• Finaliści BPI z nauczycielką przed politechniką
    • Uczniowie z kaliskiego technikum finalistami konkursu Bieg Po Indeks

     23.06.2021

     W piątek 18 czerwca 2021r., w auli Politechniki Koszalińskiej odbył się finał  XXIV edycji Konkursu Bieg
     Po Indeks Politechniki Koszalińskiej
     .  W gronie pięćdziesięciu finalistów konkursu znaleźli się Wojciech Pindor i Paulina Polewczak z Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Finaliści rozwiązywali zadania z matematyki, fizyki i informatyki, walcząc o indeks Politechniki Koszalińskiej
      i tytuł laureata konkursu. Na wyniki poczekamy do 25 czerwca    2021 r. Celem konkursu jest propagowanie nauk technicznych, a udział w nim jest doskonałą okazją do powtórzenia wiadomości przed maturą. Konkurs prowadzony był w trzech etapach. Pierwszy etap miał charakter przygotowawczy do konkursu. Polegał
     na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki oraz informatyki. Drugi etap - półfinał konkursu, odbywał się
     za pośrednictwem platformy e-learningowej.
     Uczniowie, aby zakwalifikować się do finału rozwiązywali zadania z poziomu rozszerzonego. Trzeci etap konkursu to piątkowy finał. Realizowany był w formie pisemnej, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej. Do Konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka matematyki Katarzyna Witek

     - Bardzo się cieszę, że moi uczniowie znaleźli się w finale Konkursu BPI. Czas pandemii spowodował, że w 2020r. organizatorzy zakończyli Konkurs tylko na pierwszym etapie. W tym roku udało się zrealizować wszystkie etapy. Gratuluję Wojtkowi i Paulinie rozwijania pasji w dziedzinie nauk ścisłych. Z niecierpliwością oczekuję na wyniki, powiedziała zastępca dyrektora ZS w Kaliszu Pomorskim, Katarzyna Witek.

     (ZS KP)

   • Uczestnicy warsztatów podczas spotkania online
    • Studia nie tylko w Anglii

     23.06.2021

     W dniu 17 czerwca 2021 r. grupa uczniów klasy dwujęzycznej 2ag Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim uczestniczyła w warsztatach online na temat możliwości studiowania za granicą.

     Spotkanie miało na celu objaśnienie wieloetapowego procesu rekrutacyjnego na uczelniach nie tylko
     w Wielkiej Brytanii, ale też w Szwecji, Niemczech, Danii czy Norwegii. Uczestnicy spotkania dostali wskazówki jak powinni wykorzystać czas wakacji, by przygotować się do aplikowania na zagraniczne uczelnie wyższe. Jednak najcenniejszą wskazówką podczas spotkania była informacja o konieczności posiadania certyfikatu językowego IELTS (International English Language Testing System) do którego uczniowie zaczną się przygotowywać już od września 2021.

     IELTS jest certyfikatem weryfikującym znajomość języka angielskiego u osób, które chcą pracować
     lub studiować w miejscach, w których ten język jest głównym językiem komunikacji. Certyfikat IELTS uznawany jest na uczelniach, w firmach i instytucjach w wielu krajach na całym świecie. Jest on również warunkiem koniecznym w przypadku emigracji do Kanady, Nowej Zelandii czy Australii.

     W Kaliszu Pomorskim z roku na rok przybywa licealistów, którzy zainteresowani są studiowaniem za granicą
     i w związku z tym zwracają się z prośbą o pomoc do anglistów, którzy każdą z takich osób przeprowadzają indywidualnie przez proces rekrutacyjny.

     Warsztaty prowadzone były w języku angielskim. przez pana Janusz Dargiewicza, Certyfikowanego Konsultanta Edukacyjnego British Council. Dziękujemy panu Januszowi Dargiewiczowi za profesjonalizm oraz przedstawienie młodzieży nowych możliwości studiowania  za granicą.

     Organizatorkami spotkania były nauczycielki języka angielskiego – Magdalena Łojek i Joanna Boniecka.

      

     (ZS KP)

   • Kaliscy nauczyciele wyróżnieni medalami w lutym z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem
    • Kaliscy nauczyciele odebrali odznaczenia i medale

     21.06.2021

     W dniu 16 czerwca 2021 r. w auli Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa zachodniopomorskiego. Wśród odznaczonych znalazło się dziewięcioro nauczycieli i pracownik obsługi z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Gospodarzem wydarzenia była Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.
     W uroczystości wziął także udział Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz. Podczas uroczystości Kurator i Wojewoda wręczyli odznaczenia i medale nauczycielom za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za szczególne osiągniecia w pracy z uczniami.

     Najliczniejszą grupą wyróżnionych podczas uroczystości byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. Brązowy Krzyż Zasługi oraz srebrny Medal za Długoletnią Służbę odebrał dyrektor szkoły pan Maciej Rydzewski, Złoty Medal za Długoletnią Służbę odebrała pani Mirosława Kacperska, Srebrne Medale Za Długoletnią Służbę odebrali: zastępca dyrektora szkoły pani Katarzyna Witek oraz pan Adam Stąporek, Brązowe Medale za Długoletnią Służbę odebrali: pani Anna Józiak oraz pan Paweł Łuczko.

     W uroczystości nie mogli wziąć udziału także wyróżnieni medalami kaliscy nauczyciele i pracownicy obsługi: pani Joanna Mączkowska, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, pani Emilia Grabowska - Grządziel, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę i szefowa kuchni szkolnej pani Iwona Szczęsna, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę.

     Warto podkreślić, że oprócz wymienionych nauczycieli wcześniej, w lutym 2021 r. Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrały również panie: Anna Józiak, Renata Effenberg - Nawrot,
     Emilia Grabowska - Grządziel i Danuta Stempień
     .

     „Tak duża liczba wyróżnionych nauczycieli świadczy o uznaniu jakim cieszy się praca kaliskich pedagogów nie tylko w powiecie i województwie, ale też na szczeblu centralnym. Jest również formą docenienia sukcesów w pracy zawodowej i wkładu w rozwój oświaty pracowników Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim” - powiedział dyrektor  szkoły Maciej Rydzewski.

     (ZS KP)

   • Zbiórka kadetów
    • Szkolenie poligonowe Oddziału Przygotowania Wojskowego

     21.06.2021

     W dniu 14 czerwca 2021r. kadeci z klasy 1b - Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół
     w Kaliszu Pomorskim
     wraz z opiekunem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli po raz ostatni
     w tym roku szkolnym w praktycznym szkoleniu na ośrodku poligonowym Studnica, podnosząc swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią, pomocy medycznej i taktyce. Szkolenie zostało zrealizowane
     we współpracy z jednostką patronacką klasy - CSWL Drawsko.

     Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych kadeci w garnizonie Oleszno zapoznali się w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z wystawą uzbrojenia i wyposażenia z czasów II wojny światowej.
     Po wystawie w bardzo ciekawy sposób oprowadził uczniów pan Wiesław Piotrowski, pasjonat historii, kolekcjoner i znawca barwy i broni. Kadetów w Sali Tradycji swoją obecnością zaszczycił
     Komendant CSWL Drawsko płk Marek Gmurski, który zachęcał młodych ludzi do podjęcia w przyszłości służby wojskowej. Znawcą militariów okazał się kadet Hubert Dudzik, wyróżniony nagrodą przez Komendanta CSWL.

     Następnie kadeci przemieścili się na szkolenie, na strzelnicy Studnica. Po omówieniu warunków bezpieczeństwa przystąpili do szkolenia na punktach nauczania. Dokuczliwy upał jaki towarzyszył szkolonym zmuszał wszystkich do większego wysiłku. Niezbędna do przetrwania w warunkach poligonowych okazała się woda otrzymana przez uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwali instruktorzy z CSWL pod kierunkiem mjra Marcina Pracowitego oraz mjra Henryka Babickiego.

     Na koniec uczestnicy szkolenia przy ognisku i kiełbaskach wymieniali się doświadczeniami.  Instruktorzy wskazali najlepiej ćwiczących, wśród których znalazły się kadetki Wiktoria Czyżewska Wiktoria i Hanna Grabowska. Gratulujemy.

     Dziękujemy żołnierzom, instruktorom i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych na poligonie oraz Komendantowi CSWL Drawsko
     płk Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klasy wojskowej możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

      

     (ZS KP)

    • Uczniowie ZS w Kaliszu Pomorskim pojadą na Łotwę

     21.06.2021

     W połowie czerwca 2021 r. Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim otrzymał informację o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu wymiany międzynarodowej uczniów ze szkołą z Łotwy pn. „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat”.

     Projekt jest finansowany z Programu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkoła otrzymała dotację w wysokości  74.054 zł. Partnerem przyjmującym kaliską młodzież i nauczycieli będzie szkoła średnia w Jaunpils na Łowie.

     Projekt będzie realizowany przez pół roku, począwszy od 27 czerwca 2021 r. Dotyczy propagowania i podnoszenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, której będą uczyli młodzież ze szkoły łotewskiej polscy licealiści działający w grupie medycznej Medical Team. Będzie też wzmacniał i rozszerzał kompetencje uczniów z języka angielskiego oraz umiejętność współpracy w grupie
     oraz przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia innym osobom. Działania zostaną rozszerzone o naukę tańców ludowych - polskich
     i łotewskich. Poszerzą też wiedzę młodzieży o historii i kulturze naszych narodów.  Autorką i koordynatorką projektu ze szkoły jest nauczycielka matematyki, pani Anna Arcimowicz.

     Nabór uczestników już wkrótce!!!  Zapraszamy!

      

     (ZS KP)

   • Logo DNTE
    • Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim zwycięzcą konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r.

     21.06.2021

     W dniu 15 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji
     i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Pierwsze miejsce
     w kategorii szkół ponadpodstawowych zajął
     Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
     .

     W konkursie wyróżnionych zostało 7 szkół, w tym 3 ponadpodstawowe, które wcześniej zgłosiły swój udział
     w Dniu Nowych Technologii w Edukacji jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono te przedszkola, szkoły i placówki, które wykazały się najlepszym pomysłem na zorganizowanie DNTE. Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE, ciekawy
     i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
     oraz atrakcyjność wykonania relacji.

     Udział w DNTE wymagał od nauczycieli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim nie tylko kreatywności
     i umiejętności zastosowania technologii TIK, w tym platformy E-podręczniki, w pracy z uczniami, ale też współpracy w przygotowaniu wydarzenia i relacji z niego.

     Koordynatorką działań w ramach DNTE była zastępca dyrektora szkoły, Katarzyna Witek. Relację
     z wydarzenia we współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów przygotowała
     nauczycielka informatyki Marta Woźniak. W organizację DNTE oprócz wymienionych, zaangażowali się następujący nauczyciele
     ZS w Kaliszu Pomorskim:
     Zyta Bogacz, Izabella Chojnacka, Zbigniew Jarząbek, Agnieszka Kubat, Kamila Kulik, Maciej Rydzewski, Sebastian Stateczny, Adam Stąporek, Artur Stąporek, Danuta Stempień, Magdalena Wiśniewska, Beata Wrzosek - Majewska.

     - Bardzo cieszę się z sukcesu szkoły w konkursie z okazji DNTE. Gratuluje nauczycielom. To przede wszystkim docenienie ich zaangażowania w pracę z uczniami, podczas której wykorzystują różnorodne narzędzia TIK, powiedział dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim, Maciej Rydzewski.

      (ZS KP)

      

     Link do nagrodzonej relacji z DNTE:

     https://moje.zpe.gov.pl/a/anonymous/DBi5XnJzd/sKdOzkQ1

   • Wspólne zdjęcie na zakończenie zawodów
    • Dwumecz z żołnierzami amerykańskimi

     20.06.2021

     W dniu 15 czerwca 2021 r. uczniowie kaliskiego liceum i technikum rozegrali dwumecz w piłkę nożną
     i koszykówkę z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi na poligonie drawskim. Było to kolejne działanie
     w ramach współpracy szkoły z Armią Amerykańską.

     Mecze dostarczyły obu stronom sportowych emocji. Przede wszystkim chodziło jednak o dobrą zabawę zarówno dla kibiców, jak i zawodników oraz wzajemne poznanie i umacnianie przyjaźni polsko
     - amerykańskiej.

     Pierwszy z meczów odbył się na boisku w kompleksie sportowym „Orlik” przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Mecz koszykówki został rozegrany w nowoczesnej hali sportowej należącej do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców
     - nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Pomoc medyczną zabezpieczały uczennice z grupy Medical Team.

     Obie drużyny po zakończeniu rywalizacji i hymnach państwowych otrzymały od dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy i medale. Organizatorkami zawodów ze strony szkoły były - nauczycielka wychowania fizycznego, pani Martyna Pacześna oraz nauczycieli języka angielskiego, panie Joanna Boniecka i Magdalena Łojek.

     Dziękujemy za owocną współpracę dowódcy drużyny żołnierzy amerykańskich kapitanowi Nicolasowi Fasanelli. Składamy również podziękowania sędziom zawodów, nauczycielom wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - panom Zbigniewowi Witkowi i Waldemarowi Pawluczukowi. Za użyczenie hali sportowej dziękujemy dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, pani Dorocie Ławniczak.

      

     (ZS KP)

   • Zuzanna Sumara odbiera gratulacje i nagrody od organizatorów konkursu
    • Kaliska laureatka odebrała gratulacje i nagrody

     20.06.2021

     W dniu 14 czerwca 2021 r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w II edycji konkursu pn. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Wśród 20 laureatów konkursu znalazła się kaliska licealistka z klasy 1a Zuzanna Sumara.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska–Kulesza oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk. Pani Kurator i pan Dyrektor pogratulowali zwycięzcom zaangażowania i historycznej pasji. Nagrodzone prace zostaną zebrane
     w specjalnie z tej okazji przygotowanej i wydanej przez Kuratorium i Archiwum Państwowe publikacji.

     Gratulujemy Zuzannie, życzymy rozwijania historycznej pasji oraz kolejnych sukcesów w konkursach.

      

     (ZS KP)

   • Kaliscy licealiści z dyrektorem szkoły i kapitanem Tomaszem Bryckim z WKU Szczecinek
    • Delegacja ZS w Kaliszu Pomorskim na święcie 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

     18.06.2021

     W dniu 11 czerwca 2021 r. delegacja Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim na zaproszenie Komendanta
     ppłk-a Bogusława Pisały
     , wzięła udział w obchodach 10. rocznicy powstania 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie. W skład delegacji weszli dyrektor szkoły Maciej Rydzewski oraz uczniowie
     i wychowawca klasy wojskowej 2c, mjr rez. Andrzej Kowalewski
     .

     Uczniowie mieli okazję zapoznania się z ceremoniałem wojskowym. Dużym przeżyciem był dla nich udział
     w defiladzie wraz z żołnierzami  i orkiestrą wojskową. Po uroczystości obejrzeli sprzęt wojskowy, w tym najnowszy sprzęt Wojska Polskiego - moździerz samobieżny M120 Rak. Po wzmocnieniu wojskową grochówką młodzież została oprowadzona przez Daniela „Wojnę” Iwańskiego, konsultanta mundurów
     i batalistyki z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu po wystawie historycznej broni i wyposażenia z okresu
     II wojny światowej, przygotowanej w Sali Tradycji CSWL Drawsko.

     Udział w święcie 16. WOG był dla dyrektora szkoły okazją do podziękowania Komendantowi, żołnierzom
     i pracownikom za współpracę oraz złożenia życzeń sukcesów i wytrwałości w służbie Ojczyźnie. Dyrektor szkoły otrzymał z rąk Komendanta 16. WOG pamiątkowy medal przygotowany z okazji 10. rocznicy powstania jednostki.

     Dziękujemy Komendantowi, żołnierzom i pracownikom 16. WOG za zaproszenie na uroczystości rocznicowe
     i gościnne przyjęcie kaliskich licealistów wraz z opiekunami.

      

     (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie uczestników certyfikatu z zastępcą dyrektora szkoły
    • Certyfikaty z języka niemieckiego

     18.06.2021

     W dniu 8 czerwca 2021 r. siedmioro uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim przystąpiło do certyfikatu z języka niemieckiego. Egzamin został przeprowadzony w szkole pod nadzorem dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Goethe – Institut oddział w Szczecinie Izabeli Zalewskiej.

     Uczniowie przystąpili do części pisemnej egzaminu, który sprawdzał umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, tworzenie tekstów użytkowych - listu prywatnego, listu formalnego oraz odniesienie się do opinii wpisu na forum i wypowiedzi opiniującej. W części ustnej zdający realizowali zadania w parach - planowanie wyznaczonego zadania oraz wypowiedź w postaci monologu na wylosowany temat.

     Oczekując na wyniki już teraz gratulujemy uczestnikom pasji i zaangażowania w przygodzie z językiem niemieckim, którego znajomość daje ogromne możliwości studiowania i interesującej pracy w krajach niemieckojęzycznych.

     Kaliskich licealistów do certyfikatów przygotowywała i zorganizowała egzamin nauczycielka języka niemieckiego Mirosława Kacperska. Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie certyfikatów.

      

     (ZS KP)

   • Koniec pracy
    • Uczniowie przygotowywali ścianę pod mural historyczny

     16.06.2021

     Uczniowie klas wojskowych kaliskiego liceum spędzili pracowicie czwartkowe popołudnie i wieczór
     w dniu 10 czerwca 2021 r. Pod opieką nauczyciela przysposobienia wojskowego mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego zbili luźny tynk ze ściany, na której powstanie mural historyczny dofinasowany przez MON
     w ramach projektu działającego przy szkole Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”.

     Praca nad przygotowaniem ściany pod mural nie była łatwa, ale młodzieży nie brakowało motywacji i chęci
     do pracy. Łącznie siedmioro uczniów wraz z nauczycielem poświęciło sześć godzin w całości skuwając tynk
     ze ściany. W pracach przygotowawczych nad muralem wzięli udział uczniowie klas wojskowych, klasy 1b
     - kadet Hubert Dudzik i kadet Bartosz Malec oraz klasy 2d - kadet Szymon Zioło, kadet Jakub Wiewiórkowski, kadet Konrad Andrukaniec, kadetka Weronika Mazur i kadetka Agata Bober.

     Dzięki zaangażowaniu kadetów już w tym tygodniu będzie możliwe podjęcie kolejnych prac remontowych przygotowujących powierzchnię ściany, na której powstanie mural „Eskadra Kościuszkowska”. Fachową pomoc w przygotowaniu muru zadeklarowała firma CeMaBud Centrum Materiałów Budowlanych z Kalisza Pomorskiego, należąca do pana Cezarego Gozdery. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                               (ZS KP)

      

   • Pamiątkowe zdjęcie
    • Warsztaty z żołnierzami US Army

     16.06.2021

     W środę, 9 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim żołnierze amerykańscy z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army kapitan Nicolas Fasanella i sierżant Todd wraz z medykami z
     7 Batalionu Kawalerii (1-7 CAV) US Army przeprowadzili warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów z klasy wojskowej i szkolnej grupy medycznej Medical Team. Amerykanie spotkali się również z uczniami klas dwujęzycznych.

     Spotkanie było podzielone na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną. Podczas pierwszej części uczniowie drugiej klasy o profilu wojskowym uczestniczący w programie własnym „How to be a Soldier” oraz grupa uczniów z grupy medycznej Medical Team brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie nie tylko mieli okazję ćwiczyć język angielski specjalistyczny, ale także wykorzystać wiedzę w praktyce korzystając ze sprzętu, doświadczenia i wskazówek  prowadzących szkolenie żołnierzy amerykańskich. Druga część spotkania skierowana była do uczniów klas dwujęzycznych. Żołnierze w przyjaznej atmosferze przekazali uczniom wiedzę o USA. Uczniowie mogli sprawdzić umiejętności komunikacyjne oraz uzyskać odpowiedzi na pytania, które ich nurtowały.

     Dziękujemy żołnierzom za życzliwość i profesjonalne przeprowadzenie warsztatów. Spotkanie dostarczyło uczniom wiedzy, umiejętnosci oraz niesamowitych przeżyć, które długo będą wspominać. Koordynatorkami warsztatów ze szkoły były nauczycielki języka angielskiego Magdalena Łojek i Joanna Boniecka.

     Kolejnym planowanym działaniem w ramach współpracy szkoły z UA Army będzie mecz piłki nożnej
     i koszykówki pomiędzy kaliskimi licealistami i technikami a żołnierzami amerykańskimi.

      

      

     (ZS KP)

      

      

      

   • Dowódca 2 BZ w Złocieńcu płk dypl. Dariusz Machula z dyrektorem ZS w Kaliszu Pomorskim
    • Wizyty dowódców jednostek wojskowych w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     W czerwcu 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim gościli nowi dowódcy współpracujących ze szkołą jednostek wojskowych, 2 czerwca Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu płk dypl. Dariusz Machula oraz Szef Sekcji Wychowawczej mjr Maciej Wiśniewski. 8 czerwca Zastępca Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk mgr inż. Dariusz Krywiak i Szef Sekcji Komunikacji Społecznej mjr Małgorzata Krywiak.

     Goście spotkali się z Dyrektorem Szkoły Maciejem Rydzewskim oraz opiekunem klas wojskowych
     i koordynatorem współpracy z wojskiem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim. Dyrektor podziękował dowódcom i scharakteryzował dotychczasową współpracę. Omówiono perspektywy współpracy szkoły
     z jednostkami wojskowymi. Uczniowie klas wojskowych będą uczestniczyć w ćwiczeniach i uroczystościach
     na terenie jednostek, a instruktorzy oddelegowani przez dowódców w ramach planów współpracy ze szkołą będą szkolić młodzież podczas zajęć w szkole. Bardzo ważne dla szkoły jest wsparcie żołnierzy z 2 BZ i
     12 BBSP  organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Jeszcze
     w czerwcu przedstawiciele 2 Brygady Zmechanizowanej spotkają się z uczniami klas mundurowych,
     aby zachęcić ich do służby w jednostce.

     Głównym celem współpracy szkoły z 2 Brygadą Zmechanizowaną oraz 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych jest przygotowanie uczniów klas wojskowych do służby w Wojsku Polskim i umożliwienie młodzieży poznanie specyfiki służby wojskowej.

     Dziękujemy płk dypl. Dariuszowi Machuli i płk mgr inż. Dariuszowi Krywiakowi za przyjazd do szkoły, wrażliwość na potrzeby młodzieży z klas wojskowych oraz za deklarację współpracy z kaliskim liceum.

      

     (ZS KP)

      

   • Zapisy kandydatów do testów do klasy POW
    • Sprawdziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej i wojskowej liceum w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     We wtorek, 8 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim zagościło kilkudziesięciu uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy zgodnie z regulaminem rekrutacji przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej oraz prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego.

     Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, przygotowanego przez nauczycielki języka angielskiego Joannę Boniecką i Magdalenę Łojek w szkolnej auli. Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego odbyli próby sprawności fizycznej na sali gimnastycznej. Próby przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Renata Effenberg-Nawrot, Renata Pietroń, Martyna Pacześna
     i Sebastian Stateczny wraz z opiekunem klas wojskowych mjr rez. Andrzejem Kowalewskim. Nad bezpieczeństwem zdających czuwała młodzież z kaliskiej grupy medycznej, a organizację prób sprawności fizycznej zabezpieczali uczniowie klas mundurowych.

     Uczniów oraz ich rodziców powitał dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który życzył im powodzenia podczas sprawdzianów i zaprosił do nauki w kaliskim liceum od września 2021 r. Kandydaci mieli też okazję poznania swoich przyszłych wychowawców - Joanny Bonieckiej, która będzie opiekunką klasy dwujęzycznej i Pawła Łuczko, wychowawcy klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego.

     Do sprawdzianu kompetencji językowych przystąpiło 27 uczniów klas ósmych. Poza tym czworo laureatów konkursu języka angielskiego o tematyce tożsamej ze sprawdzianem zaliczyło go już wcześniej. Do prób sprawności fizycznej przystąpiło 36 uczniów szkół podstawowych. Prawie wszyscy zdający zaliczyli sprawdzian i próby.

     Gratulujemy i zapraszamy do kaliskiego liceum!

      

     (ZS KP)

   • Wyróżnieni uczestnicy Pikniku z koordynatorką wydarzenia
    • IX Piknik Młodych Pasjonatów w ZS w Kaliszu Pomorskim

     11.06.2021

     Podsumowaniem IX Pikniku Młodych Pasjonatów, który odbył się w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim 28 maja 2021 r. było wręczenie w dniu 8 czerwca 2021r. nagród dla najbardziej aktywnych uczestników warsztatów.

     W quizie najwięcej wiadomości zapamiętała Zofia Dybner ze Szkoły Podstawowej w Pomierzynie. Warsztaty organizowane są w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim już od dziewięciu lat. Z powodu pandemii COVID-19 tym razem odbyły się 28 maja 2021r. w wersji on-line. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli ZS w Kaliszu Pomorskim i wykładowców uczelni wyższych,
     z którymi współpracujemy oraz przyjaciół naszej szkoły. Młodzi pasjonaci zobaczyli wykłady: Co potrafią humanoidy?- prowadzący dr Łukasz Nozdrzykowski z Akademii Morskiej w Szczecinie; Co kryje kaliska izba pamięci?- twórcy izby Maciej Rydzewski  dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim oraz Wiesław Piotrowski; Krótkie spotkanie
     z astronomią - obserwacje Słońca i Księżyca –
     prowadził Piotr Sieradzon; Mnożenie i dzielenie – czy tylko pisemnie? – zaprezentowała Marta Woźniak oraz poznali  Nieznane oblicze państw niemieckojęzycznych
     w opracowaniu  Mirosławy Kacperskiej, Barbary Tuziak i Kamili Kulik.

     Ósmoklasiści mogli również zapoznać się z atutami Szkoły odwiedzając stronę internetową szkoły i piknikowy kosz ciekawostek, w którym znalazły się m.in.: szkolenie Medical Team, wykład Mariusza Garbacza Wielki pożar w Kaliszu Pomorskim z 1771 r.; współpraca z panem dr inż. Wojciechem Musiałem z PWSZ w Wałczu; szkolna grupa teatralna Klepsydra; Yes, you can! Studia w Anglii na wyciągnięcie ręki; In the picture I can see... Interaktywny opis obrazka; Being a responsible tourist; Drukarka 3D; AutoCAD, a w zakładce Kalejdoskop galeria zdjęć z poprzednich edycji Pikniku.

     Gratulujemy zwyciężczyni quizu i wszystkim uczestnikom Pikniku. Zapraszamy ósmoklasistów do nauki
     i rozwijania pasji w ZS w Kaliszu Pomorskim.

      

     (ZS KP)

   • 1. egzamin FCE (B2)
    • CERTYFIKATY CAMBRIDGE ENGLISH W KALISKIM ZESPOLE SZKÓŁ

     10.06.2021

      

     Długi weekend czerwcowy był dla uczniów Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim sprawdzianem ich sprawności językowych. W sobotę 5 czerwca 2021 r. uczniowie zdawali egzaminy Cambridge English z języka angielskiego w Centrum Egzaminacyjnym OPEN MIND w Szczecinie.

     Do sobotnich egzaminów na poziomie B1 (PET) i B2 (FCE) przystąpiło 33 uczniów z Kalisza Pomorskiego.
     W kolejnych dniach sześcioro uczniów będzie zdawało certyfikat na poziomie C1(CAE) oraz jedna uczennica na poziomie C2 (CPE). Życzymy wszystkim połamania piór.

     Szkolnymi koordynatorkami egzaminów były nauczycielki języka angielskiego - Joanna Boniecka
     i Magdalena Łojek. Do certyfikatów oprócz koordynatorek przygotowywali młodzież również: Zbigniew Jarząbek, Agnieszka Kubat oraz Beata Wrzosek-Majewska. Wyniki poznamy już w lipcu. Biorąc pod uwagę sukcesy crertyfikatowe  z poprzednich lat możemy być o nie spokojni.

     W imieniu młodzieży dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie certyfikatów.

      

     Magdalena Łojek, Joanna Boniecka

      

   • Pamiątkowe zdjęcie z uczniami, nauczycielami i dyrektorem ZS w Kaliszu Pomorskim
    • Współpraca szkoły z Armią USA

     06.06.2021

     We wtorek, 1 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim gościli żołnierze amerykańscy
     z 50 Regionalnej Grupy Zabezpieczenia US Army - kapitan Fasanella i sierżant Todd wraz z tłumaczką. Gości przyjął dyrektor Maciej Rydzewski, nauczycielka języka angielskiego Magdalena Łojek i koordynator szkolenia klas wojskowych mjr rez. Andrzej Kowalewski.

     Podczas spotkania omówiono formy współpracy szkoły z jednostką amerykańską od czerwca do jesieni
     2021 r. W czerwcu planowane jest spotkanie żołnierzy amerykańskich  z uczniami klas wojskowych przygotowywanych przez panią Magdalenę Łojek do wojskowego certyfikatu językowego STANAG w ramach programu własnego „How to be a Soldier” oraz z uczniami klasy dwujęzycznej. Odbędą się także rozgrywki sportowe w koszykówkę i piłkę nożną miedzy żołnierzami amerykańskimi a uczniami. Współpraca ma być kontynuowana po wakacjach od września.

     Dyrektor szkoły scharakteryzował profile kształcenia, pokazał gościom budynki oraz otoczenie placówki,
     m.in. kompleks sportowy „Orlik”, ogród, izbę pamięci, aulę i nowoczesną pracownię informatyczną.
     W ogrodzie szkolnym żołnierze amerykańscy spotkali się z grupą uczniów klasy drugiej o profilu wojskowym. Otrzymali od młodzieży na pamiątkę spotkania tarcze ZS w Kaliszu Pomorskim.

     Współpraca szkoły z Armią USA prowadzona jest nieprzerwanie od 20 lat. Jej kolejnym rozdziałem, przynoszącym obu stronom wymierne korzyści, będzie realizacja planów i ustaleń z wtorkowego spotkania.

      

     (ZS KP)

   • Strona tytułowa pracy Zuzanny Sumary
    • Kaliska licealistka laureatką konkursu historycznego

     06.06.2021

     W dniu 31 maja 2021 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów
     II edycji konkursu na pracę historyczną pn.
     „Znajdź swoją pamiątkę rodzinnąmi opisz jej historię”, zorganizowanego przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wśród laureatów konkursu znalazła się Zuzanna Sumara, uczennica klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Kaliska licealistka opisała niezwykłą historię modlitewnego dywanu perskiego, który przetrwał m.in.
     rewolucję bolszewicką w Rosji oraz Powstanie Warszawskie i towarzyszy jej rodzinie od ponad stu lat.
     Na konkurs napłynęły 452 prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Tytuł laureata konkursu uzyskało 20 uczniów.  Opiekunem Zuzanny Sumary był dyrektor szkoły Maciej Rydzewski.

      

     (ZS KP)

      

   • Logo konkursu dotacyjnego MON MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO
    • W kaliskim Zespole Szkół powstanie mural historyczny

     01.06.2021

     W dniu 31 maja 2021 r. został ogłoszony wykaz ofert podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
     na realizację murali w ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Wśród nich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, działającego przy Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Mural pn. „Eskadra Kościuszkowska” powstanie na należącym do szkoły terenie, murze oporowym
     o wysokości 3 i szerokości 16 metrów. Będzie widoczny od strony kompleksu sportowego „Orlik”, na którym uprawiają sport nie tylko uczniowie, ale też po południu mieszkańcy Kalisza Pomorskiego oraz sportowcy
     z drużyn przebywających na obozach w Kaliszu Pomorskim, co zapewni szeroki zakres oddziaływania artystycznego i historycznego muralu.

     Uczestnicy projektu w okresie letnim, w ramach wolontariatu, wezmą udział w przygotowaniu i namalowaniu muralu przez studenta ASP w Poznaniu. We wrześniu odbędzie się jego uroczyste odsłonięcie. Po odsłonięciu muralu uczniowie klas wojskowych pod opieką nauczycieli historii przygotują cykl spotkań dla uczniów
     ze szkół podstawowych w Kaliszu Pomorskim, Pomierzynie i Drawnie, podczas których zaprezentują im mural, zapoznają z jego symboliką oraz z historią polsko - amerykańskiego braterstwa broni. Będą także dbali o pomnik pilotów zestrzelonego w 1944 r. w okolicach Dębska, na terenie gminy Kalisz Pomorski, amerykańskiego bombowca B-17 i upowszechniali historię tego wydarzenia oraz jego bohaterów.

     Na realizację przedsięwzięcia Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało dotację w wysokości 9.600 złotych.

      

     (ZS KP)

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie