• Szkoła Letnia w Warszawie
    • Szkoła Letnia w Warszawie

     26.08.2021

     Wakacje to dla uczniów i nauczycieli czas na odpoczynek, podróże i zwiedzanie. Zdarza się jednak, że można połączyć wakacyjny relaks z nauką i rozwojem swoich pasji. W dniach od 4 do 8 sierpnia 2021 r. nauczyciel z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim Krzysztof Wójciak wraz z uczniem klasy 2c Sebastianem Rulewiczem  uczestniczyli w Szkole Letniej w Warszawie, organizowanej przez Muzeum Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

     Tematem przewodnim warsztatów było życie i męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia muzeum poświęconego błogosławionemu, spotkać się ze świadkami historii, min. siostrzenicą księdza Jerzego, jego kierowcą i przyjaciołom. Bardzo ciekawa była wizyta w Hucie Warszawa i spotkanie z przyjaciółmi księdza. To właśnie w Hucie Warszawa ksiądz Jerzy rozpoczął swoją przyjaźń i duszpasterstwo wśród robotników. Niezapomniane było również spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem, który zagrał księdza w filmie „Popiełuszko- wolność jest w nas”.

     Ostatnim elementem szkoły letniej była gra miejska dotycząca miejsc związanych z księdzem Jerzym, która przebiegała na terenie Warszawy. Uczniowie mieli ponadto możliwość  poznania pracy radiowca. Przygotowali reportaż radiowy.

     Kaliscy uczestnicy Szkoły Letniej bardzo dziękują organizatorom za bardzo ciekawe i rozwijające zajęcia oraz za możliwość bliższego poznania jednego z najwybitniejszych Polaków w naszej współczesnej historii, który za walkę o wolność Ojczyzny zapłacił najwyższą cenę.

      

     (ZSKP)

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Kaliscy licealiści z żołnierzami US Army opiekują się pomnikiem pilotów amerykańskich

     13.08.2021

     Mimo przerwy wakacyjnej uczniowie oddziału przygotowania wojskowego z kaliskiego Liceum pamiętają
     o opiece nad pomnikiem pilotów zestrzelonego w roku 1944 w okolicach Dębska amerykańskiego bombowca B-17.

     We wtorek 27 lipca 2021r. uczennice klasy 2d, oddziału przygotowania wojskowego, Sandra Michalak
     i Paulina Przybylska wraz z wychowawcą mjr rez. Andrzejem Kowalewskim, nauczycielkami języka angielskiego Magdaleną Łojek i Joanną Boniecką oraz z kapitanem Nicolasem Fasanellą i starszą szeregową Genesis Mathis z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army uporządkowali teren, zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem amerykańskich pilotów.

     Działanie odbyło się w ramach w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, realizowanego przez działające przy szkole Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” pt. „Mur,ALE historia Wojska Polskiego „Eskadra Kościuszkowska”.

     Dziękujemy za współpracę kapitanowi Nicolasowi Fasanelli oraz za wsparcie językowe pani Łucji Zajączkiewicz, tłumaczowi języka angielskiego.

      

     (ZS KP)

   • Wręczenie świadectw tegorocznym maturzystom
    • Kaliscy absolwenci odebrali świadectwa maturalne

     07.07.2021

     W poniedziałek 5 lipca 2021 r. w  ogrodzie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia świadectw tegorocznym maturzystom z liceum i technikum informatycznego.

     Świadectwa maturalne odebrało ponad stu tegorocznych absolwentów szkoły oraz absolwenci z lat ubiegłych, którzy poprawiali wyniki egzaminu. W uroczystości uczestniczył dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który pogratulował maturzystom bardzo dobrego wyniku matury. Podkreślił, że w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim nauczanie zdalne nie wpłynęło negatywnie na wyniki matury, które są lepsze niż
     w ubiegłym roku.  Jest to wynik mobilizacji i samodyscypliny młodzieży oraz wyjątkowego zaangażowania
     i skuteczności nauczycieli i wychowawców w nauczanie w trudnych warunkach pracy zdalnej.

     W uroczystości uczestniczyli wychowawcy klas maturalnych - zastępca dyrektora Katarzyna Witek, Magdalena Jarząbek, Magdalena Łojek oraz Wojciech Sztobryń.

     Po wręczeniu świadectw dyrektor szkoły życzył tegorocznym absolwentom realizacji marzeń i życiowych planów, sukcesów w dalszej edukacji oraz dostania się na wybrane studia.

      

     (ZS KP)

   • Wojtek w gronie laureatów BPI
    • Kaliski laureat konkursu Bieg Po Indeks najlepszy w rankingu ze szkół technicznych

     05.07.2021

     W piątek 2 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu Bieg Po Indeks Politechniki Koszalińskiej. Uczeń Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim Wojciech Pindor zdobył tytuł laureata i uzyskał najlepszy wynik wśród uczestników Konkursu ze szkół technicznych. Opiekunką Wojtka była zastępca dyrektora szkoły Katarzyna Witek.

     W konkursie wzięło udział 250 uczestników z województw: kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Do finału, który odbył się 18 czerwca na Politechnice w Koszalinie przystąpiło 45 uczniów. Finaliści rozwiązywali trudne zadania z trzech dziedzin nauk ścisłych: matematyki, fizyki i informatyki. Tylko 17 z nich osiągnęło tytuł laureata uzyskując powyżej 50 procent możliwych do zdobycia punktów.

     Organizatorzy przygotowali puchary wydrukowane na drukarkach 3D, nagrody dla laureatów, nauczycieli przygotowujących do konkursu oraz dla szkół. Nagrody wręczali prof. dr hab. Danuta Zawadzka rektor Politechniki Koszalińskiej, wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski, prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Wojciech Pindor otrzymał puchar, list gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe. Katarzyna Witek, opiekunka kaliskiego laureata, odebrała nagrody rzeczowe oraz gratulacje i podziękowania za doskonałe przygotowanie ucznia. Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski otrzymał puchar i dyplom uznania dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz cenną nagrodę, która wzbogaci wyposażenie pracowni informatycznej - drukarkę 3D.

     Gratulujemy Wojciechowi Pindorowi znakomitego wyniku w konkursie BPI. Tytuł laureata otwiera mu drogę na studia na Politechnice Koszalińskiej. Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji matematyczno-fizyczno-informatycznych.

     Zapraszamy do obejrzenia filmu [KLIK] z podsumowania konkursu, w którym od 6min. 3sek. wywiadu udziela nasz laureat.

      

     (ZS KP)

   • Zakończenie uroczystości - piosenka w wykonaniu Hani Bruzi
    • Zakończenie roku szkolnego w kaliskim liceum i technikum

     30.06.2021

     W piątek, 25 czerwca 2021 r., w szkolnym ogrodzie miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2020/2021
     w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.  Spotkanie miało uroczystą oprawę.  Swoją obecnością zaszczycili szkołę liczni goście. Pomimo trudności, jakie przyniósł miniony czas, wielu uczniów zostało nagrodzonych za swoją pracę i szlachetną postawę.

     Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: pan Mariusz Nagórski - Wicestarosta Drawski, pan Zbigniew Chołuj - radny Rady Powiatu Drawskiego, pan Janusz Garbacz - Burmistrz Kalisza Pomorskiego, pan Paweł Kulbacki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, radni Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą - Wojska Polskiego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej z Kalisza Pomorskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictw w Kaliszu Pomorskim
     i w Drawsku Pomorskim, wyższych uczelni - Akademii Morskiej w Szczecnie i PWSZ w Wałczu, przewodnicząca i skarbnik Rady Rodziców w ZS w Kaliszu Pomorskim oraz wyróżnieni honorowym tytułem „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”, a także delegacja żołnierzy amerykańskich. W uroczystości wzięła też udział liczna grupa rodziców.

     Po wprowadzeniu sztandaru i pocztu flagowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan dyrektor Maciej Rydzewski, który podziękował pracownikom szkoły za zaangażowanie i godną postawę
     w czasie pandemii, a uczniom za zdyscyplinowanie i pracę podczas nauki zdalnej. Podziękował również rodzicom uczniów za współpracę oraz za pomoc i wkład w rozwój szkoły zaproszonym gościom.  Następnie głos zabrali panowie Wicestarosta Drawski i Burmistrz Kalisza Pomorskiego, którzy podkreślali wysoki poziom nauczania w ZS w Kaliszu Pomorskim, rolę szkoły w środowisku lokalnym, życzyli też wszystkim udanych wakacji. Miłym gestem ze strony uczniów były róże wręczone gościom jako podziękowanie za wszystko,
     co dobrego robią dla jak najlepszego funkcjonowania szkoły.

     Jednak najważniejszym punktem apelu było wręczenie nagród,  dyplomów i świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz licznymi  osiągnięciami w konkursach sportowych i naukowych oraz uczniom, którzy realizują się w szkolnych kołach zainteresowań. Jak co roku wręczone zostały także certyfikaty językowe Cambridge English  i Instytutu Goethego oraz zaświadczenia uczęszczania na zajęcia „How to be a soldier”. Uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego otrzymali świadectwa i zaświadczenia ukończenia kursu zawodowego w zawodzie fotograf. Uczniowie klasy trzeciej technikum informatycznego uzyskali kwalifikacje z projektowania AutoCad, a także zaświadczenia
     o ukończeniu kursu z zastosowania informatyki w nawigacji morskiej. Duża grupa uczniów otrzymała nagrody za udział w projekcie Erasmus + oraz grupie medycznej Medical Team.

     Tradycją szkoły jest wręczenie statuetek i dyplomów osobom wyróżnionym tytułem honorowym „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”. W tym roku Kapituła uhonorowała panów: Łukasza Nozdrzykowskiego
     z Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciecha Musiała z PWSZ w Wałczu, majora Henryka Babickiego
     z CSWL Drawsko  i  Dariusza Czerniawskiego, kustosza Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie.

     Pan dyrektor Maciej Rydzewski podziękował członkiniom Rady Rodziców, paniom Elwirze Ponieckiej i Ewie Patyckiej, którym skończyła się kadencja, za kilkuletnią pracę na rzecz uczniów i szkoły, a także paniom Stanisławie Płaszczyńskiej, Kamili Staszewskiej-Kołtun i Grażynie Czerner za zaangażowanie i pomoc szkole
     w trudnej sytuacji związanej z obsadą stanowiska nauczyciela języka polskiego.

     Na zakończenie uroczystości uczennica klasy 2ap Hanna Bruzi zaśpiewała piosenkę, która wprowadziła wszystkich w wakacyjny nastrój. Po zakończeniu apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, aby odebrać świadectwa, a goście na poczęstunek do szkolnego zacisza.

     Koordynatorką apelu była opiekunka Samorządu Szkolnego, pani Beata Wrzosek - Majewska. Uroczystość prowadzili przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Farbisz oraz wiceprzewodnicząca Tatiana Smyczyńska. Sprzęt nagłaśniający obsługiwał pan Adam Stąporek, a obsługę fotograficzną zapewnił pan Paweł Łuczko. Ceremoniał wojskowy i poczty przygotowali opiekunowie klas mundurowych, panowie Andrzej Kowalewski i Krzysztof Wójciak.

      

     (ZS KP)

      

      

   • Radość zwycięzców
    • Grali w siatkówkę o puchar prezesa

     30.06.2021

     W dniu 21 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbył się Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Prezesa KSTZ „MASTERS”. W rozgrywkach uczestniczyły dwie drużyny złożone
     z uczennic i uczniów kaliskiego liceum i technikum.

     Kapitanem pierwszej drużyny był Adam Maślak, który grał z Wiktorią Jankowską, Gabrielą Jarzębską, Natalią Maślak, Mateuszem Kuzią, Mateuszem Hofmanem i Piotrem Mazurem. Rywalami tej drużyny byli zawodnicy, których kapitanem był Adam Bulkiewicz, grający z Oliwią Wołowiec, Oliwią Włodarczyk, Aleksandrą Kałużną, Maciejem Kisała, Hubertem Przybylskim i Jakubem Jakimem.

     Mecz był bardzo emocjonujący. Obie drużyny grały bardzo dobrze i na wysokim poziomie. Ostatecznie drużyna Adama Maślaka wygrała po zaciętej rywalizacji. Drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe smycze. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów determinacji i zaangażowania w grę.

     Organizatorem turnieju była nauczycielka wychowania fizycznego i jednocześnie prezes KSTZ „MASTERS”, pani Renata Effenberg-Nawrot.

      

     (ZS KP)

   • Zdjęcie z uczestnikami spotkania
    • Kaliscy licealiści poznali drogę do służby wojskowej

     30.06.2021

     W dniu 21 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z chorążym Krzysztofem Szóstakiem, przedstawicielem sekcji personalnej 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. W spotkaniu uczestniczyli licealiści z klas pierwszych i drugich o profilu wojskowym
     i policyjno-penitencjarnym. 

     Celem spotkania było przedstawienie informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej oraz zasad naboru ochotniczego do służby wojskowej. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami i możliwościami służby wojskowej, jak również ze specyfiką prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

     Spotkanie z przedstawicielem 2. BZ przybliżyło młodzieży specyfikę służby wojskowej w jednostce. Zadawane pytania dotyczyły naboru, warunków służby, wynagrodzenia i czasu pracy. Proponowane rozwiązania przez resort obrony narodowej są korzystne dla osób chętnych do służby w wojsku. Młody żołnierz może bez trudu otrzymać mieszkanie oraz rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać dodatkowe kwalifikacje.

     Spotkanie odbyło się w ramach współpracy szkoły z 2. Brygadą Zmechanizowaną. Dziękujemy Dowódcy Jednostki,  pułkownikowi  Dariuszowi Machuli za umożliwienie uczniom zapoznania się z warunkami rekrutacji i służby wojskowej. Z ramienia szkoły spotkanie zorganizował opiekun klas wojskowych
     mjr rez. Andrzej Kowalewski.

      

     (ZS KP)

   • Pracownik fabryki odpowiada na pytania uczniów
    • Kaliscy informatycy zdobywają kolejne kwalifikacje zawodowe

     23.06.2021

     W czwartek, 17 czerwca 2021 r. grupa 22 uczniów klasy 3 Technikum Informatycznego w Zespole Szkół
     w Kaliszu Pomorskim
     , pod opieką nauczyciela informatyki Szymona Minkiewicza odbyła zajęcia w fabryce należącej do firmy GMK Łobez S.A. Kaliscy informatycy zapoznali się z praktycznym zastosowaniem oprogramowania CNC w przemyśle. Przystąpili także do egzaminu końcowego, w wyniku którego uzyskali certyfikaty ukończenia kursu „Operator - programista CNC”.

     Uczniowie w halach fabrycznych zapoznali się z parkiem maszynowym firmy GMK Łobez S.A. która produkuje wyroby gumowe i gumowo-metalowe oraz konstrukcje stalowe.  Operatorzy poszczególnych urządzeń omówili zasady działaniem maszyn sterowanych numerycznie, takich jak: prasa krawędziowa, giętarka do rur i profili, frezarka czy tokarka. Wizyta w fabryce pozwoliła uczestnikom kursu zawodowego na praktyczną weryfikację wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych w szkole.

     Podsumowaniem wyjazdu oraz kursu trwającego od kwietnia 2021 r. był egzamin komisyjny potwierdzający zdobyte przez młodzież kwalifikacje. Wszyscy uczniowie przystąpili pomyślnie do egzaminu, uzyskując certyfikaty ukończenia kursu „Operator - programista CNC”.

     Kaliscy technicy zdobyli dodatkowe kwalifikacje w ramach projektu „Dostosowanie systemu kształcenia
     i szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego”
     , finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

     Dziękujemy bardzo za współpracę ze szkołą panu Grzegorzowi Kotwickiemu, dzięki któremu kaliscy technicy zdobyli dodatkowe kwalifikacje, wykraczające poza podstawę programową kształcenia w zawodzie technik informatyk. Ukończyli w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 dwa kursy i uzyskali certyfikaty, w zakresie projektowania  w aplikacji AutoCAD, a także sterowania oraz programowania maszyn sterowanych numeryczne CNC.

      

     (ZS KP)

   • Finaliści BPI z nauczycielką przed politechniką
    • Uczniowie z kaliskiego technikum finalistami konkursu Bieg Po Indeks

     23.06.2021

     W piątek 18 czerwca 2021r., w auli Politechniki Koszalińskiej odbył się finał  XXIV edycji Konkursu Bieg
     Po Indeks Politechniki Koszalińskiej
     .  W gronie pięćdziesięciu finalistów konkursu znaleźli się Wojciech Pindor i Paulina Polewczak z Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Finaliści rozwiązywali zadania z matematyki, fizyki i informatyki, walcząc o indeks Politechniki Koszalińskiej
      i tytuł laureata konkursu. Na wyniki poczekamy do 25 czerwca    2021 r. Celem konkursu jest propagowanie nauk technicznych, a udział w nim jest doskonałą okazją do powtórzenia wiadomości przed maturą. Konkurs prowadzony był w trzech etapach. Pierwszy etap miał charakter przygotowawczy do konkursu. Polegał
     na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki oraz informatyki. Drugi etap - półfinał konkursu, odbywał się
     za pośrednictwem platformy e-learningowej.
     Uczniowie, aby zakwalifikować się do finału rozwiązywali zadania z poziomu rozszerzonego. Trzeci etap konkursu to piątkowy finał. Realizowany był w formie pisemnej, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej. Do Konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka matematyki Katarzyna Witek

     - Bardzo się cieszę, że moi uczniowie znaleźli się w finale Konkursu BPI. Czas pandemii spowodował, że w 2020r. organizatorzy zakończyli Konkurs tylko na pierwszym etapie. W tym roku udało się zrealizować wszystkie etapy. Gratuluję Wojtkowi i Paulinie rozwijania pasji w dziedzinie nauk ścisłych. Z niecierpliwością oczekuję na wyniki, powiedziała zastępca dyrektora ZS w Kaliszu Pomorskim, Katarzyna Witek.

     (ZS KP)

   • Uczestnicy warsztatów podczas spotkania online
    • Studia nie tylko w Anglii

     23.06.2021

     W dniu 17 czerwca 2021 r. grupa uczniów klasy dwujęzycznej 2ag Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim uczestniczyła w warsztatach online na temat możliwości studiowania za granicą.

     Spotkanie miało na celu objaśnienie wieloetapowego procesu rekrutacyjnego na uczelniach nie tylko
     w Wielkiej Brytanii, ale też w Szwecji, Niemczech, Danii czy Norwegii. Uczestnicy spotkania dostali wskazówki jak powinni wykorzystać czas wakacji, by przygotować się do aplikowania na zagraniczne uczelnie wyższe. Jednak najcenniejszą wskazówką podczas spotkania była informacja o konieczności posiadania certyfikatu językowego IELTS (International English Language Testing System) do którego uczniowie zaczną się przygotowywać już od września 2021.

     IELTS jest certyfikatem weryfikującym znajomość języka angielskiego u osób, które chcą pracować
     lub studiować w miejscach, w których ten język jest głównym językiem komunikacji. Certyfikat IELTS uznawany jest na uczelniach, w firmach i instytucjach w wielu krajach na całym świecie. Jest on również warunkiem koniecznym w przypadku emigracji do Kanady, Nowej Zelandii czy Australii.

     W Kaliszu Pomorskim z roku na rok przybywa licealistów, którzy zainteresowani są studiowaniem za granicą
     i w związku z tym zwracają się z prośbą o pomoc do anglistów, którzy każdą z takich osób przeprowadzają indywidualnie przez proces rekrutacyjny.

     Warsztaty prowadzone były w języku angielskim. przez pana Janusz Dargiewicza, Certyfikowanego Konsultanta Edukacyjnego British Council. Dziękujemy panu Januszowi Dargiewiczowi za profesjonalizm oraz przedstawienie młodzieży nowych możliwości studiowania  za granicą.

     Organizatorkami spotkania były nauczycielki języka angielskiego – Magdalena Łojek i Joanna Boniecka.

      

     (ZS KP)

   • Kaliscy nauczyciele wyróżnieni medalami w lutym z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem
    • Kaliscy nauczyciele odebrali odznaczenia i medale

     21.06.2021

     W dniu 16 czerwca 2021 r. w auli Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa zachodniopomorskiego. Wśród odznaczonych znalazło się dziewięcioro nauczycieli i pracownik obsługi z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Gospodarzem wydarzenia była Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.
     W uroczystości wziął także udział Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz. Podczas uroczystości Kurator i Wojewoda wręczyli odznaczenia i medale nauczycielom za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za szczególne osiągniecia w pracy z uczniami.

     Najliczniejszą grupą wyróżnionych podczas uroczystości byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. Brązowy Krzyż Zasługi oraz srebrny Medal za Długoletnią Służbę odebrał dyrektor szkoły pan Maciej Rydzewski, Złoty Medal za Długoletnią Służbę odebrała pani Mirosława Kacperska, Srebrne Medale Za Długoletnią Służbę odebrali: zastępca dyrektora szkoły pani Katarzyna Witek oraz pan Adam Stąporek, Brązowe Medale za Długoletnią Służbę odebrali: pani Anna Józiak oraz pan Paweł Łuczko.

     W uroczystości nie mogli wziąć udziału także wyróżnieni medalami kaliscy nauczyciele i pracownicy obsługi: pani Joanna Mączkowska, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, pani Emilia Grabowska - Grządziel, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę i szefowa kuchni szkolnej pani Iwona Szczęsna, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę.

     Warto podkreślić, że oprócz wymienionych nauczycieli wcześniej, w lutym 2021 r. Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrały również panie: Anna Józiak, Renata Effenberg - Nawrot,
     Emilia Grabowska - Grządziel i Danuta Stempień
     .

     „Tak duża liczba wyróżnionych nauczycieli świadczy o uznaniu jakim cieszy się praca kaliskich pedagogów nie tylko w powiecie i województwie, ale też na szczeblu centralnym. Jest również formą docenienia sukcesów w pracy zawodowej i wkładu w rozwój oświaty pracowników Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim” - powiedział dyrektor  szkoły Maciej Rydzewski.

     (ZS KP)

   • Zbiórka kadetów
    • Szkolenie poligonowe Oddziału Przygotowania Wojskowego

     21.06.2021

     W dniu 14 czerwca 2021r. kadeci z klasy 1b - Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół
     w Kaliszu Pomorskim
     wraz z opiekunem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli po raz ostatni
     w tym roku szkolnym w praktycznym szkoleniu na ośrodku poligonowym Studnica, podnosząc swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią, pomocy medycznej i taktyce. Szkolenie zostało zrealizowane
     we współpracy z jednostką patronacką klasy - CSWL Drawsko.

     Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych kadeci w garnizonie Oleszno zapoznali się w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z wystawą uzbrojenia i wyposażenia z czasów II wojny światowej.
     Po wystawie w bardzo ciekawy sposób oprowadził uczniów pan Wiesław Piotrowski, pasjonat historii, kolekcjoner i znawca barwy i broni. Kadetów w Sali Tradycji swoją obecnością zaszczycił
     Komendant CSWL Drawsko płk Marek Gmurski, który zachęcał młodych ludzi do podjęcia w przyszłości służby wojskowej. Znawcą militariów okazał się kadet Hubert Dudzik, wyróżniony nagrodą przez Komendanta CSWL.

     Następnie kadeci przemieścili się na szkolenie, na strzelnicy Studnica. Po omówieniu warunków bezpieczeństwa przystąpili do szkolenia na punktach nauczania. Dokuczliwy upał jaki towarzyszył szkolonym zmuszał wszystkich do większego wysiłku. Niezbędna do przetrwania w warunkach poligonowych okazała się woda otrzymana przez uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwali instruktorzy z CSWL pod kierunkiem mjra Marcina Pracowitego oraz mjra Henryka Babickiego.

     Na koniec uczestnicy szkolenia przy ognisku i kiełbaskach wymieniali się doświadczeniami.  Instruktorzy wskazali najlepiej ćwiczących, wśród których znalazły się kadetki Wiktoria Czyżewska Wiktoria i Hanna Grabowska. Gratulujemy.

     Dziękujemy żołnierzom, instruktorom i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych na poligonie oraz Komendantowi CSWL Drawsko
     płk Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klasy wojskowej możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

      

     (ZS KP)

    • Uczniowie ZS w Kaliszu Pomorskim pojadą na Łotwę

     21.06.2021

     W połowie czerwca 2021 r. Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim otrzymał informację o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu wymiany międzynarodowej uczniów ze szkołą z Łotwy pn. „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat”.

     Projekt jest finansowany z Programu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkoła otrzymała dotację w wysokości  74.054 zł. Partnerem przyjmującym kaliską młodzież i nauczycieli będzie szkoła średnia w Jaunpils na Łowie.

     Projekt będzie realizowany przez pół roku, począwszy od 27 czerwca 2021 r. Dotyczy propagowania i podnoszenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, której będą uczyli młodzież ze szkoły łotewskiej polscy licealiści działający w grupie medycznej Medical Team. Będzie też wzmacniał i rozszerzał kompetencje uczniów z języka angielskiego oraz umiejętność współpracy w grupie
     oraz przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia innym osobom. Działania zostaną rozszerzone o naukę tańców ludowych - polskich
     i łotewskich. Poszerzą też wiedzę młodzieży o historii i kulturze naszych narodów.  Autorką i koordynatorką projektu ze szkoły jest nauczycielka matematyki, pani Anna Arcimowicz.

     Nabór uczestników już wkrótce!!!  Zapraszamy!

      

     (ZS KP)

   • Logo DNTE
    • Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim zwycięzcą konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r.

     21.06.2021

     W dniu 15 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji
     i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Pierwsze miejsce
     w kategorii szkół ponadpodstawowych zajął
     Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
     .

     W konkursie wyróżnionych zostało 7 szkół, w tym 3 ponadpodstawowe, które wcześniej zgłosiły swój udział
     w Dniu Nowych Technologii w Edukacji jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono te przedszkola, szkoły i placówki, które wykazały się najlepszym pomysłem na zorganizowanie DNTE. Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE, ciekawy
     i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
     oraz atrakcyjność wykonania relacji.

     Udział w DNTE wymagał od nauczycieli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim nie tylko kreatywności
     i umiejętności zastosowania technologii TIK, w tym platformy E-podręczniki, w pracy z uczniami, ale też współpracy w przygotowaniu wydarzenia i relacji z niego.

     Koordynatorką działań w ramach DNTE była zastępca dyrektora szkoły, Katarzyna Witek. Relację
     z wydarzenia we współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów przygotowała
     nauczycielka informatyki Marta Woźniak. W organizację DNTE oprócz wymienionych, zaangażowali się następujący nauczyciele
     ZS w Kaliszu Pomorskim:
     Zyta Bogacz, Izabella Chojnacka, Zbigniew Jarząbek, Agnieszka Kubat, Kamila Kulik, Maciej Rydzewski, Sebastian Stateczny, Adam Stąporek, Artur Stąporek, Danuta Stempień, Magdalena Wiśniewska, Beata Wrzosek - Majewska.

     - Bardzo cieszę się z sukcesu szkoły w konkursie z okazji DNTE. Gratuluje nauczycielom. To przede wszystkim docenienie ich zaangażowania w pracę z uczniami, podczas której wykorzystują różnorodne narzędzia TIK, powiedział dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim, Maciej Rydzewski.

      (ZS KP)

      

     Link do nagrodzonej relacji z DNTE:

     https://moje.zpe.gov.pl/a/anonymous/DBi5XnJzd/sKdOzkQ1

   • Wspólne zdjęcie na zakończenie zawodów
    • Dwumecz z żołnierzami amerykańskimi

     20.06.2021

     W dniu 15 czerwca 2021 r. uczniowie kaliskiego liceum i technikum rozegrali dwumecz w piłkę nożną
     i koszykówkę z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi na poligonie drawskim. Było to kolejne działanie
     w ramach współpracy szkoły z Armią Amerykańską.

     Mecze dostarczyły obu stronom sportowych emocji. Przede wszystkim chodziło jednak o dobrą zabawę zarówno dla kibiców, jak i zawodników oraz wzajemne poznanie i umacnianie przyjaźni polsko
     - amerykańskiej.

     Pierwszy z meczów odbył się na boisku w kompleksie sportowym „Orlik” przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Mecz koszykówki został rozegrany w nowoczesnej hali sportowej należącej do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców
     - nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Pomoc medyczną zabezpieczały uczennice z grupy Medical Team.

     Obie drużyny po zakończeniu rywalizacji i hymnach państwowych otrzymały od dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy i medale. Organizatorkami zawodów ze strony szkoły były - nauczycielka wychowania fizycznego, pani Martyna Pacześna oraz nauczycieli języka angielskiego, panie Joanna Boniecka i Magdalena Łojek.

     Dziękujemy za owocną współpracę dowódcy drużyny żołnierzy amerykańskich kapitanowi Nicolasowi Fasanelli. Składamy również podziękowania sędziom zawodów, nauczycielom wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - panom Zbigniewowi Witkowi i Waldemarowi Pawluczukowi. Za użyczenie hali sportowej dziękujemy dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, pani Dorocie Ławniczak.

      

     (ZS KP)

   • Zuzanna Sumara odbiera gratulacje i nagrody od organizatorów konkursu
    • Kaliska laureatka odebrała gratulacje i nagrody

     20.06.2021

     W dniu 14 czerwca 2021 r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w II edycji konkursu pn. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Wśród 20 laureatów konkursu znalazła się kaliska licealistka z klasy 1a Zuzanna Sumara.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska–Kulesza oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk. Pani Kurator i pan Dyrektor pogratulowali zwycięzcom zaangażowania i historycznej pasji. Nagrodzone prace zostaną zebrane
     w specjalnie z tej okazji przygotowanej i wydanej przez Kuratorium i Archiwum Państwowe publikacji.

     Gratulujemy Zuzannie, życzymy rozwijania historycznej pasji oraz kolejnych sukcesów w konkursach.

      

     (ZS KP)

   • Kaliscy licealiści z dyrektorem szkoły i kapitanem Tomaszem Bryckim z WKU Szczecinek
    • Delegacja ZS w Kaliszu Pomorskim na święcie 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

     18.06.2021

     W dniu 11 czerwca 2021 r. delegacja Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim na zaproszenie Komendanta
     ppłk-a Bogusława Pisały
     , wzięła udział w obchodach 10. rocznicy powstania 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie. W skład delegacji weszli dyrektor szkoły Maciej Rydzewski oraz uczniowie
     i wychowawca klasy wojskowej 2c, mjr rez. Andrzej Kowalewski
     .

     Uczniowie mieli okazję zapoznania się z ceremoniałem wojskowym. Dużym przeżyciem był dla nich udział
     w defiladzie wraz z żołnierzami  i orkiestrą wojskową. Po uroczystości obejrzeli sprzęt wojskowy, w tym najnowszy sprzęt Wojska Polskiego - moździerz samobieżny M120 Rak. Po wzmocnieniu wojskową grochówką młodzież została oprowadzona przez Daniela „Wojnę” Iwańskiego, konsultanta mundurów
     i batalistyki z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu po wystawie historycznej broni i wyposażenia z okresu
     II wojny światowej, przygotowanej w Sali Tradycji CSWL Drawsko.

     Udział w święcie 16. WOG był dla dyrektora szkoły okazją do podziękowania Komendantowi, żołnierzom
     i pracownikom za współpracę oraz złożenia życzeń sukcesów i wytrwałości w służbie Ojczyźnie. Dyrektor szkoły otrzymał z rąk Komendanta 16. WOG pamiątkowy medal przygotowany z okazji 10. rocznicy powstania jednostki.

     Dziękujemy Komendantowi, żołnierzom i pracownikom 16. WOG za zaproszenie na uroczystości rocznicowe
     i gościnne przyjęcie kaliskich licealistów wraz z opiekunami.

      

     (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie uczestników certyfikatu z zastępcą dyrektora szkoły
    • Certyfikaty z języka niemieckiego

     18.06.2021

     W dniu 8 czerwca 2021 r. siedmioro uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim przystąpiło do certyfikatu z języka niemieckiego. Egzamin został przeprowadzony w szkole pod nadzorem dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Goethe – Institut oddział w Szczecinie Izabeli Zalewskiej.

     Uczniowie przystąpili do części pisemnej egzaminu, który sprawdzał umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, tworzenie tekstów użytkowych - listu prywatnego, listu formalnego oraz odniesienie się do opinii wpisu na forum i wypowiedzi opiniującej. W części ustnej zdający realizowali zadania w parach - planowanie wyznaczonego zadania oraz wypowiedź w postaci monologu na wylosowany temat.

     Oczekując na wyniki już teraz gratulujemy uczestnikom pasji i zaangażowania w przygodzie z językiem niemieckim, którego znajomość daje ogromne możliwości studiowania i interesującej pracy w krajach niemieckojęzycznych.

     Kaliskich licealistów do certyfikatów przygotowywała i zorganizowała egzamin nauczycielka języka niemieckiego Mirosława Kacperska. Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie certyfikatów.

      

     (ZS KP)

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie