• Kaliscy licealiści na lodowisku w Pile
    • Kaliscy licealiści na lodowisku w Pile

     03.02.2023

     We wtorek, 24 stycznia 2023 r. uczniowie klasy 2c, 2a, oraz 2b LO w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego p. Martyny Pacześnej i p. Sebastiana Statecznego odwiedzili lodowisko w Pile.

     Wyjazd był realizacją nagrody z Dnia Niepodległości, którą uczniowie otrzymali za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na patriotyczny wystrój klasy. Nagroda ufundowana została przez Radę Rodziców, za zajęcie trzeciego miejsca uczniowie dostali dopłatę do wycieczki oraz dzień wolny, który został wykorzystany na jazdę na łyżwach oraz zakupy w galerii Vivo w Pile.

     (ZS KP)

   • Podsumowanie szkolenia wojskowego kaliskich kadetów
    • Podsumowanie szkolenia wojskowego kaliskich kadetów

     03.02.2023

     W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. kadeci z klasy licealnej 4d Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, realizujący „Pilotażowy programu MON wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”  zdawali egzaminy końcowe, będące podsumowaniem szkolenia wojskowego. Egzaminy, teoretyczny i praktyczny, odbyły się w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

     Opiekunami młodzieży podczas egzaminów byli nauczyciele edukacji wojskowej: p. Andrzej Kowalewski i p. Sylwester Burdyński. W pierwszej kolejności kadeci przystąpili do rozwiązywania testu teoretycznego, składającego się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Czas na wykonanie zadań wynosił 45 minut. W skupieniu i ciszy uczniowie rozwiązywali zadania testowe.

     Po zakończeniu części teoretycznej komisja egzaminacyjna w składzie: ppłk Marcin Pracowity, kpt. Emil Kwiliński i mjr rez. Andrzej Kowalewski sprawdziła umiejętności praktyczne kadetów. Sprawdzano wiedzę i umiejętności  w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych i musztry. Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej. Każdy z egzaminowanych musiał zaprezentować pokonywanie terenu różnymi sposobami, reakcję na zagrożenie w czasie marszu, składanie i rozkładanie karabinka, postawy strzeleckie, określenie kierunków stron świata, odległości od przedmiotów terenowych, czynności alarmowe po ogłoszeniu alarmu o skażeniach, meldunek z obserwacji obiektu terenowego, występowanie, wstępowanie oraz zwroty w miejscu, a także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy założenie staży taktycznej.

     Przebieg egzaminów nadzorował Komendant CSB Drawsko, ppłk Andrzej Niegmański.. Uczniowie do sprawdzianu kończącego edukację wojskową podeszli w sposób sumienny i obowiązkowy. Każdemu z nich zależało na tym, aby pokazać się z jak najlepszej strony – prezentując swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Na każdym punkcie kadeci byli oceniani przez żołnierzy – instruktorów.

     W trakcie realizacji programu edukacji wojskowej przez 1,5 roku kadeci zrealizowali 135 godzin szkolenia teoretycznego oraz praktycznego. Niemal każdego miesiąca na poliginie drawskim odbywali zajęcia w oparciu o kadrę oraz bazę jednostki patronackiej, którą jest Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

     Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i żołnierzom w  przeprowadzenie egzaminu końcowego V edycji CWKM, a szczególnie Komendantowi CSB Drawsko, ppłk Andrzejowi Niegmańskiemu, ppłk Marcinowi Pracowitemu, kpt. Emilowi Kwilińskiemu oraz instruktorom za nieocenioną pomoc i współpracę w szkoleniu młodzieży oraz za wzorowo przeprowadzony egzamin.

     (ZS KP)

   • Uczennica kaliskiego Zespołu Szkól  laureatką „Przeglądu Kolęd i Pastorałek” w Drawsku Pomorskim
    • Uczennica kaliskiego Zespołu Szkól  laureatką „Przeglądu Kolęd i Pastorałek” w Drawsku Pomorskim

     31.01.2023

     W „VI Powiatowym Przeglądzie Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek”, które odbyły się 26 stycznia w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim, uczestniczyło dwoje solistów licealnej grupy teatralnej „Klepsydra”: Martyna Frańczak i Filip Wiśniewski. Laureatką w  kategorii: Zespoły Szkół została Martyna. Wykonała ona liryczną piosenkę „Mario, czy już wiesz”, natomiast Filip pełen radości i nadziei utwór „Gloria”. Oboje śpiewali perfekcyjnie, przykuwając uwagę słuchaczy.

     Do przeglądu przystąpiło prawie 130 wykonawców reprezentujących szkoły, instytucje kulturalne oraz grupy środowiskowe z powiatu drawskiego. Ich występy, stojące jak podkreślono na bardzo wysokim poziomie, oceniało jury w składzie: Albert Moroz  – przewodniczący komisji oraz jej członkowie: Anna Bujkiewicz, Romana Kowalewicz oraz Renata Żołądkiewicz.

     Młodym artystom gratulowali podczas wręczania nagród Starosta Drawski Stanisław Cybula i Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak. Martyna i Filip podziękowali Dyrektorowi Szkoły Maciejowi Rydzewskiemu oraz opiekunce „Klepsydry” Joannie Mączkowskiej za możliwość rozwijania swoich pasji w kaliskiej szkole, która kształtuje postawę empatii, dobra i kultury.

     (ZS KP)

     Fot. ZS KP, Powiat Drawski

   • Studniówka na 6!
    • Studniówka na 6!

     29.01.2023

     21 stycznia 2023 r. dwie klasy maturalne kaliskiego Zespołu Szkół, 4ap oraz 4d, zgodnie z tradycją celebrowały noc 100 dni przed egzaminem dojrzałości.

     Wyjątkowy bal, na który czekali tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku, odbył się w sobotni wieczór w Tarnowie. Młyn nad Starą Regą ugościł uczniów, ich rodziców, dyrekcje szkoły oraz grono pedagogiczne.

     O godzinie 19:00 prowadzący, Łukasz Grodzicki i Hanna Bruzi, powitali wszystkich zgromadzonych, tym samym rozpoczynając oficjalną część uroczystości. Symboliczną minutą ciszy uczczono odejście śp. p. Kamili Kulik. Następnie, przemówili wychowawcy klas czwartych, p. Konrad Chwastek, wychowawca klasy dwujęzycznej oraz mjr rez. Andrzej Kowalewski, wychowawca klasy wojskowej. Głos zabrała zastępca dyrektora szkoły, p. Katarzyna Witek. Nie zabrakło też głosu uczniów, którzy przygotowali podziękowania i podarunki dla dyrekcji, wychowawców i grona pedagogicznego zebranego na studniówce.

     Po oficjalnej części imprezy, rozbrzmiały dźwięki poloneza. W tym roku nie pary, a tria, przygotowane przez p. Renatę Effenberg-Nawrot, wzorowo wykonały ten polski taniec narodowy. Równie tanecznym krokiem uczniowie i nauczyciele przeszli do następnej części studniówki - do balu. Na parkiecie, przy dźwiękach skocznej muzyki, rozpoczęła się szalona zabawa. Taniec przerywały jedynie podawane dania, lub wycieczki do fotobudki.  Na uczestników czekały też różne imprezowe zabawy, ale i niespodzianki - podzielono się tortem i wzniesiono toast za pomyślność na maturze.

     Około godziny 23:00. odbył się koncert szkolnego zespołu Dystraktor. Rozbrzmiały utwory-dedykacje dla każdej z klas. Publiczność entuzjastycznie uczestniczyła w koncercie - śpiewali wszyscy. Po programie artystycznym, studniówkowicze wrócili na parkiet i bawili się aż do godziny 3:00. Ten wieczór z pewnością będzie zapamiętany na długo zarówno przez tegorocznych maturzystów, jak i wszystkich uczestników studniówkowego balu.

     (ZS KP)

     Hania Bruzi

   • Inauguracja Nowego Roku Szkoleniowego klas Oddziału Przygotowania Wojskowego
    • Inauguracja Nowego Roku Szkoleniowego klas Oddziału Przygotowania Wojskowego

     24.01.2023

     16 stycznia 2023 r. na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko odbyła się inauguracja Nowego Roku Szkoleniowego dla klas Oddziału Przygotowania Wojskowego kaliskiego Liceum.

     Kadeci z klasy 2b, 3b i 4d pod opieką nauczycieli p. Andrzeja Kowalewskiego i p. Sylwestra Burdyńskiego uczestniczyli w poligonowych zajęciach z taktyki. Całodniowe szkolenie kadetów prowadzone było przez wykwalifikowanych instruktorów z CSB Drawsko. Rozpoczęło się od instruktażu udzielonego przez oficerów poligonu, gdzie omówiono warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających na poligonie. Uczniowie realizowali następnie marsz ubezpieczony zapewniający zwiększone bezpieczeństwo, gdy kontakt z przeciwnikiem jest wysoce prawdopodobny – rozproszenie, szybkość i bezpieczeństwo. Kolejnym etapem szkolenia były zajęcia inżynieryjno – saperskie. Kadeci nabywali umiejętności związane z ustawianiem pojedynczej miny przeciwpancernej oraz odcinka pola minowego z wykorzystaniem ppanc. min TM-62M z zapalnikami ćwiczebnymi. Na zakończenie uczniowie odbyli szkolenie z zasad pokonywania terenu skażonego, przeprowadzenie natychmiastowej likwidacji skażeń za pomocą indywidualnych pakietów (IPLS) oraz z obrony przed bronią masowego rażenia za pomocą etatowego sprzętu OPBMR.

     Dzięki zaangażowaniu osób funkcyjnych, instruktorów z CSB Drawsko oraz ćwiczących kadetów zajęcia przebiegły sprawnie, a zakładany efekt szkoleniowy został osiągnięty.

      

     (ZS KP)

   • Uczniowie z kaliskiego Zespołu Szkół pokazali klasę
    • Uczniowie z kaliskiego Zespołu Szkół pokazali klasę

     22.01.2023

     Hannę Bruzi, Martynę Frańczak oraz Filipa Wiśniewskiego, solistów grupy teatralnej „Klepsydra”, zaproszono, by uświetnili występem spotkanie noworoczne organizowane przez powiat drawski 20 stycznia 2023 r.  W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Starosta Drawski Stanisław Cybula, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, posłowie i senatorowie RP oraz władze Sejmiku Wojewódzkiego. Spotkanie prowadziła Dyrektor drawskiego Zespołu Szkól Iwona Kucharska.

     Uczniowie z kaliskiego Zespołu Szkół  mimo zmęczenia długim oczekiwaniem w piątkowy wieczór na ostatni występ według przygotowanego przez organizatorów scenariusza oraz gwaru rozmów toczonych przez gości przy stołach,  pokazali prawdziwy profesjonalizm. Kolędy i pastorałki w ich wykonaniu szybko przykuły uwagę  części słuchaczy zasmakowanych  w  wysokiej kulturze, udowadniając, że prawdziwa sztuka nawet w niecodziennych warunkach wybije się na plan pierwszy. Rodzicom uczniów, dyrektorowi szkoły i nauczycielom kaliskiego Zespołu Szkół zależy, aby następnym razem zadbano o godne warunki występu uczniów oraz  potraktowanie wszystkich występujących jednakowo.

     Kiedy umilkły zasłużone brawa, zarówno Joanna Maczkowska – opiekunka „Klepsydry”, jak i obecny na spotkaniu w Drawsku Pomorskim Poseł RP  Marek Hok, Dyrektor kaliskiego Zespołu Szkół Maciej Rydzewski, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kowalska, Radny Rady Miejskiej Adam Stąporek, Przyjaciel Szkoły Wiesław Piotrowski i wielu gości  pogratulowało  uczniom występu oraz podziękowało im za to, że poświęcili swój wolny, wieczorny  czas dla innych, odrywając ich śpiewem od przyziemnych problemów.

     Dodajmy, że cała  trójka solistów „Klepsydry” to laureaci wielu konkursów od szczebla ogólnopolskiego po wojewódzki i powiatowy. Gratulujemy młodym wykonawcom tak pięknej artystycznej pasji oraz wiary w dobro, które kształtuje kaliska szkoła.

     (ZS KP)

   • I MIEJSCE W TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR REKTORA ANS W WAŁCZU
    • I MIEJSCE W TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR REKTORA ANS W WAŁCZU

     22.01.2023

     Uczniowie kaliskiego Zespołu Szkół wygrali Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Rektora ANS w Wałczu, który odbył się 12 stycznia 2023 roku w hali sportowej Akademii Nauk Stosowanych.

     Oprócz szkoły z Kalisza Pomorskiego w rozgrywkach wzięły udział: LO nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu oraz dwie drużyny z Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.                            

     Kaliscy piłkarze pokazali się z bardzo dobrej strony i wygrali turniej. Na uwagę zasługuje fakt, że w całym turnieju stracili tylko jedną bramkę, a w meczu decydującym o I miejscu pokonali bezpośrednich rywali 7-1. Oprócz pamiątkowych pucharów oraz medali nagrodą była również darmowa wizyta w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, gdzie uczniowie mogli skorzystać z symulatorów lotu oraz jazdy samochodem rajdowym.

     Skład zwycięskiej drużyny: Czerniak Michał, Semeniuk Antoni, Sufleta Marcel, Jakubowski Adrian, Kędzierski Paweł, Haręźlak Leonard, Bazylak Piotr, Kwiecień Filip, Grodzicki Łukasz, Kapera Adrian, Krymowski Filip.  Trenerem i opiekunem zespołu był nauczyciel wychowania fizycznego, p. Sebastian Stateczny.

     Gratulujemy naszym piłkarzom i trenerowi, życząc kolejnych sportowych sukcesów!

     (ZS KP)

     Zdjęcia: Sebastian Stateczny, ANS w Wałczu

   • Apel podsumowujący I półrocze w kaliskim Zespole Szkół
    • Apel podsumowujący I półrocze w kaliskim Zespole Szkół

     22.01.2023

     W piątek 13 stycznia 2023 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2022/2023. Byłą  to okazja do podziękowań i wyróżnień dla uczniów i nauczycieli za sukcesy w nauce i innych działaniach.

     Dyrektor szkoły, Maciej Rydzewski podziękował młodzieży i nauczycielom za zaangażowanie, liczne działania podejmowane wspólnie w szkole i internacie od września 2022 r.. Było to m. in. 36 różnego rodzaju uroczystości, spotkań, warsztatów i konferencji o różnorodnej tematyce, 20 wyjazdów na wycieczki, m. in. z programu MEiN „Poznaj Polskę” oraz liczne działania pomocowe – aukcje, kiermasze, zbiórki na rzecz osób potrzebujących zorganizowane przez szkolne koło wolontariatu.

     Apel był też okazją do wyróżnienia najlepszych klas i uczniów. Najwyższe średnie ocen w I półroczu uzyskały klasy 1d LO, 4d LO i 4 TI. Dyplomy otrzymali też najlepsi uczniowie. Wśród nich trzy uczennice uzyskały średnią ocen 5,00 i wyższą, były to Bernadeta Maras z klasy 1d LO, Kornelia Ciosmak z klasy 2a LO oraz Martyna Mazur z klasy 1d LO.

     Zastępca dyrektora szkoły, Katarzyna Witek wręczyła nagrody i dyplomy zwycięzcom quizu astronomicznego z klasy 1 TI: Maciejowi Gebauerowi, Adamowi Jurgiewiczowi oraz Antoniemu Kaweckiemu. Dyplomy otrzymali też uczestnicy ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej OLIMPUS 2022. Wśród 28 kaliskich matematyków najlepsi okazali się: Tomasz Kuca z klasy 4 TI, który uplasował się na 18 miejscu w Polsce, Wiktor Rulewicz z klasy 3a LO (19 miejsce w Polsce) oraz Konrad Gadula z klasy 4 TI (21 miejsce w Polsce).

     Następnie dyrektor szkoły podziękował za współpracę i działania na rzecz szkolnej społeczności ustępującemu przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Kacprowi Połubiakowi. Pogratulował też objęcia stanowiska nowej przewodniczącej, Tatianie Smyczyńskiej oraz jej zastępczyni, Karolinie Kucharskiej. Pogratulował również nauczycielom, którzy ukończyli szkolenie z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych, w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”: p. Danucie Stempień, p. Adamowi Stąporkowi i Wojciechowi Sztobryniowi.

     Apel był też okazją do gratulacji i podziękowań dla nauczycieli ubiegłorocznych absolwentów klasy 4 TI, którzy kontynuując sukcesy swoich poprzedników, zdobyli tytuł „Brązowej Szkoły 2023” w tegorocznym Rankingu Szkół magazynu „Perspektywy”.

     Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły życzył młodzieży i nauczycielom  satysfakcji oraz sukcesów w nauce i rozwijaniu pasji i zainteresowań w II półroczu, szczególnie maturzystom udanego balu studniówkowego i świetnych wyników matury, a technikom jak najlepszych wyników egzaminów zawodowych.

     (ZS KP)

   • Kaliskie technikum Brązową Szkołą w Rankingu Perspektyw 2023
    • Kaliskie technikum Brązową Szkołą w Rankingu Perspektyw 2023

     17.01.2023

     W dniu 12 stycznia 2023 r. po raz 25 został opublikowany Ranking Szkół Średnich opracowany przez miesięcznik „Perspektywy”. Bardzo dobre miejsce w rankingu pozwoliło Technikum Informatycznemu w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim na zdobycie prestiżowego wyróżnienia „Brązowej Szkoły 2023”, potwierdzającego wysoką jakość kształcenia.

     Kaliskie technikum zajęło w rankingu maturalnym techników 2023 98 miejsce w kraju i 6 w województwie. W rankingu głównym techników uplasowało się na 21 miejscu  w województwie i na 500 miejscu wśród 1185 (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do rankingu techników w Polsce.

     Kapituła rankingu oceniała technika, biorąc pod uwagę dane z roku szkolnego 2021/2022, za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów rozszerzonych oraz wyników egzaminu zawodowego. W rankingu maturalnym brano pod uwagę technika, w których w maju 2022 r. zdawało maturę minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium udziału szkoły w rankingu było uzyskanie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminów obowiązkowych, z języka polskiego i matematyki.

     „Świetny wynik kaliskiego technikum w rankingu „Perspektyw” to potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia i kontynuacja wyróżnienia tytułem „Srebrnej Szkoły 2022” oraz wspólny sukces ubiegłorocznych absolwentów, ich nauczycieli oraz wychowawczyni, Danuty Stempień, którym serdecznie gratuluję”, powiedział dyrektor szkoły, Maciej Rydzewski.

     (ZS KP)

   • 2022-technikum-srebro
    • Kaliskie technikum Srebrną Szkołą w rankingu Perspektyw 2022

     14.01.2022

     W dniu 12 stycznia 2022 r. po raz 24 został opublikowany ranking szkół średnich opracowany przez miesięcznik „Perspektywy”. Bardzo dobre miejsce w rankingu pozwoliło Technikum Informatycznemu w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim na zdobycie prestiżowego wyróżnienia „Srebrnej Szkoły 2022”, potwierdzającego wysoką jakość kształcenia.

     Kaliskie technikum zajęło w rankingu maturalnym techników 2022 15 miejsce w kraju i 2 w województwie. W rankingu głównym techników uplasowało się na 108 miejscu wśród 1165 techników z całej Polski oraz na 6 miejscu w województwie.

     Kapituła rankingu oceniała technika, biorąc pod uwagę dane z roku szkolnego 2020/2021, za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów rozszerzonych oraz wyników egzaminu zawodowego. W rankingu maturalnym brano pod uwagę technika, w których w maju 2021 r. zdawało maturę minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium udziału szkoły w rankingu było uzyskanie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminów obowiązkowych, z języka polskiego i matematyki.

     „Świetny wynik kaliskiego technikum w rankingu „Perspektyw” to wspólny sukces ubiegłorocznych absolwentów, ich nauczycieli oraz wychowawczyni, zastępcy dyrektora Katarzyny Witek, którym serdecznie gratuluję”, powiedział dyrektor szkoły, Maciej Rydzewski.

      

     (ZS KP)

    • „Opera z klasą” – podsumowanie projektu

     16.01.2023

     Klasa 2a z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim od września 2022 roku bała udział w projekcie pn. „Opera z klasą” – program szkoleniowy dla nauczycieli szkół średnich,  realizowanym w ramach Programu Edukacja Kulturalna 2022 i dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

     Na stronie internetowej projektu zostały zamieszczone materiały informacyjne i dokumentujące wszystkie działania – zdjęcia i krótki film. Zachęcamy do odwiedzenia strony:www.operazklasa.pl i obejrzenia filmu.

     (ZS KP)

   • KALISKA MŁODZIEŻ W OPERZE NA ZAMKU
    • KALISKA MŁODZIEŻ W OPERZE NA ZAMKU

     16.01.2023

     Do wieloletniej  tradycji Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim należy udział młodzieży w wydarzeniach kultury wysokiej. 10 stycznia 2023 r. grupa uczniów pod opieką nauczycielek, p. Grażyny Czerner, Mirosławy Kacperskiej oraz Barbary Tuziak wzięła udział w spektaklu „Crazy for you” w Operze na Zamku w Szczecinie.

     W roku szkolnym 2022/2023 szkoła realizuje współpracę z Operą  na Zamku w Szczecinie w ramach projektu, którego koordynatorką jest p. Grażyna Czerner, a uczestnikami uczniowie wrażliwi na sztukę i uzdolnieni artystycznie.

     Musical – Crazy  for you” jest szaloną komedią muzyczną Gershwinów. Widzowie zostali wprowadzeni w świat czasów Broadwayu lat 20. i 3o. Byli oczarowani genialną muzyką, tańcem, śpiewem oraz zabawnymi sytuacjami. Imponująca scenografia i dynamika spektaklu przeniosła wszystkich w magiczne czasy, dlatego publiczność reagowała spontanicznie przez cały spektakl. Podziękowaniem za duchową ucztę dla artystów był aplauz widowni na stojąco.

     Z pewnością udział w spektaklu zachęci kolejnych uczniów do regularnych wizyt w operze, filharmonii, czy teatrze.

     (ZS KP)

   • Słowa się łamią pod ciężarem bólu    
    • Słowa się łamią pod ciężarem bólu    

     30.12.2022

     Cisza, pustka i niedowierzanie, paraliż duszy. Za szybko, nie w taki sposób, inny miał być scenariusz.

     Słowa łamią się pod ciężarem bólu i  żalu po stracie kogoś tak wyjątkowego – 30 grudnia 2022r. w wieku 33 lat po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas nauczycielka języka niemieckiego Pani Profesor Kamila Kulik. W Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim pracowała od dziesięciu lat.

     Subtelny uśmiech, ciepłe spojrzenie, uwaga zawsze skupiona na drugim człowieku, nigdy nie na sobie - tak Ją zapamiętali przyjaciele, koleżanki i koledzy z pracy, tak Ją  wspominają Jej wychowankowie.

     Miała zawsze czas, dla wszystkich. Ufna, pełna pokory i wiary, nawet w najtrudniejszej próbie, gdy choroba uderzyła niespodziewanie i z wielką mocą, heroicznie walczyła. Nie poddawała się dając świadectwo, że człowiek może być wielki wbrew wszystkiemu i pomimo wszystko.

     Pocieszała bliskich, prosiła o modlitwę i zawsze dopytywała się o życie. Kochała je, kochała ludzi. W swojej ostatniej podróży otoczona miłością Rodziny i najbliższej Przyjaciółki Pani Profesor Zyty Bogacz była wypełniona wdzięcznością i niezwykłą duchową siłą.

     Wychowała kilka pokoleń młodych ludzi, którzy dzięki Niej zrozumieli, że warto być empatycznym, widzieć więcej i głębiej, widzieć sercem, a swoje słowa zamieniać w czyny.

     Jej krzesło w pokoju nauczycielskim pozostanie miejscem dla Niej, tak jak trwać będzie pamięć o Niej, bo jest na zawsze częścią szkolnej społeczności i częścią historii szkoły.

     Cześć Jej pamięci!

     Msza żałobna odbędzie się 3 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00 (o 12:15 połączmy się razem w modlitwie) w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim.

     Pogrążeni w smutku – nauczyciele, pracownicy, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

     Przekazujemy do Państwa dyspozycji to szczególne miejsce na naszej stronie www. Miejsce, w którym każdy może zostawić wspomnienie o Pani Profesor Kamili Kulik lub kilka słów otuchy dla tych, którzy opłakują Jej odejście. Proszę o zamieszczanie swoich wspomnień pod tym linkiem.

     Państwa wpisy:

     "Pani Kamila była pogodna , uśmiechnięta i serdeczna. Gdy uczęszczałam na korepetycje do Pani Kamili zawsze witał mnie ciepły uśmiech, coś do przekąszenia i gorąca czekolada. Była nauczycielem z pasji , który pięknie opowiada oraz przekazuje wiedzę. Na zawsze zapamiętam ten uśmiech i tą serdeczność."

      

   • Integracja klasy 1a kaliskiego liceum na lodowisku w Poznaniu
    • Integracja klasy 1a kaliskiego liceum na lodowisku w Poznaniu

     04.01.2023

     W poniedziałek 19 grudnia 2022r. uczniowie klasy 1a – dwujęzycznej kaliskiego liceum  pod opieką wychowawczyni – p. Marty Woźniak i p. Renaty Effenberg-Nawrot odwiedzili Poznań.

     Wyjazd był realizacją nagrody, którą uczniowie otrzymali za zdobycie czwartego miejsca w tegorocznym konkursie na patriotyczny wystrój klasy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na czas konkursu uczniowie zaaranżowali salę lekcyjną na wzór wystawy muzealnej, w trakcie której członkowie jury mogli obejrzeć przygotowaną przez uczniów gazetkę historyczną, samodzielnie zbudowany czołg, pomnik syrenki warszawskiej, symboliczny krzyż i znicze upamiętniające ofiary wojny. Okna klasy były zapisane hymnem narodowym, a sala ustrojona kwiatami. Komisja konkursowa mogła skorzystać z przygotowanego przez uczniów poczęstunku i posłuchać muzyki wykonywanej na żywo na ukulele. Trud włożony w dekorację klasy opłacił się w postaci dnia wolnego od szkoły i nagrody pieniężnej.

     Nagroda ufundowana przez Radę Rodziców została wykorzystana na integrację klasy podczas jazdy na łyżwach na lodowisku w poznańskiej „Maltance”. Po zabawie na lodzie, młodzież udała się do pobliskiej galerii handlowej, aby uzupełnić listę świątecznych zakupów.

     Ze względu na złe warunki pogodowe, powrót do domu okazał się pełen przygód. Droga powrotna z Poznania trwała aż dziewięć godzin. Uczniów nie opuszczał jednak dobry humor.

     Dziękujemy p. Teresie Majchrzak za transport, Radzie Rodziców oraz p. Maciejowi Rydzewskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim za wsparcie inicjatywy konkursu.

     (ZS KP)

   • Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości
    • Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

     02.01.2023

     W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie kaliskiego Zespołu Szkół korzystają z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych, a wszystko za sprawą włączenia się w projekt ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Dzięki temu nasza szkoła korzysta z platformy edukacyjnej głównie podczas lekcji przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, a uczniowie mają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą.

     Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami przekonują się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

     Wirtualny biznes – realne kompetencje

     Kaliscy licealiści i technicy wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmy produkcyjne lub usługowe -  wszystkie działania odbywają się na platformie online. Wykorzystuje ona mechanizmy grywalizacji i ma za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych. To pierwszy krok w kierunku własnej działalności gospodarczej.

     Nasi nauczyciele jako mentorzy biznesu

     Nowe umiejętności zdobywają również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów z ekspertami firmy REVAS rozszerzyli wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymało 3 nauczycieli ZS w Kaliszu Pomorskim: Danuta Stempień, Adam Stąporek i Wojciech Sztobryń.

     Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołącza do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski. Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl

     Wdrażanie innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości i korzystanie z licencji jest  możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" realizowanego przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej informacji o działalności wydziału znajduje się na stronie www.cig.wzp.pl oraz profilu Facebook Pomorze Zachodnie otwarte na biznes.

     Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.

     (ZS KP)

   • Jasełka w kaliskim Zespole Szkół
    • Jasełka w kaliskim Zespole Szkół

     13.12.2022

     Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią salę gimnastyczną kaliskiego Zespołu Szkół ponownie wypełnił dźwięk kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej „Klepsydra”. Uczniowie, nauczyciele i goście spotkali się z aniołami, diabełkami, Maryją z Józefem i dzieciątkiem, wspólnie rozpoczynając celebrowanie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

     W śnieżne piątkowe popołudnie, 8 grudnia 2022 r., wraz ze szkolną społecznością  w jasełkach wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kulbacki, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Drawskiego Izabela Krężołek oraz radna powiatu drawskiego Halina Samek

     Z zaproszenia do złożenia życzeń, które bez wyjątku były ciepłe, dobre oraz szczere, skorzystali: burmistrz Janusz Garbacz, radna Halina Samek oraz dyrektor szkoły Maciej Rydzewski.

     Spektakl, jak we wcześniejszych latach przygotowany przez opiekunkę „Klepsydry” Joannę Mączkowską, zadziwił bijącym ze sceny bożonarodzeniowym pięknem. Prostym, czystym, szlachetnym niczym śpiewane od wieków polskie kolędy oraz wigilijne symbole z szopką i aniołami na czele. Hanna Bruzi swoją grą na skrzypcach zachwyciła publiczność i wprowadziła w świąteczny nastrój. Nastrojowe kolędy zaśpiewali solo i w duetach: Hanna Bruzi, Martyna Frańczak oraz Filip Wiśniewski. Publiczność współuczestniczyła w tym misterium, przekazując sobie świece jako światełko pokoju, a anioły rozsypywały piórka ze swoich skrzydeł, naśladujące płatki prószącego za oknami śniegu.

     Po zakończeniu jasełkowego misterium, dyrektor Maciej Rydzewski podziękował Joannie Mączkowskiej za wzruszające Jasełka. Skierował także podziękowania do wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniu spektaklu. Szczególnie do zespołu grupy teatralnej „Klepsydra”, prowadzących spektakl uczniów z Samorządu Szkolnego, dbającego o nagłośnienie nauczyciela informatyki Adama Stąporka, budowniczego szopki, konserwatora Władysława Sałachuba. Podziękował również Inżynierowi Nadzoru Krzysztofowi Wiśniewskiemu i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kalisz Pomorski Hubertowi Kozakowi za piękne choinki, księdzu Przemysławowi Grackowi za strój Józefa oraz udostępnienie świec, a dyrektor MGOK w Kaliszu Pomorskim Małgorzacie Dziadek za wypożyczenie strojów na spektakl.

     (ZS KP)

   • Strzelnica wirtualna w kaliskim Zespole Szkół
    • Strzelnica wirtualna w kaliskim Zespole Szkół

     29.12.2022

     W piątek, 23 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim została zainstalowana strzelnica wirtualna. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Państwowego Funduszu Celowego utworzenie strzelnicy wirtualnej „Strzelnica w Powiecie 2022”.

     Kaliska strzelnica wirtualna to system szkolno – treningowy „Pojedynek”. Umożliwia trening strzelecki za pomocą wiernych kopii pistoletów Glock 22 i karabinków M4A1 sterowanych wiązką laserową. Strzelania można prowadzić w wirtualnej strzelnicy zamkniętej, jak i w otwartym terenie z różnymi opcjami dotyczącymi odległości, rodzaju tarcz, celów i warunków atmosferycznych.

     Całkowita wartość inwestycji wyniosła 155.000 zł., w tym 124.000 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i 31.000 zł. wkładu własnego wniesionego przez powiat drawski – organ prowadzący szkołę.

     Montaż strzelnicy wirtualnej połączony był ze szkoleniem użytkowników systemu, nauczycieli klas mundurowych w kaliskim liceum i technikum, panów: Andrzeja Kowalewskiego, Sylwestra Burdyńskiego i Krzysztofa Wójciaka oraz księdza Przemysława Gracka.

     Już od stycznia umiejętności strzeleckie pod kierunkiem instruktorów na wirtualnej strzelnicy będą mogli doskonalić uczniowie klas wojskowych i policyjno-penitencjarnych i pozostała młodzież ZS w Kaliszu Pomorskim oraz harcerze, członkowie stowarzyszeń i innych instytucji współpracujących ze szkołą.

     Dziękujemy władzom powiatu drawskiegoStaroście i Zarządowi oraz radnym za podjęcie decyzji o wzięciu udziału w programie „Strzelnica w Powiecie 2022”, dzięki czemu możliwe stało się wyposażenie ZS w Kaliszu Pomorskim w system „Pojedynek”, który umożliwi młodzieży bezpieczne i profesjonalne szkolenie strzeleckie.

      

     (ZS KP)

   • „To już pora na wigilię, to już czas”
    • „To już pora na wigilię, to już czas”

     29.12.2022

     Słowami wiersza Wandy Chotomskiej rozpoczęło się już po raz dziewiętnasty tradycyjne przedświąteczne spotkanie wychowanków internatów Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim zorganizowane 20 grudnia 2022 r.

     W głównym holu szkoły przy pięknie udekorowanej choince z prezentami spotkała się młodzież, dyrekcja szkoły - p. Maciej Rydzewski i p. Katarzyna Witek, kierownik internatu – p. Jadwiga Czerniga, wychowawcy i zaproszenie goście – amerykańscy żołnierze.

     W świąteczny nastrój wprowadziły  nas wiersze polskich poetów i wspólnie odśpiewane kolędy. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty św. Mikołaja i prezentów. Dyrekcja szkoły złożyła wychowankom życzenia bożonarodzeniowe, a w  imieniu samorządu internatu głos zabrał Kacper Połubiak,  życząc wszystkim cudownych świąt spędzonych w gronie bliskich osób, bez żadnych trosk i zmartwień. Pani Kierownik pogratulowała wszystkim wychowankom kreatywności i ogłosiła wyniki konkursu na najładniej udekorowany świątecznie pokój w internacie.

     Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do stołów z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, które przygotowały dla nas panie ze szkolnej stołówki. Można było spróbować smakowitego barszczu z uszkami, pierogów, ryby po grecku, pasztecików czy kompotu z suszu.  Całości dopełniły pyszne ciasta i owoce. Miłą atmosferę wprowadziły dekoracje pomieszczeń i stołów samodzielnie wykonane przez uczniów i wychowawców internatów.

     Kolędy, prezenty, wspólnie spędzony czas i rozmowy przy stole sprawiły, że poczuliśmy się jedną, wielką, internacką rodziną.

     (ZS KP)

   • Uczniowie kaliskiego Zespołu Szkół sędziami sportowymi
    • Uczniowie kaliskiego Zespołu Szkół sędziami sportowymi

     29.12.2022

     Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim po egzaminach w dniach 14 – 15 grudnia 2022 r. ukończyła szkolenie i uzyskała tytuł Młodzieżowego Sędziego Sportowego w piłce siatkowej.

     Młodzież uczestniczyła od 20 października w dwumiesięcznym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie. Celem zajęć było otrzymanie uprawnień Młodzieżowego Sędziego Sportowego w piłce siatkowej.

     Zawodnicy byli przygotowywani przez nauczycielkę wychowania fizycznego p. Renatę Effenberg - Nawrot w zakresie poznania przepisów gry i umiejętności praktycznych w sędziowaniu meczów piłki siatkowej.

     W dniach 14-16 grudnia młodzież wraz z opiekunem uczestniczyła w egzaminie praktycznym i teoretycznym w Kołobrzegu, zorganizowanym przez Przewodniczącego Zarzadu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Marcina Kuduka.

     Młodzież bardzo dobrze poradziła sobie zdając egzamin praktyczny i teoretyczny i otrzymała uprawnienia. Młodzieżowymi Sędziami Sportowymi zostali: Oliwia Wołowiec,  Aleksandra Kałużna, Maja Sielewicz, Natasza Błogowska, Maja Domerecka, Grzegorz Owczarek, Mikołaj Gebauer, Kacper Połubiak, Mateusz Żegiestowski i Karol Janzen. Sędziowie otrzymali materiały szkoleniowe, koszulkę oraz legitymację.

     Szkolenie było finansowane było ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Serdecznie gratulujemy naszym sędziom i życzymy wielu sukcesów sportowych.

     (ZS KP)

   • Zawody siłowe w kaliskim Zespole Szkół
    • Zawody siłowe w kaliskim Zespole Szkół

     28.12.2022

     Po eliminacjach, które odbyły się w listopadzie,  w dniu 13  grudnia 2022 r. w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyły się finały  zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc. Rywalizację poprzedził trening z trenerami personalnymi z siłowni JK Fitness&GYM ze Złocieńca.

     Porady doświadczonych trenerów w zakresie prawidłowego wykonywania ćwiczeń, zdrowego odżywiania i właściwej regeneracji były bardzo cenne, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają przygodę ze sportami siłowymi.

     Zawody odbyły się w trzech kategoriach: dziewczęta, chłopcy do 70 kg i  chłopcy powyżej 70 kg. Zawodnicy wyciskali sztangę na ilość powtórzeń odpowiednio 20, 40 i 50 kg.

     Rywalizacja była bardzo zacięta, a uczestników dopingowało wielu kibiców. Ostatecznie w poszczególnych kategoriach wygrali - Maja Domerecka, Piotr Bazylak i Sebastian Rulewicz. Gratulujemy!

     Duża ilość zawodników, w rywalizacji wzięło udział ponad 30 osób, oraz kibiców jednoznacznie pokazuje, że podobne inicjatywy są potrzebne i oczekiwane przez młodzież.

     Zawody nie mogły by się odbyć bez pomocy Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim za co serdecznie dziękujemy.

     Dziękujemy również właścicielom siłowni JK Fitness& GYM za trening pokazowy i ufundowanie karnetów na siłownię.

     Zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele  ZS w Kaliszu Pomorski, p. Krzysztof Wójciak i p. Sebastian Stateczny.

     (ZS KP)

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie