekcja historyczna dla żołnierzy amerykańskich

     05.09.2021

     W czwartek 2 września 2021 r. w bazie amerykańskiej DPTA na poligonie drawskim odbyła się prelekcja historyczna dotycząca historii Polski w czasach komunizmu, skierowana do żołnierzy z jednostki amerykańskiej stacjonujących w Polsce. Spotkanie prowadził Wiktor Piwnicki, absolwent klasy dwujęzycznej kaliskiego liceum.

     Wiktor, laureat wielu konkursów historycznych, przybliżył zebranym dzieje komunizmu w Polsce. Prelekcja prowadzona była w języku angielskim. Po prezentacji żołnierze amerykańscy zadawali pytania rozwiewające wątpliwości w kwestii omówionych zagadnień historycznych. Aktywnie brali udział w rozmowie, co świadczy o dużym zainteresowaniu poruszoną problematyką. Wyrazili także chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach pozwalających na poznanie historii kraju, w którym przebywają.  

     Prelekcje i prezentacje dotyczące dziejów Polski dla armii amerykańskiej odgrywają istotną rolę w poszerzaniu horyzontów intelektualnych żołnierzy, jak również wzbogacają ich wiedzę o polskiej historii, szczególnie, że prowadzone są przez młodych ludzi - ich rówieśników.

     Koordynatorką spotkania ze strony szkoły była nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, pani Magdalena Łojek.

     Dziękujemy Wiktorowi Piwnickiemu za przygotowanie prelekcji, a także podporucznikowi Michealowi O’Collaghanowi oraz tłumaczce pani Łucji Zajączkiewicz za zaproszenie oraz możliwość zwiedzenia bazy amerykańskiej.

      

     (ZS KP)

   • Uroczystość na szkolnym dziedzińcu
    • Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkól w Kaliszu Pomorskim

     03.09.2021

     1 września to dzień, kiedy wszyscy uczniowie wracają do szkół. W Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim tradycyjnie rozpoczął się on uroczystym apelem na szkolnym dziedzińcu, przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.

     Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Starosta Drawski pan Stanisław Cybula, Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego pan Stanisław Samek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim pani Grażyna Kowalska, Radni Powiatu Drawskiego: pani Halina Samek i pan Zbigniew Chołuj, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie pułkownik Marek Gmurski oraz dowódca Batalionu Amerykańskiego 2-34 podpułkownik Kenneth Selby wraz żołnierzami amerykańskimi.

     Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pan Maciej Rydzewski, który przywitał wszystkich serdecznie i pokrótce poinformował, w jaki sposób będzie funkcjonowała szkoła w reżimie sanitarnym. Podziękował także panu Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego za środki przekazane na modernizację szkoły. Szczególnie ważne dla uczniów będzie to, że dzięki wsparciu organu prowadzącego będą mogli uczyć się nowego przedmiotu - edukacji regionalnej. Dyrektor podziękował też za pomoc i życzliwość Burmistrzowi i Radzie Miejskiej Kalisza Pomorskiego oraz Komendantowi i żołnierzom CSWL Drawsko.

     Pan Stanisław Cybula w krótkim wystąpieniu życzył uczniom i nauczycielom spokojnego i owocnego roku pracy. Podobne życzenia złożyli także pan Stanisław Samek i pani Halina Samek. Przedstawiciel CSWL Drawsko odczytał skierowany do młodzieży, a szczególnie do uczniów klas wojskowych, list Ministra Obrony Narodowej Mariusz Błaszczaka.

     Następnie Starosta Drawski i Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego wraz Dyrektorem szkoły wręczyli świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom czwartej klasy Technikum Informatycznego, którzy w czasie wakacji odbywali praktyki uczniowskie.

     Na zakończenie uroczystości życzenia powodzenia w nowym roku szkolnym koleżankom, kolegom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły złożył przewodniczący Samorządu Szkolnego Kacper Farbisz. Po apelu uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

     Natomiast uczniowie klasy drugiej i trzeciej o profilu wojskowym mieli wyjątkową okazję spotkania i rozmowy z Komendantem CSWL Drawsko pułkownikiem Markiem Gmurskim oraz  dowódcą i żołnierzami amerykańskimi. W spotkaniu brał udział także Starosta Drawski i zaproszeni goście. Uczniowie zostali zachęceni do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego oraz zaproszeni na uroczystości i zajęcia na poligonie drawskim. Zapoznali się też ze specyfiką służby w armii amerykańskiej. Podpułkownik Kenneth Selby zapewnił młodzież i Dyrektora szkoły o chęci współpracy w szkoleniu uczniów oraz nauce języka angielskiego i w innych wspólnych przedsięwzięciach.

     Po południu uczniowie klasy drugiej oddziału przygotowania wojskowego wraz z Dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami wzięli udział w obchodach 82. Rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zorganizowanych przez władze Kalisza Pomorskiego.

      

     (ZS KP)

   • Szkoła Letnia w Warszawie
    • Szkoła Letnia w Warszawie

     26.08.2021

     Wakacje to dla uczniów i nauczycieli czas na odpoczynek, podróże i zwiedzanie. Zdarza się jednak, że można połączyć wakacyjny relaks z nauką i rozwojem swoich pasji. W dniach od 4 do 8 sierpnia 2021 r. nauczyciel z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim Krzysztof Wójciak wraz z uczniem klasy 2c Sebastianem Rulewiczem  uczestniczyli w Szkole Letniej w Warszawie, organizowanej przez Muzeum Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

     Tematem przewodnim warsztatów było życie i męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia muzeum poświęconego błogosławionemu, spotkać się ze świadkami historii, min. siostrzenicą księdza Jerzego, jego kierowcą i przyjaciołom. Bardzo ciekawa była wizyta w Hucie Warszawa i spotkanie z przyjaciółmi księdza. To właśnie w Hucie Warszawa ksiądz Jerzy rozpoczął swoją przyjaźń i duszpasterstwo wśród robotników. Niezapomniane było również spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem, który zagrał księdza w filmie „Popiełuszko- wolność jest w nas”.

     Ostatnim elementem szkoły letniej była gra miejska dotycząca miejsc związanych z księdzem Jerzym, która przebiegała na terenie Warszawy. Uczniowie mieli ponadto możliwość  poznania pracy radiowca. Przygotowali reportaż radiowy.

     Kaliscy uczestnicy Szkoły Letniej bardzo dziękują organizatorom za bardzo ciekawe i rozwijające zajęcia oraz za możliwość bliższego poznania jednego z najwybitniejszych Polaków w naszej współczesnej historii, który za walkę o wolność Ojczyzny zapłacił najwyższą cenę.

      

     (ZSKP)

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Kaliscy licealiści z żołnierzami US Army opiekują się pomnikiem pilotów amerykańskich

     13.08.2021

     Mimo przerwy wakacyjnej uczniowie oddziału przygotowania wojskowego z kaliskiego Liceum pamiętają
     o opiece nad pomnikiem pilotów zestrzelonego w roku 1944 w okolicach Dębska amerykańskiego bombowca B-17.

     We wtorek 27 lipca 2021r. uczennice klasy 2d, oddziału przygotowania wojskowego, Sandra Michalak
     i Paulina Przybylska wraz z wychowawcą mjr rez. Andrzejem Kowalewskim, nauczycielkami języka angielskiego Magdaleną Łojek i Joanną Boniecką oraz z kapitanem Nicolasem Fasanellą i starszą szeregową Genesis Mathis z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army uporządkowali teren, zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem amerykańskich pilotów.

     Działanie odbyło się w ramach w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, realizowanego przez działające przy szkole Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” pt. „Mur,ALE historia Wojska Polskiego „Eskadra Kościuszkowska”.

     Dziękujemy za współpracę kapitanowi Nicolasowi Fasanelli oraz za wsparcie językowe pani Łucji Zajączkiewicz, tłumaczowi języka angielskiego.

      

     (ZS KP)

   • Wręczenie świadectw tegorocznym maturzystom
    • Kaliscy absolwenci odebrali świadectwa maturalne

     07.07.2021

     W poniedziałek 5 lipca 2021 r. w  ogrodzie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia świadectw tegorocznym maturzystom z liceum i technikum informatycznego.

     Świadectwa maturalne odebrało ponad stu tegorocznych absolwentów szkoły oraz absolwenci z lat ubiegłych, którzy poprawiali wyniki egzaminu. W uroczystości uczestniczył dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który pogratulował maturzystom bardzo dobrego wyniku matury. Podkreślił, że w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim nauczanie zdalne nie wpłynęło negatywnie na wyniki matury, które są lepsze niż
     w ubiegłym roku.  Jest to wynik mobilizacji i samodyscypliny młodzieży oraz wyjątkowego zaangażowania
     i skuteczności nauczycieli i wychowawców w nauczanie w trudnych warunkach pracy zdalnej.

     W uroczystości uczestniczyli wychowawcy klas maturalnych - zastępca dyrektora Katarzyna Witek, Magdalena Jarząbek, Magdalena Łojek oraz Wojciech Sztobryń.

     Po wręczeniu świadectw dyrektor szkoły życzył tegorocznym absolwentom realizacji marzeń i życiowych planów, sukcesów w dalszej edukacji oraz dostania się na wybrane studia.

      

     (ZS KP)

   • Wojtek w gronie laureatów BPI
    • Kaliski laureat konkursu Bieg Po Indeks najlepszy w rankingu ze szkół technicznych

     05.07.2021

     W piątek 2 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu Bieg Po Indeks Politechniki Koszalińskiej. Uczeń Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim Wojciech Pindor zdobył tytuł laureata i uzyskał najlepszy wynik wśród uczestników Konkursu ze szkół technicznych. Opiekunką Wojtka była zastępca dyrektora szkoły Katarzyna Witek.

     W konkursie wzięło udział 250 uczestników z województw: kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Do finału, który odbył się 18 czerwca na Politechnice w Koszalinie przystąpiło 45 uczniów. Finaliści rozwiązywali trudne zadania z trzech dziedzin nauk ścisłych: matematyki, fizyki i informatyki. Tylko 17 z nich osiągnęło tytuł laureata uzyskując powyżej 50 procent możliwych do zdobycia punktów.

     Organizatorzy przygotowali puchary wydrukowane na drukarkach 3D, nagrody dla laureatów, nauczycieli przygotowujących do konkursu oraz dla szkół. Nagrody wręczali prof. dr hab. Danuta Zawadzka rektor Politechniki Koszalińskiej, wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski, prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Wojciech Pindor otrzymał puchar, list gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe. Katarzyna Witek, opiekunka kaliskiego laureata, odebrała nagrody rzeczowe oraz gratulacje i podziękowania za doskonałe przygotowanie ucznia. Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski otrzymał puchar i dyplom uznania dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz cenną nagrodę, która wzbogaci wyposażenie pracowni informatycznej - drukarkę 3D.

     Gratulujemy Wojciechowi Pindorowi znakomitego wyniku w konkursie BPI. Tytuł laureata otwiera mu drogę na studia na Politechnice Koszalińskiej. Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji matematyczno-fizyczno-informatycznych.

     Zapraszamy do obejrzenia filmu [KLIK] z podsumowania konkursu, w którym od 6min. 3sek. wywiadu udziela nasz laureat.

      

     (ZS KP)

   • Zakończenie uroczystości - piosenka w wykonaniu Hani Bruzi
    • Zakończenie roku szkolnego w kaliskim liceum i technikum

     30.06.2021

     W piątek, 25 czerwca 2021 r., w szkolnym ogrodzie miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2020/2021
     w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.  Spotkanie miało uroczystą oprawę.  Swoją obecnością zaszczycili szkołę liczni goście. Pomimo trudności, jakie przyniósł miniony czas, wielu uczniów zostało nagrodzonych za swoją pracę i szlachetną postawę.

     Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: pan Mariusz Nagórski - Wicestarosta Drawski, pan Zbigniew Chołuj - radny Rady Powiatu Drawskiego, pan Janusz Garbacz - Burmistrz Kalisza Pomorskiego, pan Paweł Kulbacki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, radni Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą - Wojska Polskiego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej z Kalisza Pomorskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictw w Kaliszu Pomorskim
     i w Drawsku Pomorskim, wyższych uczelni - Akademii Morskiej w Szczecnie i PWSZ w Wałczu, przewodnicząca i skarbnik Rady Rodziców w ZS w Kaliszu Pomorskim oraz wyróżnieni honorowym tytułem „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”, a także delegacja żołnierzy amerykańskich. W uroczystości wzięła też udział liczna grupa rodziców.

     Po wprowadzeniu sztandaru i pocztu flagowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan dyrektor Maciej Rydzewski, który podziękował pracownikom szkoły za zaangażowanie i godną postawę
     w czasie pandemii, a uczniom za zdyscyplinowanie i pracę podczas nauki zdalnej. Podziękował również rodzicom uczniów za współpracę oraz za pomoc i wkład w rozwój szkoły zaproszonym gościom.  Następnie głos zabrali panowie Wicestarosta Drawski i Burmistrz Kalisza Pomorskiego, którzy podkreślali wysoki poziom nauczania w ZS w Kaliszu Pomorskim, rolę szkoły w środowisku lokalnym, życzyli też wszystkim udanych wakacji. Miłym gestem ze strony uczniów były róże wręczone gościom jako podziękowanie za wszystko,
     co dobrego robią dla jak najlepszego funkcjonowania szkoły.

     Jednak najważniejszym punktem apelu było wręczenie nagród,  dyplomów i świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz licznymi  osiągnięciami w konkursach sportowych i naukowych oraz uczniom, którzy realizują się w szkolnych kołach zainteresowań. Jak co roku wręczone zostały także certyfikaty językowe Cambridge English  i Instytutu Goethego oraz zaświadczenia uczęszczania na zajęcia „How to be a soldier”. Uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego otrzymali świadectwa i zaświadczenia ukończenia kursu zawodowego w zawodzie fotograf. Uczniowie klasy trzeciej technikum informatycznego uzyskali kwalifikacje z projektowania AutoCad, a także zaświadczenia
     o ukończeniu kursu z zastosowania informatyki w nawigacji morskiej. Duża grupa uczniów otrzymała nagrody za udział w projekcie Erasmus + oraz grupie medycznej Medical Team.

     Tradycją szkoły jest wręczenie statuetek i dyplomów osobom wyróżnionym tytułem honorowym „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”. W tym roku Kapituła uhonorowała panów: Łukasza Nozdrzykowskiego
     z Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciecha Musiała z PWSZ w Wałczu, majora Henryka Babickiego
     z CSWL Drawsko  i  Dariusza Czerniawskiego, kustosza Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie.

     Pan dyrektor Maciej Rydzewski podziękował członkiniom Rady Rodziców, paniom Elwirze Ponieckiej i Ewie Patyckiej, którym skończyła się kadencja, za kilkuletnią pracę na rzecz uczniów i szkoły, a także paniom Stanisławie Płaszczyńskiej, Kamili Staszewskiej-Kołtun i Grażynie Czerner za zaangażowanie i pomoc szkole
     w trudnej sytuacji związanej z obsadą stanowiska nauczyciela języka polskiego.

     Na zakończenie uroczystości uczennica klasy 2ap Hanna Bruzi zaśpiewała piosenkę, która wprowadziła wszystkich w wakacyjny nastrój. Po zakończeniu apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, aby odebrać świadectwa, a goście na poczęstunek do szkolnego zacisza.

     Koordynatorką apelu była opiekunka Samorządu Szkolnego, pani Beata Wrzosek - Majewska. Uroczystość prowadzili przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Farbisz oraz wiceprzewodnicząca Tatiana Smyczyńska. Sprzęt nagłaśniający obsługiwał pan Adam Stąporek, a obsługę fotograficzną zapewnił pan Paweł Łuczko. Ceremoniał wojskowy i poczty przygotowali opiekunowie klas mundurowych, panowie Andrzej Kowalewski i Krzysztof Wójciak.

      

     (ZS KP)

      

      

   • Radość zwycięzców
    • Grali w siatkówkę o puchar prezesa

     30.06.2021

     W dniu 21 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbył się Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Prezesa KSTZ „MASTERS”. W rozgrywkach uczestniczyły dwie drużyny złożone
     z uczennic i uczniów kaliskiego liceum i technikum.

     Kapitanem pierwszej drużyny był Adam Maślak, który grał z Wiktorią Jankowską, Gabrielą Jarzębską, Natalią Maślak, Mateuszem Kuzią, Mateuszem Hofmanem i Piotrem Mazurem. Rywalami tej drużyny byli zawodnicy, których kapitanem był Adam Bulkiewicz, grający z Oliwią Wołowiec, Oliwią Włodarczyk, Aleksandrą Kałużną, Maciejem Kisała, Hubertem Przybylskim i Jakubem Jakimem.

     Mecz był bardzo emocjonujący. Obie drużyny grały bardzo dobrze i na wysokim poziomie. Ostatecznie drużyna Adama Maślaka wygrała po zaciętej rywalizacji. Drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe smycze. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów determinacji i zaangażowania w grę.

     Organizatorem turnieju była nauczycielka wychowania fizycznego i jednocześnie prezes KSTZ „MASTERS”, pani Renata Effenberg-Nawrot.

      

     (ZS KP)

   • Zdjęcie z uczestnikami spotkania
    • Kaliscy licealiści poznali drogę do służby wojskowej

     30.06.2021

     W dniu 21 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z chorążym Krzysztofem Szóstakiem, przedstawicielem sekcji personalnej 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. W spotkaniu uczestniczyli licealiści z klas pierwszych i drugich o profilu wojskowym
     i policyjno-penitencjarnym. 

     Celem spotkania było przedstawienie informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej oraz zasad naboru ochotniczego do służby wojskowej. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami i możliwościami służby wojskowej, jak również ze specyfiką prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

     Spotkanie z przedstawicielem 2. BZ przybliżyło młodzieży specyfikę służby wojskowej w jednostce. Zadawane pytania dotyczyły naboru, warunków służby, wynagrodzenia i czasu pracy. Proponowane rozwiązania przez resort obrony narodowej są korzystne dla osób chętnych do służby w wojsku. Młody żołnierz może bez trudu otrzymać mieszkanie oraz rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać dodatkowe kwalifikacje.

     Spotkanie odbyło się w ramach współpracy szkoły z 2. Brygadą Zmechanizowaną. Dziękujemy Dowódcy Jednostki,  pułkownikowi  Dariuszowi Machuli za umożliwienie uczniom zapoznania się z warunkami rekrutacji i służby wojskowej. Z ramienia szkoły spotkanie zorganizował opiekun klas wojskowych
     mjr rez. Andrzej Kowalewski.

      

     (ZS KP)

   • Pracownik fabryki odpowiada na pytania uczniów
    • Kaliscy informatycy zdobywają kolejne kwalifikacje zawodowe

     23.06.2021

     W czwartek, 17 czerwca 2021 r. grupa 22 uczniów klasy 3 Technikum Informatycznego w Zespole Szkół
     w Kaliszu Pomorskim
     , pod opieką nauczyciela informatyki Szymona Minkiewicza odbyła zajęcia w fabryce należącej do firmy GMK Łobez S.A. Kaliscy informatycy zapoznali się z praktycznym zastosowaniem oprogramowania CNC w przemyśle. Przystąpili także do egzaminu końcowego, w wyniku którego uzyskali certyfikaty ukończenia kursu „Operator - programista CNC”.

     Uczniowie w halach fabrycznych zapoznali się z parkiem maszynowym firmy GMK Łobez S.A. która produkuje wyroby gumowe i gumowo-metalowe oraz konstrukcje stalowe.  Operatorzy poszczególnych urządzeń omówili zasady działaniem maszyn sterowanych numerycznie, takich jak: prasa krawędziowa, giętarka do rur i profili, frezarka czy tokarka. Wizyta w fabryce pozwoliła uczestnikom kursu zawodowego na praktyczną weryfikację wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych w szkole.

     Podsumowaniem wyjazdu oraz kursu trwającego od kwietnia 2021 r. był egzamin komisyjny potwierdzający zdobyte przez młodzież kwalifikacje. Wszyscy uczniowie przystąpili pomyślnie do egzaminu, uzyskując certyfikaty ukończenia kursu „Operator - programista CNC”.

     Kaliscy technicy zdobyli dodatkowe kwalifikacje w ramach projektu „Dostosowanie systemu kształcenia
     i szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego”
     , finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

     Dziękujemy bardzo za współpracę ze szkołą panu Grzegorzowi Kotwickiemu, dzięki któremu kaliscy technicy zdobyli dodatkowe kwalifikacje, wykraczające poza podstawę programową kształcenia w zawodzie technik informatyk. Ukończyli w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 dwa kursy i uzyskali certyfikaty, w zakresie projektowania  w aplikacji AutoCAD, a także sterowania oraz programowania maszyn sterowanych numeryczne CNC.

      

     (ZS KP)

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie