• OBOZY SZKOLENIOWE KLAS POLICYJNYCH
   • OBOZY SZKOLENIOWE KLAS POLICYJNYCH

   • 20.01.2021 21:34
   • Pod koniec września 2020r. klasy policyjno - penitencjarne Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczyciela przysposobienia policyjnego Krzysztofa Wójciaka brały udział w ograniczonych ze względu na warunki epidemiologiczne jednodniowych obozach szkoleniowych.
   • Najważniejsza część zajęć została przeprowadzona na strzelnicach. Klasa 2c miała zajęcia na strzelnicy laserowej w Szczecinie, zaś klasa 3d na strzelnicy w Złocieńcu.  Prowadzone od kilku sezonów zajęcia na strzelnicach dają dobre efekty. Uczniowie doskonalą umiejętności                                 i technikę posługiwania się bronią, dzięki czemu osiągają coraz lepsze wyniki na strzelnicach.

         Dziękujemy Zarządowi Powiatu Drawskiego za wsparcie finansowe obozów ze środków przyznanych na działania pozastatutowe.

                                                                                       

     

    Krzysztof Wójciak

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
   • sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl
   • 94 361 6356
   • ul. Wolności 20 78-540 Kalisz Pomorski Poland
 • Odwiedź nas na Facebooku

  • Logowanie