• Przewodnik po tajemnicach Kalisza Pomorskiego
    • Przewodnik po tajemnicach Kalisza Pomorskiego

     22.09.2022

     Z wielu powodów dopiero teraz, niemal rok po wydaniu publikacji „Kalisz Pomorski – przewodnik po tajemnicach miasta” odbyła się jej promocja, czyli spotkanie z autorami: Bogumiłem Kurylczykiem i Joanną Mączkowską. Podobnie jak przedpołudniową sesję naukową zorganizowaną w auli Czerwonej Szkoły, także to popołudniowe spotkanie w kaliskim Pałacu objął patronatem Burmistrz Kalisza Pomorskiego - Janusz Garbacz.

     Nieprzypadkowo wybrano miejsce – kaliski Pałac oraz dzień – 14 września. To bowiem data uzyskania praw miejskich przez osadę Calis w roku 1303. Natomiast nasz Pałac stanowił poprzez wieki i stanowi do dzisiaj centrum wszystkich spraw ważnych dla mieszkańców.

     Spotkanie promocyjne zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Kalisza Pomorskiego- Janusz Garbacz, Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego- Stanisław Samek, Przewodniczący Rady Miejskiej- Paweł Kulbacki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej- Grażyna Kowalska, Radny Kalisza Pomorskiego- Adam Stąporek, Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim- Maciej Rydzewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim- Dorota Ławniczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie –  Monika Kawecka, Anna Arcimowicz, podinspektor do spraw promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim- Dominika Bejnarowicz, a także nauczyciele, bliscy i przyjaciele autorów oraz czytelnicy Publikacji.

     Licznie przybyłych do Sali Rycerskiej mieszkańców i przedstawicieli władz powitała Joanna Mączkowska. Jak podkreśliła, Przewodnik ukazał się drukiem dzięki zaangażowaniu w jego wydanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Janusza Garbacza oraz pomocy przy korekcie Grażyny Kowalskiej- Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Wielką rolę w gromadzeniu materiałów odegrali również dawni mieszkańcy miasta: Hans Joachim Zühlke i Günther Korn. Szczególnie ten pierwszy, obecny na promocji z żoną Katrin, udzielał nieocenionych konsultacji.

     - Inspiracją do powstania naszego Przewodnika była ciekawość licealistów – wyznała Joanna Mączkowska. - Prowadziłam dla nich lekcje regionalne od razu po rozpoczęciu pracy w kaliskim Liceum. Po pewnym czasie na zajęcia zaprosiłam Bogumiła Kurylczyka, który wkrótce podjął się prowadzenia wraz ze mną portalu internetowego: „My – Kalisz Pomorski – Okolice – Świat”. Stanowi on źródło wiedzy o dziejach naszego miasta zarówno dla uczniów jak i mieszkańców. To wynik kilkunastu projektów prowadzonych w Zespole Szkół przy współpracy z Urzędem Miejskim. Przewodnik stanowi ich skrócony efekt i w formie czterech spacerów oprowadza czytelnika po osobliwościach Kalisza Pomorskiego. Zadedykowaliśmy go naszemu rodzinnemu miastu Dwóch Narodów.

     Spacery te przybliżył w dłuższej wypowiedzi Bogumił Kurylczyk. Zaczął od herbu miasta, który przez swoją niespotykaną formę już zawiera w sobie wiele zagadek. Po pierwsze, przedstawiony na nim orzeł i zając są w ruchu, lecz bynajmniej nie jest to scena z polowania. Miny zwierząt sugerują raczej ich współdziałanie, harmonię. A że orzeł w heraldyce symbolizuje siłę, zaś zając spryt – jest to więc egzemplifikacja harmonii rozumu i siły, czyli siły rozumu. Pod takim znakiem warto urodzić się i mieszkać.

     Szczególny nacisk współautor Przewodnika położył na wspólne polsko-niemieckie dzieje Kalisza Pomorskiego, leżącego przez stulecia na pograniczu Polski i Prus. Tu widać na każdym kroku jak przez całe stulecia oba te przenikające się narody swoją ciężką pracą przekształcały miasto, by najlepiej służyło ludziom. Koronnym tego dowodem jest dzielenie wielkiego jeziora, jakie niegdyś otaczało leżącą na wyspie słowiańską osadę Calis. Najpierw usypano do niej groblę (ul. Dworcowa). Po uzyskaniu praw miejskich spiętrzono wody na potrzeby młynów (grobla ul. Suchowskiej) i kolejną groblą (ul. Religi) poprowadzono drogę w stronę Białego Zdroju. Stąd w murach obronnych mających kształt podkowy powstały trzy bramy: Recka, Kamienna i Młyńska. Czwartej nie było, gdyż dopiero w latach 30. XX w. powstała droga (obecna ulica Mickiewicza) rozgraniczająca Bobrowo Wielkie od Bobrowa Małego.

     Z kilku wypowiedzi czytelników wynikało, że kolejne wydanie Przewodnika mogłoby być uzupełnione o spacer piąty – po ulicy Dworcowej na Dużą Stację, gdyż historia tej części miasta (dawniej odrębnej gminy Kietz) jest równie bogata jak dzieje centrum Kalisza Pomorskiego. Autorzy publikacji byli zgodni, bo jak przyznali jest tam wiele niewyjaśnionych zagadek związanych na przykład z dworcem kolejowym oraz z powojenną działalnością wytwórni betonów.

     Po dyskusji nastąpiła część artystyczna, w której wystąpiła śpiewając i grając na skrzypcach Hania Bruzi - solistka licealnej grupy teatralnej „Klepsydra”. Jej piękny występ wzruszył publiczność.

     Na zakończenie spotkania Burmistrz Kalisza Pomorskiego - Janusz Garbacz, Wiceburmistrz - Stanisław Samek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Grażyna Kowalska i  , podinspektor do spraw promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - Dominika Bejnarowicz serdecznie pogratulowali Joannie Mączkowskiej i Bogumiłowi Kurylczykowi pomysłu na zorganizowanie obu dzisiejszych uroczystości, a przede wszystkim napisania pierwszego po II wojnie przewodnika po naszym mieście. Do życzeń dołączyli się: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim- Maciej Rydzewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim - Dorota Ławniczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie – Monika Kawecka, nauczyciele, bliscy i przyjaciele autorów oraz czytelnicy Publikacji.

     Autorzy publikacji, przed wypisaniem dedykacji, podziękowali wszystkim za wsparcie, pomoc oraz życzliwość, a przede wszystkim za obecność w tak ważnym dla miasta dniu.

     (ZSKP)

   • Dary muzealne rodziny Zühlke
    • Dary muzealne rodziny Zühlke

     22.09.2022

     Przedwojenne pocztówki i dokumenty, a przede wszystkim kilka srebrnych sztućców oraz porcelanowe talerze, wszystko z monogramami - bo z zastawy stołowej dawnych właścicieli miejscowych dóbr rycerskich (Rittergut Kallies) – przekazał do izby muzealnej w pracowni historycznej kaliskiej Czerwonej Szkoły - Hans Joachim Zühlke, wnuk Anny Zühlke, gospodarującej w Pałacu po śmierci męża Johanna. Dary te wręczył podczas spotkania w dniu 12 września 2022 r. z dyrektorem Zespołu Szkół - Maciejem Rydzewskim. Wzbogacą one już posiadane pamiątki związane z przedwojennym Kallies, jak wówczas nazywał się Kalisz Pomorski. W spotkaniu uczestniczyła żona ofiarodawcy Kathrin Zühlke oraz Bogumił Kurylczyk i Joanna Mączkowska, którzy przez tydzień opiekowali się gośćmi.

     Dyrektor Maciej Rydzewski, dziękując za te kolejne już przedmioty pochodzące z kaliskiego Pałacu stwierdził, iż teraz wypełnią one całą jedną gablotę, więc przeznaczy ją wyłącznie na nie.

     Hans Joachim Zühlke pokazał jeszcze inne elementy zabytkowej zastawy stołowej, w tym okazały widelec i nóż w rogowej oprawie służący do dzielenia na porcje pieczonej dziczyzny. Trafiły one do Burmistrza Janusza Garbacza, by wzbogaciły zbiory mającego powstać z jego inicjatywy Muzeum. Darczyńca zastrzegł jednak, by do czasu uruchomienia tej placówki w Pałacu, te imponujące sztućce były eksponowane w pracowni historycznej kaliskiego Liceum i Technikum.

     (ZSKP)

   • 2022-technikum-srebro
    • Kaliskie technikum Srebrną Szkołą w rankingu Perspektyw 2022

     14.01.2022

     W dniu 12 stycznia 2022 r. po raz 24 został opublikowany ranking szkół średnich opracowany przez miesięcznik „Perspektywy”. Bardzo dobre miejsce w rankingu pozwoliło Technikum Informatycznemu w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim na zdobycie prestiżowego wyróżnienia „Srebrnej Szkoły 2022”, potwierdzającego wysoką jakość kształcenia.

     Kaliskie technikum zajęło w rankingu maturalnym techników 2022 15 miejsce w kraju i 2 w województwie. W rankingu głównym techników uplasowało się na 108 miejscu wśród 1165 techników z całej Polski oraz na 6 miejscu w województwie.

     Kapituła rankingu oceniała technika, biorąc pod uwagę dane z roku szkolnego 2020/2021, za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów rozszerzonych oraz wyników egzaminu zawodowego. W rankingu maturalnym brano pod uwagę technika, w których w maju 2021 r. zdawało maturę minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium udziału szkoły w rankingu było uzyskanie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminów obowiązkowych, z języka polskiego i matematyki.

     „Świetny wynik kaliskiego technikum w rankingu „Perspektyw” to wspólny sukces ubiegłorocznych absolwentów, ich nauczycieli oraz wychowawczyni, zastępcy dyrektora Katarzyny Witek, którym serdecznie gratuluję”, powiedział dyrektor szkoły, Maciej Rydzewski.

      

     (ZS KP)

   • Seminarium naukowe na urodziny Kalisza Pomorskiego
    • Seminarium naukowe na urodziny Kalisza Pomorskiego

     18.09.2022

     W 719. rocznicę urodzin Kalisza Pomorskiego, czyli nadania mu praw miejskich 14 września 2022 roku, w auli Czerwonej Szkoły – kaliskiego liceum i technikum odbyło się pierwsze seminarium naukowe: „Kalisz Pomorski i okolice – tajemnice i zagadki”. Zorganizowała je i prowadziła z uczniami polonistka Joanna Mączkowska przy współpracy Dyrektora Zespołu Szkół - Macieja Rydzewskiego i regionalisty - Bogumiła Kurylczyka. Całość imprez w tym szczególnym dniu, gdyż po południu w kaliskim Pałacu zaprezentowano jeszcze pierwszy Przewodnik po naszym mieście, objął patronatem Burmistrz Kalisza Pomorskiego - Janusz Garbacz.

     Po powitaniu gości, wśród których oprócz osób wyżej wymienionych, byli m.in.: Starosta Drawski - Stanisław Cybula, Przewodnicząca Rady Powiatu - Urszula Ptak, Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego - Stanisław Samek, Przewodniczący Rady Miejskiej - Paweł Kulbacki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Grażyna Kowalska, Radny Kalisza Pomorskiego - Adam Stąporek, Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim - Dorota Ławniczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie – Monika Kawecka, Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Małgorzata Dziadek, starszy specjalista pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie – Rafał Semołonik, Anna Arcimowicz, podinspektor do spraw promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim- Dominika Bejnarowicz oraz przedstawiciele placówek oświatowych.

     Jako pierwszy wystąpił Hans Joachim Zühlke. To wnuk Anny Zühlke, ostatniej właścicielki kaliskich dóbr rycerskich oraz Pałacu, który przybył z Niemiec wraz z małżonką Kathrin. Tematem jego prelekcji były pomorskie miasta w średniowieczu: ich powstanie, nadawane im prawa oraz herby. Jak wykazał, Kalisz Pomorski otrzymał prawa miejskie magdeburskie, co dodatkowo potwierdza widniejący w herbie orzeł, stanowiący godło margrabiów brandenburskich. A właśnie czterech z nich: Otto, Conrad, Johann i Waldemar podpisali dokument zakładający nasze miasto.

     Kolejne prelekcje wygłosili: Maciej Rydzewski (o pracowni historycznej w Liceum), Bogumił Kurylczyk (o dokumentach odnalezionych w archiwach na temat nazizmu w Kaliszu Pomorskim), profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Szczecińskiego - Eryk Krasucki (o tuż powojennej działalności ORMO), Krzysztof Ignaszewski (o amerykańskich lotnikach zestrzelonych pod Dębskiem w 1944 r.), Andrzej Szutowicz (o losie kaliskich Żydów), Krzysztof Wiśniewski (o zamku Janusza Kenstela), Tomasz Choroba (o skarbach z epoki brązu), dr Zbigniew Mieczkowski (o historii nieistniejącej Pełknicy na Poligonie Drawskim). Jako ostatni pracę o młodzieży walczącej z komunizmem autorstwa dr Magdaleny Semczyszyn zreferował Rafał Semołonik.

     Na seminarium przesłano ponadto opracowania prelegentów, którzy z powodów zdrowotnych lub zawodowych nie mogli w nim uczestniczyć osobiście. Zostaną one, jak i wszystkie wygłoszone referaty, włączone do publikacji, której wydanie zapowiedział Burmistrz Kalisza Pomorskiego - Janusz Garbacz.

     Zatem oprócz już wymienionych opracowań przeczytamy w we wspomnianej publikacji o poszukiwaniach legendarnego zamku starego Güntersberga (autorstwa dra Jacka Brzustowicza), o kłopotach z metryką miasta Czaplinka (Zbigniewa Januszańca), o interesującym losie pewnego kaliszanina z dawnych czasów (Jarosława Leszczełowskiego), a za sprawą Wiesława Piotrowskiego poznamy historią zagubionego w Kaliszu Pomorskim portfela.

     Po wysłuchaniu tak wielu i tak interesujących prezentacji, wystąpiła Hania Bruzi - solistka z grupy teatralnej „Klepsydra”, która wprowadziła publiczność swoim wzruszającym występem wokalnym oraz grą na skrzypcach w muzyczną zadumę. Goście przy miłym poczęstunku, ufundowanym przez kaliski Urząd Miejski, mieli okazję także podyskutować o szerokim spectrum tematów zaprezentowanych w trakcie seminarium.

     Przed wykonaniem na zakończenie konferencji wspólnego zdjęcia, Burmistrz Kalisza Pomorskiego - Janusz Garbacz podziękował prelegentom za interesujące opracowania, a organizatorom, w tym szczególnie koordynatorce - Joannie Mączkowskiej, za pomysł uczczenia urodzin Kalisza Pomorskiego w taki właśnie twórczy, niezwykły i edukacyjny sposób. Do życzeń dołączył się Dyrektor Zespołu Szkół - Maciej Rydzewski, który stwierdził, że seminarium naukowe było wspaniałą ucztą dla miłośników historii i nie tylko. Pogratulował Joannie Mączkowskiej tak wspaniałej inicjatywy i profesjonalnej organizacji uroczystości.

     Na zakończenie koordynatorka uroczystości podziękowała za uczestnictwo i wsparcie Staroście Drawskiemu - Stanisławowi Cybuli oraz pomoc w przygotowaniu pierwszego seminarium naukowego w kaliskim Zespole Szkół: Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Januszowi Garbaczowi, Dyrektorowi kaliskiego Zespołu Szkół - Maciejowi Rydzewskiemu, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Małgorzacie Dziadek, podinspektor do spraw promocji gminy w Urzędzie Miejskim - Dominice Bejnarowicz, wszystkim prelegentom, gościom, uczniom z grupy teatralnej „Klepsydra” za artystyczne chwile umilające dzisiejsze spotkanie i pomoc w prowadzeniu uroczystości.

     Ponadto Joanna Mączkowska podziękowała Adamowi Stąporkowi za profesjonalną pomoc przy nagłośnieniu i Iwonie Szczęsnej za organizację poczęstunku. Zapowiedziała także zorganizowanie za rok kolejnej konferencji naukowej w dniu urodzin Kalisza Pomorskiego, by stała się to impreza cykliczna.

     (ZSKP)

   • Kaliscy licealiści odkrywali tajniki chemii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Przyrodniczym
    • Kaliscy licealiści odkrywali tajniki chemii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Przyrodniczym

     18.09.2022

     W dniu 14 września 2022 roku, klasa 1d medyczno – politechniczna kaliskiego liceum wraz z nauczycielkami Anną Józiak i Magdaleną Wiśniewską wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Przyrodniczym w Szczecinie. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”, realizowanego przez szkoły ponadpodstawowe powiatu drawskiego.

     Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności na zajęciach laboratoryjnych z chemii, podczas których sami przeprowadzali doświadczenia zgodne z podstawą programową chemii w zakresie rozszerzonym. Po tzw. laborkach studenci uczelni oprowadzili młodzież po salach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, w których uczniowie min. zobaczyli mikroskop elektronowy. Wyjazd był bardzo cennym doświadczeniem naukowym dla młodzieży. Pozwolił na odkrywanie chemii w nowoczesnych pracowniach ZUT. Był to pierwszy z cyklu wyjazdów projektowych kaliskich licealistów na zajęcia laboratoryjne z chemii na ZUT.

     Dziękujemy władzom oraz pracownikom naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za współpracę i umożliwienie uczniom rozwoju ich pasji i zainteresowań w dziedzinie chemii.

     (ZS KP)

   • Obóz integracyjny klas pierwszych kaliskiego liceum i technikum
    • Obóz integracyjny klas pierwszych kaliskiego liceum i technikum

     18.09.2022

     W dniach od 9 do 11 września 2022 r. uczniowie pięciu klas pierwszych Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z wychowawcami wzięli udział w obozie integracyjnym, w ośrodku KADET-OK, w Strzelcach Krajeńskich.

     Wyjazd był okazją do poznania się młodzieży i wychowawców,  zacieśnienia już istniejących więzi w zespołach klasowych. W obozie wzięło udział 104 pierwszoklasistów z klasy dwujęzycznej, policyjnej, wojskowej, politechniczno-medycznej i technikum informatycznego nad którymi opiekę sprawowali wychowawcy klas: Marta Woźniak, Krzysztof Wójciak i Andrzej Kowalewski, Renata Effenberg-Nawrot, Katarzyna Arsoba oraz Magdalena Łojek.

     Podczas obozu uczniowie aktywnie spędzali czas. Podzieleni na cztery grupy zajęciowe pod opieką instruktorów z ośrodka KADET-OK brali udział w atrakcjach takich jak pływanie żaglówką, spływ kajakami lub rowerkami wodnymi, supy, ścianka wspinaczkowa, laser tag. Ostatniego dnia uczestnicy obozu wzięli udział w grze terenowej. Atrakcje dostarczyły uczniom wiele radości.

     Oprócz zajęć zorganizowanych uczniowie mieli czas wolny, w którym mogli integrować się z kolegami i koleżankami z innych klas. Świetną okazją do tego było również wspólne ognisko oraz dyskoteka. Dodatkowe emocje dostarczył również mecz reprezentacji Polski w piłce siatkowej.

     Pomimo pesymistycznej prognozy pogody w trakcie wyjazdu aura sprzyjała zabawie, nawet sportom wodnym i kąpielom w jeziorze. Naładowani pozytywną energią pierwszoklasiści wrócili w poniedziałek do szkoły.

                                                                                                  

     ZS KP

      

   • XI Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D im. kpr. Jana Wepy
    • XI Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D im. kpr. Jana Wepy

     15.09.2022

     W dniach od 7 do 9 września 2022 roku odbyła się jedenasta edycja Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D. Rajd był jednym z działań w ramach projektu „Kalisz Pomorski od przeszłości do współczesności”, realizowanego przez działające przy ZS w Kaliszu Pomorskim Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, dofinansowanego przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego.

     Rajd stał się okazją do upamiętnienia losów jeńców obozu Oflag II D – polskich oficerów, którzy 28 stycznia 1945 roku zostali ewakuowani do innego obozu w okolicach Hamburga. Uczestnicy rajdu przemierzają drogi, którymi zimą 1945 r. maszerowali bohaterowie tamtych dni.

     W rajdzie wzięło udział 29 uczniów, którzy przez trzy dni pokonali łącznie prawie 55 km, wędrując przez Motarzewo, Miłkowo, Broczyno, Czaplinek, Żelisławie, Siemczyno. Do celu, czyli do Złocieńca, młodzież wraz z opiekunami dotarła w piątek 9 września.

     Realizacja rajdu była możliwa dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Bardzo Dziękujemy za pomoc księdzu Przemysławowi Grackowi, oraz panu Adamowi Stąporkowi, którzy opiekowali się młodzieżą wędrując każdego dnia. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i gościnę sołtysom: pani Agnieszce Drabiszczak z Broczyna, oraz panu Michałowi Olejniczak z Siemczyna, wraz z Kołem Gospodyń Siemczynianki. Panie z tego koła gospodyń zaserwowały nam iście królewską kolację i śniadanie. Wsparcie Nadleśnictwa Drawsko, Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Nadleśnictwa Świerczyna ułatwiło realizację zadania i trwającego trzy dni rajdu. Bardzo za to dziękujemy. Podziękowania należą się też mieszkańcom dawnego folwarku Motarzewo, za gościnę i panu Krzysztofowi Wójciakowi za odwiedziny, słodki (tradycyjny już) poczęstunek i pomoc w transporcie.

     Największe podziękowania i gratuluję należą się przede wszystkim samym uczestnikom rajdu – młodzieży z kaliskich klas wojskowych. Uczniowie dzielnie wędrowali i nawet jeśli trzeba było wracać szybciej do domu, bo na dalszą wędrówkę nie pozwalało zdrowie, to można powiedzieć, że podjęcie wyzwania i chęć uczestnictwa w jedenastej edycji rajdu zasługuje na uznanie. Gratulujemy wszystkim, którzy dotarli do Kalisza Pomorskiego w piątek (nie ważne – w butach, czy też kapciach) i powitani przez wspierającego przedsięwzięcie dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego mogli odpocząć i  pomyśleć o jeńcach, których śladami wędrowali, a szczególnie o jego patronie, kapralu Janie Wepa, z którego synem uczestnicy mogli telefonicznie porozmawiać na zakończenie rajdu w Złocieńcu.

     Koordynatorem i organizatorem rajdu, podobnie jak w poprzednich latach, był nauczyciel geografii i historii regionalnej kaliskiego Zespołu Szkół, pan Paweł Łuczko.

     ZS KP

   • Rozpoczęcie roku szkolnego kaliskim Zespole Szkół
    • Rozpoczęcie roku szkolnego kaliskim Zespole Szkół

     05.09.2022

     Rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się 1 września 2022 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim tradycyjnie uroczystym apelem na szkolnym dziedzińcu z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.

     Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego  pan Waldemar Włodarczyk, Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz, Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim pan Adam Stąporek, Sekretarz Gminy Kalisz Pomorski pani Irena Kilijańska – Kotowicz oraz Szef Wydziału Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku mjr Tomasz Brycki.

     Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pan Maciej Rydzewski, który przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów klas pierwszych, przedstawił strukturę szkoły. Życzył młodzieży oraz nauczycielom powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym. Dyrektor podziękował też za pomoc, życzliwość i wsparcie Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego,  Burmistrzowi i Radzie Miejskiej Kalisza Pomorskiego oraz wojsku, służbom mundurowym, uczelniom wyższym i wielu innym instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą.  

     Pan Waldemar Włodarczyk w krótkim wystąpieniu życzył uczniom i nauczycielom spokojnego i owocnego roku pracy. Pogratulował pierwszoklasistom wyboru szkoły. Przedstawił działania organu prowadzącego podnoszące jakość kształcenia i komfort uczniów oraz pracowników szkoły – wyposażenie szkoły w strzelnicę laserową w ramach programu MON oraz prace projektowe nad budową nowej stołówki i rozbudową internatu w ramach środków uzyskanych przez powiat drawski z Polskiego Ładu. Pan Janusz Garbacz podkreślił wyjątkowe  znaczenie nauczycieli jako przewodników młodzieży. Zwrócił uwagę na wyjątkowe zaangażowanie grona pedagogicznego ZS w Kaliszu Pomorskim w pracę z uczniami oraz na rolę szkoły dla lokalnej społeczności.

     Życzenia powodzenia w nowym roku szkolnym koleżankom, kolegom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli przewodniczący Samorządu Szkolnego Kacper Połubiak oraz wiceprzewodnicząca Tatiana Smyczyńska.

     Następnie uroczystość uświetniła piosenką solistka z grupy teatralnej „Klepsydra” Hanna Bruzi.

     Dyrektor szkoły pogratulował uczniom klasy 4 technikum informatycznego oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych świetnego wyniku egzaminu zawodowego w kwalifikacji INF.02 - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, który miał miejsce w czerwcu. Wyniki egzaminu zostały opublikowane 31 sierpnia 2022 r. Wszyscy informatycy z klasy 4TI – 25 uczniów zdali obie części egzaminu – teoretyczną i praktyczną, uzyskując tym samym dyplom w wymienionej kwalifikacji.

     Po apelu uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

     Koordynatorką uroczystości była polonistka, pani Joanna Mączkowska, która przygotowała wydarzenie we współpracy z Samorządem Uczniowskim, opiekunami klas mundurowych, panami Andrzejem Kowalewskim i Krzysztofem Wójciakiem oraz panami Adamem Stąporkiem i Pawłem Łuczko.

     Po południu uczniowie klasy trzeciej oddziału przygotowania wojskowego wraz z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami wzięli udział w obchodach 83. Rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zorganizowanych przez władze Kalisza Pomorskiego.

      

     (ZS KP)

     Zdjęcia z uroczystości rocznicowych.

    • Program Stypendialny dla Dziewczyn w STEM AlphaLab – Perspektywy

     16.08.2022

     Program stypendialny, realizowany przez Perspektywy Women in Tech oraz AlphaLab,jest skierowany do tegorocznych absolwentek szkół średnich z całej Polski, które wiążą swoją przyszłość z nowymi technologiamii które w październiku 2022 rozpoczną studia na kierunku technologicznym (Lista Kierunków). 

     W jego ramach uczestniczki otrzymają wsparcie finansowe w postaci 2-letniego stypendium w wysokości 1500 PLN/mc przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju, a także na poszerzanie wiedzy merytorycznej i budowanie bezcennego networkingu. 

     Ponadto Uczestniczki Programu przejdą bezpłatne szkolenie i zostaną zaproszone do udziału w prestiżowym Women in Tech Camp– czterodniowym, inspiracyjnym obozie technologicznym dla 170 najlepszych studentek nowych kierunków STEM z całej Polski,a także do udziału w Perspektywy Women in Tech Summit 2023– największej w Polsce konferencji technologicznej i największej w tej części świata konferencji dla kobiet w technologiach. 

     Więcej informacji na stronie internetowej programu.

   • Ponad 4 miliony złotych na inwestycje w kaliskim Zespole Szkół!
    • Ponad 4 miliony złotych na inwestycje w kaliskim Zespole Szkół!

     15.07.2022

     W dniu 14 lipca 2022 r. zostały ogłoszone wyniki Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich, dofinansowania dla samorządów terytorialnych przeznaczonego na inwestycje w ramach czwartej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Rządowe wsparcie w kwocie 4 410 000,00 zł otrzymał projekt powiatu drawskiego, polegający na adaptacji budynku byłej kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     To wspaniała wiadomość dla całej szkolnej społeczności kaliskiego liceum i technikum. Dzięki projektowi uczniowie już wkrótce będą mogli korzystać z przestronnej i nowoczesnej stołówki oraz kuchni położonej w znajdującym się niedaleko szkoły budynku byłej kotłowni, który w ubiegłym roku został zakupiony na zasadzie zamiany za działki przez powiat drawski od gminy Kalisz Pomorski. W dotychczas użytkowanych pomieszczeniach kuchni i stołówki znajdujących się w budynku szkoły powstaną szatnie i pomieszczenia magazynowe, których także brakowało szkole.

     Adaptacja poddasza internatu ma poprawić jego funkcjonalność przez powstanie nowych pokoi, co polepszy warunki bytowe wychowanków i zwiększy liczbę młodzieży zakwaterowanej w internacie.

     Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili realizację tak ważnych dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim inwestycji. Burmistrzowi Januszowi Garbaczowi i radnym Rady Miejskiej Kalisza Pomorskiego za wyrażenie zgody na sprzedaż kotłowni powiatowi drawskiemu. Staroście Drawskiemu Stanisławowi Cybuli, Zarządowi i radnym Rady Powiatu Drawskiego za wyrażenie zgody na zakup kotłowni. Szczególne podziękowania składamy Etatowemu Członkowi Zarządu Powiatu Drawskiego, Waldemarowi Włodarczykowi oraz pracownikom Starostwa Drawskiego za opracowanie projektu, dzięki któremu możliwe stało się pozyskanie środków finansowych na adaptację kotłowni i poddasza internatu.

     Dzięki współpracy władz i samorządów gminy Kalisz Pomorski i powiatu drawskiego, dla których dobro młodzieży znajduje się na pierwszym miejscu, w znacznym stopniu podniosą się komfort i warunki bytowe uczniów kaliskiego liceum i technikum.

     Dziękujemy!

     (ZS KP)

   • Zakończenie roku szkolnego w kaliskim liceum i technikum
    • Zakończenie roku szkolnego w kaliskim liceum i technikum

     29.06.2022

     Piątek, 25 czerwca 2022 r. był dniem od dawna oczekiwanym przez uczniów. W szkolnym ogrodzie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022.  Kończący się rok szkolny był spokojniejszy od poprzednich, bo tylko z jedną przerwą na naukę zdalną.

     Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: pan Stanisław Cybula - Starosta Drawski, pani Halina Samek - radna Rady Powiatu Drawskiego, pan Janusz Garbacz - Burmistrz Kalisza Pomorskiego, pan Stanisław Samek - Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego, pan Paweł Kulbacki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, radni Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą - Wojska Polskiego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Straży Miejskiej z Kalisza Pomorskiego, Nadleśnictw w Kaliszu Pomorskim i w Drawsku Pomorskim, wyższych uczelni - Akademii Morskiej w Szczecnie i PWSZ w Wałczu oraz osoby wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”, a także żołnierze amerykańscy. W uroczystości wzięła też udział liczna grupa rodziców.

     Po wprowadzeniu sztandaru i pocztu flagowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan dyrektor Maciej Rydzewski, który pogratulował uczniom sukcesów w nauce, konkursach oraz wielu działaniach prowadzonych przez szkołę. Podziękował nauczycielom oraz wychowawcom internatu za zaangażowanie i dzielenie się pasją z młodzieżą oraz pracownikom administracji i obsługi za wyjątkowy wkład we wzorowe funkcjonowanie szkoły. Podziękował również rodzicom uczniów za współpracę oraz za pomoc i wkład w rozwój szkoły zaproszonym gościom. Następnie głos zabrali panowie Starosta Drawski, Burmistrz i Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego oraz radna, pani Halina Samek, którzy podkreślali wysoki poziom nauczania w ZS w Kaliszu Pomorskim, rolę szkoły w środowisku lokalnym, życzyli też wszystkim udanych wakacji. Miłym gestem ze strony uczniów były róże wręczone gościom jako podziękowanie za wszystko, co dobrego robią dla jak najlepszego funkcjonowania szkoły.

     Jednak najważniejszym punktem apelu było wręczenie nagród,  dyplomów i świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz licznymi  osiągnięciami w konkursach i zwodach sportowych oraz uczniom, którzy realizują się w szkolnych kołach zainteresowań. Wręczone zostały także zaświadczenia uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego dla klas wojskowych - „How to be a soldier”.

     Tradycją szkoły jest wręczenie statuetek i dyplomów osobom wyróżnionym tytułem honorowym „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”. W tym roku kapituła postanowiła uhonorować państwo Annę i Pawła Bilskich, pana Seweryna Szymczaka, Komendanta CSB Drawsko, podpułkownika Andrzeja Niegmańskiego, państwo Anetę i Gerarda Chwiłkowskich oraz pana Grzegorza Maciejasza. Są to wyjątkowe osoby, na które szkoła,             a przede wszystkim uczniowie zawsze mogą liczyć.

     Na zakończenie uroczystości uczennica klasy 3ap Hanna Bruzi zaśpiewała piosenki, które wprowadziły zebranych w wakacyjny nastrój. Po zakończeniu apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, aby odebrać świadectwa, a goście na poczęstunek do szkolnego zacisza.

     Koordynatorem apelu był opiekun Samorządu Szkolnego, pan Zbigniew Jarząbek. Uroczystość prowadzili przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Połubiak oraz wiceprzewodnicząca Tatiana Smyczyńska. Nagłośnienie zainstalował pan Adam Stąporek, a obsługę fotograficzną zapewnił pan Paweł Łuczko. Ceremoniał wojskowy i poczet sztandarowy przygotował opiekun klas wojskowych, pan Andrzej Kowalewski. O ustawienie uczniów zadbali panowie Sylwester Burdyński i Sebastian Stateczny.  

      

     (ZS KP)

   • Początek spotkania w Trzcińcu
    • Kaliscy licealiści z wizytą w Trzcińcu

     20.06.2022

     W dniu 14 czerwca 2022 r. licealiści z klasy wojskowej Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim spotkali się z wychowankami w Salejzańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu koło Czaplinka. Opiekunami kaliskiej młodzieży byli nauczyciele, panowie Krzysztof Wójciak i Andrzej Kowalewski.

     W marcu młodzież z Trzcińca wraz z wychowawcami gościła na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kaliszu Pomorskim. Czerwcowy wyjazd jest kontynuacją współpracy między ośrodkiem a szkołą. Celem spotkania było poznanie się, zaprezentowanie wychowankom ośrodka wyposażenia uczniów klas wojskowych oraz wspólne ćwiczenia. Po zajęciach ze składania i rozkładania broni młodzież przystąpiła do rywalizacji drużynowej w strzelaniu do celu z broni pneumatycznej. Gospodarze wygrali tę rywalizację. 

     Spotkanie zakończył poczęstunek i wspólne ognisko. Kaliscy licealiści otrzymali także  upominki od dyrektora ośrodka księdza Wiesława Psionki. Udana współpraca będzie kontynuowana w kolejnym roku szkolnym.

     Dziękujemy dyrektorowi Ośrodka w Trzcińcu za zaproszenie oraz nauczycielowi, panu Andrzejowi Połońskiemu za zorganizowanie spotkania i współpracę z ZS w Kaliszu Pomorskim.

      

     (ZS KP)

      

   • Kaliska laureatka z organizatorami konkursu
    • Kaliska licealistka laureatką konkursu historycznego

     20.06.2022

     W dniu 10 czerwca 2022 r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w III edycji konkursu pn. Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Wśród laureatów konkursu znalazła się kaliska licealistka z klasy 1c Martyna Liszewska.

     Martyna opisała fotografię swojego pradziadka, przedwojennego policjanta, jedyną, na której został przedstawiony w mundurze policyjnym oraz jego dramatyczne losy z okresu drugiej wojny światowej. Komisja konkursowa składająca się z pracowników archiwum  oraz kuratorium spośród 170 prac, które napłynęły na konkurs wyłoniła 1 miejsce i 19 równorzędnych wyróżnień. Wśród nich znalazła się praca Martyny Liszewskiej.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska–Kulesza oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk. Pani Kurator i pan Dyrektor pogratulowali zwycięzcom zaangażowania i historycznej pasji.

     Nagrodzone prace zostaną zebrane w specjalnie z tej okazji przygotowanej i wydanej przez Kuratorium i Archiwum Państwowe publikacji.

     Gratulujemy Martynie, życząc rozwijania historycznej pasji oraz kolejnych sukcesów w konkursach.

      

     (ZS KP)

   • Certyfikaty Cambridge English w kaliskim Zespole Szkół
    • Certyfikaty Cambridge English w kaliskim Zespole Szkół

     17.06.2022

     Dzień 12 czerwca 2022 r. był długo wyczekiwanym terminem sprawdzianu wiedzy i umiejętności dla osób ubiegających się o zdobycie certyfikatów Cambridge English z języka angielskiego. Egzaminy odbyły się w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Przystąpiło do nich łącznie 84 kandydatów. Byli to uczniowie szkoły oraz osoby spoza placówki.

     Egzaminy przeprowadzili egzaminatorzy z centrum egzaminacyjnego Open Mind ze Szczecina.

     Pomimo stresu i niepokoju zdający spędzili ze sobą czas w miłej atmosferze. Każdy był odpowiednio przygotowany, za co należą się podziękowania wszystkim nauczycielom języka angielskiego, którzy przez wiele miesięcy wspomagali uczniów w zdobywaniu wiedzy.

     Teraz z niecierpliwością czekają na wyniki…. Certyfikaty zostaną rozdane we wrześniu podczas święta szkoły.

     (ZS KP)

   • Kandydaci do kaliskiego liceum sprawdzili swoje kompetencje
    • Kandydaci do kaliskiego liceum sprawdzili swoje kompetencje

     17.06.2022

     Wtorek 7 czerwca 2022 r. był emocjonującym dniem dla ósmoklasistów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego przystąpiło 79 osób, a do prób sprawności fizycznej 71.

     Poziom prezentowany przez kandydatów podczas sprawdzianu językowego i prób sprawności fizycznej był wysoki i wyrównany. Dlatego o przyjęciu do szkoły zadecydują przede wszystkim oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

     Sprawdzian kompetencji językowych przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego, panie Magdalena Łojek i Joanna Boniecka. Próby sprawności fizycznej przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, państwo: Renata Effenberg – Nawrot, Renata Pietroń, Sebastian Stateczny oraz wychowawcy internatu: Martyna Pacześna i Sylwester Burdyński. Próby koordynował opiekun klas wojskowych mjr rez. Andrzej Kowalewski.

     Życzymy wszystkim kandydatkom i kandydatom do kaliskiego liceum powodzenia i dostania się do wymarzonej klasy!

     (ZS KP)

   • Egzamin zawodowy kaliskich informatyków
    • Egzamin zawodowy kaliskich informatyków

     15.06.2022

     W dniach 6 i 7 czerwca 2022 r. 25 uczniów klasy 3 Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim przystąpiło do egzaminu zawodowego w części praktycznej z kwalifikacji INF. 02 – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

     Uczniowie wykonywali zadania polegające m.in.: na konfiguracji systemu operacyjnego Windows Server, Linux Server w wersji tekstowej oraz na stacji roboczej Linux, montażu sieci składającej się z routera,  switcha, serwera, drukarki oraz stacji roboczej i sprawdzenia komunikacji miedzy tymi elementami.

     Tydzień przed egzaminem praktycznym uczniowie zdali w 100% egzamin teoretyczny, który składał się z 40 pytań i był po raz pierwszy w historii szkoły przeprowadzony online.

     Dziękujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych, panom Szymonowi Minkiewiczowi, Piotrowi Sieradzonowi, Adamowi Stąporkowi oraz Arturowi Stąporkowi za przygotowanie uczniów do egzaminów.

     (ZS KP)  

   • Udział młodzieży w zajęciach profilaktycznych.
    • Zespół „Full Power Spirit” ponownie zagrał w kaliskim liceum i technikum

     15.06.2022

     Dnia 31 maja 2022 r. zespół Full Power Spirit zawitał po raz kolejny do Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. Grupa prezentowała muzyczny program profilaktyczny wśród młodzieży, dzięki wsparciu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

     Członkowie zespołu wraz z widownią odpowiadali sobie na proste, ale jakże ważne pytania, które pozwoliły spędzić dwie godziny, nie tylko z muzyką, ale również z refleksją na temat własnego życia, pracowitości, zaangażowania w to co robimy,  wiary, wzajemnego wspierania się bliskich i przyjaciół, czyli wszystkiego, co jest receptą na SZCZĘŚCIE.   

     Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w dialogu między utworami oraz chętnie słuchała muzyki hip-hop.

     Serdecznie dziękujemy panu Sewerynowi Szymczykowi z MGOPS za wsparcie i tworzenie warunków do udziału młodzieży w zajęciach profilaktycznych. Koordynatorką przedsięwzięcia ze strony szkoły była pedagog, pani Anna Józiak.

     (ZS KP)

     .

   • Uczniowie kaliskiego Zespołu Szkół na Dniu Otwartym Starostwa
    • Uczniowie kaliskiego Zespołu Szkół na Dniu Otwartym Starostwa

     09.06.2022

     W dniu 2 czerwca 2022 r. uczniowie z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wzięli udział w Dniu Otwartym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim połączonych z Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

     Kaliskie liceum reprezentowali uczniowie klasy wojskowej, policyjnej i grupa medyczna Medical Team pod opieką nauczycieli ks. Przemysława Gracka i Krzysztofa Wójciaka.

     Uczniowie zaprezentowali uczestnikom wydarzenia wyposażenie uczniów klas mundurowych, oraz grupy medycznej. Największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość rozłożenia i złożenia ćwiczebnych karabinków kbk AK, oraz ćwiczenia z pierwszej pomocy na fantomach. 

     Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim za zaproszenie i możliwość zaprezentowania oferty szkoły uczestnikom spotkania.

     (ZS KP)

   • Na poligonie jak zwykle z hukiem!
    • Na poligonie jak zwykle z hukiem!

     07.06.2022

     Już po raz piąty, Poligon Drawski gościł i rzucał wyzwania uczestnikom Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych. 22 drużyny z całego kraju rywalizowały w konkurencjach sportowo – obronnych. Podsumowaniu zawodów towarzyszyła podniosła atmosfera.

     W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2022 roku na Poligonie Drawskim miała miejsce V edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych. Jak co roku wydarzenie zorganizowane zostało przez Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim we współpracy z 16 WOG w Drawsku Pomorskim, Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Piłsudskiego w Złocieńcu, 12. Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, pod honorowymi patronatami m. in. Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Starosty Drawskiego, Starosty Stargardzkiego, Burmistrzów Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Drawna, Mirosławca i Recza oraz rektorów uczelni wyższych: Politechniki Koszalińskiej, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Collegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych.

     W organizację mistrzostw zaangażowało się także wiele instytucji i firm, m.in.: Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile, Akademia Lotnicza w Dęblinie, Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorskie,  Mirosławiec, Drawieński Park Narodowy, sklepy Militaria.pl, Zakłady Mięsne Goodvalley, Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim, Hurtownia Artykułów Sportowych Grzegorz Maciejasz, Fundacja DivingTeam24 ze Stargardu, Atmar - producent umundurowania i odzieży myśliwskiej, Militaria Łódź.Pl, Kajtur Event Trzebiatów oraz Szkoła Przetrwania - survivaltech.pl z Częstochowy.                                                                                                         

     Patronat medialny nad mistrzostwami objęły: TVP 3 Szczecin, Radio Koszalin, Głos Koszaliński, Polska Zbrojna i Magazyn Drawski.

     Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw zajęła klasa wojskowa z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Edukacja Lubasz, drugie klasa wojskowa z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, a trzecie klasa wojskowa z Zespołu Szkół w Złocieńcu.

     Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny organizatora mistrzostw – Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. Oprócz drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej, drużyna z klasy wojskowej była najlepsza spośród zespołów z województwa zachodniopomorskiego i druga w strzelaniu z karabinka kbk AKMS, trzecie miejsce w tej konkurencji zajęła drużyna z klasy policyjno – penitencjarnej. Opiekunami drużyn byli pan Sebastian Stateczny i Sylwester Burdyński. Koordynatorem mistrzostw ze strony szkoły był mjr rez. Andrzej Kowalewski.

     Już od 2016 roku mistrzostwa przyciągają coraz więcej zainteresowanych, krzewiąc niezmiennie te same idee:

      

     Celem tego turnieju jest krzewienie wzajemnego współzawodnictwa wśród drużyn mundurowych zarówno wojskowych, policyjnych jak i strażackich. Drużyny te przyjeżdżając na poligon, mogą sprawdzić się w swoich przedsięwzięciach, swoich realizowanych programach nauczania.

                                         Major Andrzej Kowalewski, jeden z organizatorów przedsięwzięcia

     W V odsłonie wydarzenia udział wzięły 22 drużyny. Goście z bliższych jak i dalszych zakątków Polski konkurowali w m.in. rozkładaniu broni, strzelectwie, przeciąganiu pojazdu, rzucie granatem czy biegach. O zwycięstwie stanowiło lepsze przystosowanie do wojskowych warunków i poziom rozwinięcia potrzebnych umiejętności.

      

     Konkurencje wymagały od nas bardzo dużo siły, cierpliwości.

     Potrzebowaliśmy przede wszystkim umiejętności sprawnościowych, wytrzymałościowych, strzeleckich.

     Musiałem wykazać się sprytem i spokojem.

     Uczestnicy Mistrzostw

     Okazało się, że to drużyna z Lubasza potrafiła najlepiej zastosować wymienione umiejętności w praktyce, tym samym zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Na miejscu drugim uplasowali się przedstawiciele klasy o profilu wojskowym z Kalisza Pomorskiego, na trzecim natomiast uczniowie ze Złocieńca.

      

     Nie spodziewaliśmy się wygranej. Nastawialiśmy się na dobrą zabawę nie na miejsca, chociaż jedno nie wyklucza drugiego.

     Drużyna uczniów z Lubasza, zdobywcy pierwszego miejsca

     Jak widać, Mistrzostwa nie były nastawione jedynie na rywalizację. Towarzyszyła im podniosła atmosfera. Stworzyły ją tekie elementy mistrzostw, jak wręczenie nagród przez gości obecnych na uroczystości, prezentacja pieśni patriotycznych i innych utworów przez Orkiestrę Wojskową, stoiska edukacyjne oraz miejsce lokalizacji przedsięwzięcia.

      

     Organizacja jest na bardzo wysokim poziomie. (…) mam sposobność uczestniczyć we wszystkich edycjach Mistrzostw i powiem jedno – tutaj, jeśli chodzi o poziom i o atmosferę, (…), jest prześlicznie, jest przepięknie – zawsze! Empatia, która jest wpisana w tę imprezę, jest fantastyczna.

      Janusz Garbacz, Burmistrz Kalisza Pomorskiego

     Akcentem zamykającym Mistrzostwa było wspólne ognisko. Intensywny maraton konkurencji zakończył się. Zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości tej związanej z mundurem, jak i tej cywilnej.

     „Kontrast”

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie